Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: A - ZW (archiwalny) Załącznik do deklaracji D - ZW o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zamieszkała - WarszawaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757224</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p4_>
       <pK0_>[Wartość wyboru w polu pK0. Dostępne wartości: 1 ]</pK0_>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[nazwa skrócona]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 2 3 4 ]</p0_>
       <p7>[drugieImie]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9>[imieOjca]</p9>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16>
       <p17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17>
       <p18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_1>
       <p18_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_2>
       <p18_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_3>
       <p18_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_4>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>A - ZW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757224</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <pK0_>1</pK0_>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>nazwa testowa</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6>Jan</p6>
       <p0_>1</p0_>
       <p7>Stefan</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9>Stefan</p9>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p19>10</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>