Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DO - 2 Ł (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe - ŁódźPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757367</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>[Pole NIP]</p1_subfield_3>
       <p2>[data]</p2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[nazwiskoRodowe]</p6>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8>[imieOjca]</p8>
       <p9>[imieMatki]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p13>[nazwa]</p13>
       <p14>[KRS]</p14>
       <p15>[pkd1]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p24>Bałuty:Bałuty / Górna:Górna / Polesie:Polesie / Śródmieście:Śródmieście / Widzew:Widzew</p24>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <p29>[Wojewodztwo]</p29>
       <p30>[Powiat]</p30>
       <p31>[Gmina]</p31>
       <p32>[Ulica]</p32>
       <p33>[NrDomu]</p33>
       <p34>[NrLokalu]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[KodPocztowy]</p36>
       <p37>[Poczta]</p37>
       <p38>[NazwaBanku]</p38>
       <p39>[PosiadaczRachunku]</p39>
       <p40>[Rachunek]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[pole wielowierszowe]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p44_>
       <p45>[Data wypełnienia]</p45>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DO - 2 Ł</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757367</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>23050608219</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>8875155741</p1_subfield_3>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8>Stefan</p8>
       <p9>Danuta</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p13>nazwa testowa</p13>
       <p14>12345</p14>
       <p15>01.11.Z</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p24>Bałuty</p24>
       <p28>PL</p28>
       <p29>wielkopolskie</p29>
       <p30>poznański</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>Strzelecka</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>Bank Zachodni WBK</p38>
       <p39>Jan Nowak</p39>
       <p40>453054504926965134154839080720</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p42>10</p42>
       <p43>to jest pole wielowierszowe</p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p45>30-10-2014</p45>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>