Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: D - M (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą - WarszawaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757327</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <pB_1_>[Wartość wyboru w polu pB_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB_1_>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_1>[data]</p6_1>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p7_>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>[nazwa skrócona]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[drugieImie]</p10>
       <p11>[dataUrodzenia]</p11>
       <p12>[imieOjca]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <p23>[KrajKor]</p23>
       <p24>[WojewodztwoKor]</p24>
       <p25>[GminaKor]</p25>
       <p26>[PowiatKor]</p26>
       <p27>[UlicaKor]</p27>
       <p28>[NrDomuKor]</p28>
       <p29>[NrLokaluKor]</p29>
       <p30>[MiejscowoscKor]</p30>
       <p31>[KodPocztowyKor]</p31>
       <p32>[PocztaKor]</p32>
       <p32_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_9>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p39>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>
       <p42_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42_1>
       <p42_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42_2>
       <p42_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42_3>
       <p42_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42_4>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_1>
       <p45_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_2>
       <p45_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_3>
       <p45_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_4>
       <p45_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_5>
       <p45_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_6>
       <p45_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_7>
       <p45_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_8>
       <p45_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_9>
       <p45_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_10>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p49>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49>
       <p50_1>[Pole tekstowe]</p50_1>
       <p50_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50_2>
       <p51_1>[Pole tekstowe]</p51_1>
       <p51_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51_2>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p100>[pole wyświetlające tylko tekst]</p100>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p55>[Data wypełnienia]</p55>
       <pK_19>[Pole kwoty]</pK_19>
       <pK_22>[Pole kwoty]</pK_22>
       <p101>[pole wyświetlające tylko tekst]</p101>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>D - M</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757327</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <pB_1_>1</pB_1_>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_1>30-10-1990</p6_1>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p7_>1</p7_>
       <p0_>1</p0_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>nazwa testowa</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>Stefan</p10>
       <p11>30-10-1985</p11>
       <p12>Stefan</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>PL</p23>
       <p24>wielkopolskie</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>poznański</p26>
       <p27>Półwiejska</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p32_9>10</p32_9>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38_>1</p38_>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42_1>10</p42_1>
       <p42_2>10</p42_2>
       <p42_3>10</p42_3>
       <p42_4>10</p42_4>
       <p43>10</p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p45_1>10</p45_1>
       <p45_2>10</p45_2>
       <p45_3>10</p45_3>
       <p45_4>10</p45_4>
       <p45_5>10</p45_5>
       <p45_6>10</p45_6>
       <p45_7>10</p45_7>
       <p45_8>10</p45_8>
       <p45_9>10</p45_9>
       <p45_10>10</p45_10>
       <p46>10</p46>
       <p49>10</p49>
       <p50_1>test pola tekstowego</p50_1>
       <p50_2>10</p50_2>
       <p51_1>test pola tekstowego</p51_1>
       <p51_2>10</p51_2>
       <p52>10</p52>
       <p100></p100>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p55>30-10-2014</p55>
       <pK_19>10</pK_19>
       <pK_22>10</pK_22>
       <p101></p101>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>