Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DWOOK (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - KielcePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757338</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1_1>[data]</p1_1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Powiat]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11_1>[NrDomu]</p11_1>
       <p11_2>[NrLokalu]</p11_2>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Poczta]</p14>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16>
       <p17_subfield_1>[nazwisko]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_0>[imię]</p17_subfield_0>
       <p18>[Miejscowość wypełnienia]</p18>
       <p19>[Data wypełnienia]</p19>
       <pa0_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa0_1>
       <pa0_>[Wartość wyboru w polu pa0. Dostępne wartości: 2 3 ]</pa0_>
       <pa0_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa0_4>
       <pa0_5>: / 120l.:120l. / 240l.:240l. / 1100l.:1100l. / KP5:KP5 / KP7:KP7 / KP10:KP10 / KP14:KP14 / KP18:KP18</pa0_5>
       <pa1>[kraj]</pa1>
       <pa2>[województwo]</pa2>
       <pa3>[powiat]</pa3>
       <pa4>[gmina]</pa4>
       <pa7>[miejscowość]</pa7>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <pa13>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa13>
       <pa17>12.00:sposób nieselektywny / 9.50:sposób selektywny</pa17>
       <pa19>[nazwaPelna]</pa19>
       <pa20>[NIP]</pa20>
       <pa21>[nazwaPelna]</pa21>
       <pa22>[NIP]</pa22>
       <pa23>[nazwaPelna]</pa23>
       <pa24>[NIP]</pa24>
       <pa25>[nazwaPelna]</pa25>
       <pa26>[NIP]</pa26>
       <pa27>[nazwaPelna]</pa27>
       <pa28>[NIP]</pa28>
       <pa29>[nazwaPelna]</pa29>
       <pa30>[NIP]</pa30>
       <pa31>[nazwaPelna]</pa31>
       <pa32>[NIP]</pa32>
       <pa33>[nazwaPelna]</pa33>
       <pa34>[NIP]</pa34>
       <pa35>[nazwaPelna]</pa35>
       <pa36>[NIP]</pa36>
       <pa37>[nazwaPelna]</pa37>
       <pa38>[NIP]</pa38>
       <pa39>: / 120l.:120l. / 240l.:240l. / 1100l.:1100l. / KP5:KP5 / KP7:KP7 / KP10:KP10 / KP14:KP14 / KP18:KP18</pa39>
       <pa40>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa40>
       <pa41>[Pole kwoty]</pa41>
       <pa42>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa42>
       <pa44>[pole wielowierszowe]</pa44>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DWOOK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757338</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>30-10-1990</p1_1>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6>PL</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>poznański</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17_subfield_1>Kowalski</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_0>Jan</p17_subfield_0>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>30-10-2014</p19>
       <pa0_1>10</pa0_1>
       <pa0_>1</pa0_>
       <pa0_4>10</pa0_4>
       <pa0_5></pa0_5>
       <pa1>PL</pa1>
       <pa2>wielkopolskie</pa2>
       <pa3>poznański</pa3>
       <pa4>Poznań</pa4>
       <pa7>Poznań</pa7>
       <_>1</_>
       <pa13>10</pa13>
       <pa17>12.00</pa17>
       <pa19>Pełna nazwa testowa</pa19>
       <pa20>8875155741</pa20>
       <pa21>Pełna nazwa testowa</pa21>
       <pa22>8875155741</pa22>
       <pa23>Pełna nazwa testowa</pa23>
       <pa24>8875155741</pa24>
       <pa25>Pełna nazwa testowa</pa25>
       <pa26>8875155741</pa26>
       <pa27>Pełna nazwa testowa</pa27>
       <pa28>8875155741</pa28>
       <pa29>Pełna nazwa testowa</pa29>
       <pa30>8875155741</pa30>
       <pa31>Pełna nazwa testowa</pa31>
       <pa32>8875155741</pa32>
       <pa33>Pełna nazwa testowa</pa33>
       <pa34>8875155741</pa34>
       <pa35>Pełna nazwa testowa</pa35>
       <pa36>8875155741</pa36>
       <pa37>Pełna nazwa testowa</pa37>
       <pa38>8875155741</pa38>
       <pa39></pa39>
       <pa40>10</pa40>
       <pa41>10</pa41>
       <pa42>10</pa42>
       <pa44>to jest pole wielowierszowe</pa44>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>