Pola formularza

Formularz: DWOOK-Gorz Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - aglomeracja Gorzów Wlkp.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757384</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pa1_>[Wartość wyboru w polu pa1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa1_>
       <pa1>[data]</pa1>
       <pb1_>[Wartość wyboru w polu pb1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pb1_>
       <pb1>[Pole tekstowe]</pb1>
       <pb2>[Pole tekstowe]</pb2>
       <pc1_>[Wartość wyboru w polu pc1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pc1_>
       <pc2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pc2_subfield_>
       <pc2_subfield_4>[nazwa pełna]</pc2_subfield_4>
       <pc2_subfield_2>[nazwisko]</pc2_subfield_2>
       <pc2_subfield_1>[imię]</pc2_subfield_1>
       <pc2_subfield_3>[drugie imię]</pc2_subfield_3>
       <pc3>[PESEL]</pc3>
       <pc4>[NIP]</pc4>
       <pc5>[REGON]</pc5>
       <pc6>[Telefon]</pc6>
       <pc7>[KodKraju]</pc7>
       <pc8>[Wojewodztwo]</pc8>
       <pc9>[Powiat]</pc9>
       <pc10>[Gmina]</pc10>
       <pc11>[Ulica]</pc11>
       <pc12>[NrDomu]</pc12>
       <pc13>[NrLokalu]</pc13>
       <pc14>[Miejscowosc]</pc14>
       <pc15>[KodPocztowy]</pc15>
       <pc16>[Poczta]</pc16>
       <pd1>[gmina]</pd1>
       <pd2>[Pole tekstowe]</pd2>
       <pd3>[Pole tekstowe]</pd3>
       <pd4>[Pole tekstowe]</pd4>
       <pd5>[miejscowość]</pd5>
       <pd6>[Pole tekstowe]</pd6>
       <pd7>[Pole tekstowe]</pd7>
       <pd8>[Pole tekstowe]</pd8>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p1_2_>[Wartość wyboru w polu p1_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_2_>
       <p1_4>[Pole kwoty]</p1_4>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 8 3 9 4 10 5 11 6 7 1 2 ]</p2_1_>
       <p2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3>
       <p2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4>
       <p2_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_10>
       <p2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_5>
       <p2_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_11>
       <p2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6>
       <p2_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_12>
       <p2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_7>
       <p2_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_13>
       <p2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_8>
       <p2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_9>
       <p2_14_>[Wartość wyboru w polu p2_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_14_>
       <p2_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_15>
       <p2_16>[Pole kwoty]</p2_16>
       <p3_1>[Pole kwoty]</p3_1>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <pe_1>[Pole tekstowe]</pe_1>
       <pe_2>[Pole tekstowe]</pe_2>
       <pf_1>[Miejscowość wypełnienia]</pf_1>
       <pf_2>[Data wypełnienia]</pf_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DWOOK-Gorz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757384</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pa1_>1</pa1_>
       <pa1>30-10-1990</pa1>
       <pb1_>1</pb1_>
       <pb1>test pola tekstowego</pb1>
       <pb2>test pola tekstowego</pb2>
       <pc1_>1</pc1_>
       <pc2_subfield_>2</pc2_subfield_>
       <pc2_subfield_4>Pełna nazwa testowa</pc2_subfield_4>
       <pc2_subfield_2>Kowalski</pc2_subfield_2>
       <pc2_subfield_1>Jan</pc2_subfield_1>
       <pc2_subfield_3>Stefan</pc2_subfield_3>
       <pc3>23050608219</pc3>
       <pc4>8875155741</pc4>
       <pc5>773461194</pc5>
       <pc6>500600400</pc6>
       <pc7>PL</pc7>
       <pc8>wielkopolskie</pc8>
       <pc9>poznański</pc9>
       <pc10>Poznań</pc10>
       <pc11>Strzelecka</pc11>
       <pc12>1</pc12>
       <pc13>1</pc13>
       <pc14>Poznań</pc14>
       <pc15>61-155</pc15>
       <pc16>Poznań</pc16>
       <pd1>Poznań</pd1>
       <pd2>test pola tekstowego</pd2>
       <pd3>test pola tekstowego</pd3>
       <pd4>test pola tekstowego</pd4>
       <pd5>Poznań</pd5>
       <pd6>test pola tekstowego</pd6>
       <pd7>test pola tekstowego</pd7>
       <pd8>test pola tekstowego</pd8>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_2_>1</p1_2_>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_6>10</p2_6>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p2_7>10</p2_7>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p2_14_>1</p2_14_>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p4_>1</p4_>
       <pe_1>test pola tekstowego</pe_1>
       <pe_2>test pola tekstowego</pe_2>
       <pf_1>Poznań</pf_1>
       <pf_2>30-10-2014</pf_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>