Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DB (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość niezamieszkała - KrakówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757452</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_1_>
       <p1_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2_2>
       <p1_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2_3>
       <p1_5>[data]</p1_5>
       <p1_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2_4>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[data]</p1_4>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>[nazwa skrócona]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[drugie imię]</p3_subfield_1>
       <p4>[Telefon]</p4>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[REGON]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[PESEL]</p5_subfield_1>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p7_>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18>[KrajKor]</p18>
       <p19>[WojewodztwoKor]</p19>
       <p20>[Powiat]</p20>
       <p21>[GminaKor]</p21>
       <p22>[UlicaKor]</p22>
       <p23>[NrDomuKor]</p23>
       <p24>[NrLokaluKor]</p24>
       <p25>[MiejscowoscKor]</p25>
       <p26>[KodPocztowyKor]</p26>
       <p27>[PocztaKor]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29>[Mail]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p45_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_1>
       <p46_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_1>
       <p45_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_2>
       <p46_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_2>
       <p45_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_3>
       <p46_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_3>
       <p45_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_4>
       <p46_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_4>
       <p45_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_5>
       <p46_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_5>
       <p45_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_6>
       <p46_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_6>
       <p45_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_7>
       <p46_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_7>
       <p45_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_8>
       <p46_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_8>
       <p45_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_9>
       <p46_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_9>
       <p45_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_10>
       <p46_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_10>
       <p45_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_11>
       <p46_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_11>
       <p45_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_12>
       <p46_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_12>
       <p45_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_13>
       <p46_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_13>
       <p45_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_14>
       <p46_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_14>
       <p45_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_15>
       <p46_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_15>
       <p45_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_16>
       <p46_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_16>
       <p45_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_17>
       <p46_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_17>
       <p45_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_18>
       <p46_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_18>
       <p28_2_85_7>[Pole tekstowe]</p28_2_85_7>
       <p45_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_19>
       <p48_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_1>
       <p48_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_2>
       <p46_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_19>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p49_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_1>
       <p50_1>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_1>
       <p51_1>[Pole kwoty]</p51_1>
       <p49_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_2>
       <p50_2>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_2>
       <p51_2>[Pole kwoty]</p51_2>
       <p49_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_3>
       <p50_3>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_3>
       <p51_3>[Pole kwoty]</p51_3>
       <p49_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_4>
       <p50_4>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_4>
       <p51_4>[Pole kwoty]</p51_4>
       <p49_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_5>
       <p50_5>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_5>
       <p51_5>[Pole kwoty]</p51_5>
       <p49_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_6>
       <p50_6>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_6>
       <p51_6>[Pole kwoty]</p51_6>
       <p49_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_7>
       <p50_7>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_7>
       <p51_7>[Pole kwoty]</p51_7>
       <p49_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_8>
       <p50_8>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_8>
       <p51_8>[Pole kwoty]</p51_8>
       <p49_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_9>
       <p50_9>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_9>
       <p51_9>[Pole kwoty]</p51_9>
       <p49_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_10>
       <p50_10>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_10>
       <p51_10>[Pole kwoty]</p51_10>
       <p49_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_11>
       <p50_11>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_11>
       <p51_11>[Pole kwoty]</p51_11>
       <p49_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_12>
       <p50_12>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_12>
       <p51_12>[Pole kwoty]</p51_12>
       <p49_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_13>
       <p50_13>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_13>
       <p51_13>[Pole kwoty]</p51_13>
       <p49_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_14>
       <p50_14>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_14>
       <p51_14>[Pole kwoty]</p51_14>
       <p49_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_15>
       <p50_15>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_15>
       <p51_15>[Pole kwoty]</p51_15>
       <p49_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_16>
       <p50_16>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_16>
       <p51_16>[Pole kwoty]</p51_16>
       <p49_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_17>
       <p50_17>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_17>
       <p51_17>[Pole kwoty]</p51_17>
       <p49_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_18>
       <p50_18>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_18>
       <p51_18>[Pole kwoty]</p51_18>
       <p49_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_19>
       <p50_19>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_19>
       <p51_19>[Pole kwoty]</p51_19>
       <p49_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_20>
       <p50_20>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_20>
       <p51_20>[Pole kwoty]</p51_20>
       <p49_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_21>
       <p50_21>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_21>
       <p51_21>[Pole kwoty]</p51_21>
       <p49_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_22>
       <p50_22>1.0:1.0 / 2.17:2.17 / 4.33:4.33 / 8.67:8.67 / 13.0:13.0 / 17.33:17.33 / 21.67:21.67</p50_22>
       <p51_22>[Pole kwoty]</p51_22>
       <p53_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_1>
       <p54_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_1>
       <p55_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_1>
       <p56_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_1>
       <p53_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_2>
       <p54_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_2>
       <p55_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_2>
       <p56_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_2>
       <p53_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_3>
       <p54_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_3>
       <p55_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_3>
       <p56_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_3>
       <p53_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_4>
       <p54_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_4>
       <p55_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_4>
       <p56_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_4>
       <p53_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_5>
       <p54_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_5>
       <p55_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_5>
       <p56_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_5>
       <p53_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_6>
       <p54_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_6>
       <p55_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_6>
       <p56_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_6>
       <p53_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_7>
       <p54_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_7>
       <p55_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_7>
       <p56_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_7>
       <p53_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_8>
       <p54_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_8>
       <p55_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_8>
       <p56_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_8>
       <p53_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_9>
       <p54_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_9>
       <p55_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_9>
       <p56_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_9>
       <p53_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_10>
       <p54_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_10>
       <p55_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_10>
       <p56_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_10>
       <p53_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_11>
       <p54_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_11>
       <p55_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_11>
       <p56_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_11>
       <p38>[pierwszeImiePrzedst]</p38>
       <p53_11_79>[nazwiskoPrzedst]</p53_11_79>
       <p53_11_3>[Data wypełnienia]</p53_11_3>
       <p53_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_11_1>
       <p53_11_1_8>[Pole tekstowe]</p53_11_1_8>
       <p53_11_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_11_9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DB</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757452</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2_1>1</p1_2_1>
       <p1_2_2>1</p1_2_2>
       <p1_2_3>1</p1_2_3>
       <p1_5>30-10-1990</p1_5>
       <p1_2_4>1</p1_2_4>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>30-10-1990</p1_4>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>nazwa testowa</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Stefan</p3_subfield_1>
       <p4>500600400</p4>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>773461194</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>23050608219</p5_subfield_1>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>PL</p18>
       <p19>wielkopolskie</p19>
       <p20>poznański</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>Półwiejska</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>test@test.pl</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p45_1>1</p45_1>
       <p46_1>10</p46_1>
       <p45_2>1</p45_2>
       <p46_2>10</p46_2>
       <p45_3>1</p45_3>
       <p46_3>10</p46_3>
       <p45_4>1</p45_4>
       <p46_4>10</p46_4>
       <p45_5>1</p45_5>
       <p46_5>10</p46_5>
       <p45_6>1</p45_6>
       <p46_6>10</p46_6>
       <p45_7>1</p45_7>
       <p46_7>10</p46_7>
       <p45_8>1</p45_8>
       <p46_8>10</p46_8>
       <p45_9>1</p45_9>
       <p46_9>10</p46_9>
       <p45_10>1</p45_10>
       <p46_10>10</p46_10>
       <p45_11>1</p45_11>
       <p46_11>10</p46_11>
       <p45_12>1</p45_12>
       <p46_12>10</p46_12>
       <p45_13>1</p45_13>
       <p46_13>10</p46_13>
       <p45_14>1</p45_14>
       <p46_14>10</p46_14>
       <p45_15>1</p45_15>
       <p46_15>10</p46_15>
       <p45_16>1</p45_16>
       <p46_16>10</p46_16>
       <p45_17>1</p45_17>
       <p46_17>10</p46_17>
       <p45_18>1</p45_18>
       <p46_18>10</p46_18>
       <p28_2_85_7>test pola tekstowego</p28_2_85_7>
       <p45_19>1</p45_19>
       <p48_1>10</p48_1>
       <p48_2>10</p48_2>
       <p46_19>10</p46_19>
       <p34_>1</p34_>
       <p49_1>10</p49_1>
       <p50_1>1.0</p50_1>
       <p51_1>10</p51_1>
       <p49_2>10</p49_2>
       <p50_2>1.0</p50_2>
       <p51_2>10</p51_2>
       <p49_3>10</p49_3>
       <p50_3>1.0</p50_3>
       <p51_3>10</p51_3>
       <p49_4>10</p49_4>
       <p50_4>1.0</p50_4>
       <p51_4>10</p51_4>
       <p49_5>10</p49_5>
       <p50_5>1.0</p50_5>
       <p51_5>10</p51_5>
       <p49_6>10</p49_6>
       <p50_6>1.0</p50_6>
       <p51_6>10</p51_6>
       <p49_7>10</p49_7>
       <p50_7>1.0</p50_7>
       <p51_7>10</p51_7>
       <p49_8>10</p49_8>
       <p50_8>1.0</p50_8>
       <p51_8>10</p51_8>
       <p49_9>10</p49_9>
       <p50_9>1.0</p50_9>
       <p51_9>10</p51_9>
       <p49_10>10</p49_10>
       <p50_10>1.0</p50_10>
       <p51_10>10</p51_10>
       <p49_11>10</p49_11>
       <p50_11>1.0</p50_11>
       <p51_11>10</p51_11>
       <p49_12>10</p49_12>
       <p50_12>1.0</p50_12>
       <p51_12>10</p51_12>
       <p49_13>10</p49_13>
       <p50_13>1.0</p50_13>
       <p51_13>10</p51_13>
       <p49_14>10</p49_14>
       <p50_14>1.0</p50_14>
       <p51_14>10</p51_14>
       <p49_15>10</p49_15>
       <p50_15>1.0</p50_15>
       <p51_15>10</p51_15>
       <p49_16>10</p49_16>
       <p50_16>1.0</p50_16>
       <p51_16>10</p51_16>
       <p49_17>10</p49_17>
       <p50_17>1.0</p50_17>
       <p51_17>10</p51_17>
       <p49_18>10</p49_18>
       <p50_18>1.0</p50_18>
       <p51_18>10</p51_18>
       <p49_19>10</p49_19>
       <p50_19>1.0</p50_19>
       <p51_19>10</p51_19>
       <p49_20>10</p49_20>
       <p50_20>1.0</p50_20>
       <p51_20>10</p51_20>
       <p49_21>10</p49_21>
       <p50_21>1.0</p50_21>
       <p51_21>10</p51_21>
       <p49_22>10</p49_22>
       <p50_22>1.0</p50_22>
       <p51_22>10</p51_22>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p54_1>1</p54_1>
       <p55_1>1</p55_1>
       <p56_1>1</p56_1>
       <p53_2>10</p53_2>
       <p54_2>1</p54_2>
       <p55_2>1</p55_2>
       <p56_2>1</p56_2>
       <p53_3>10</p53_3>
       <p54_3>1</p54_3>
       <p55_3>1</p55_3>
       <p56_3>1</p56_3>
       <p53_4>10</p53_4>
       <p54_4>1</p54_4>
       <p55_4>1</p55_4>
       <p56_4>1</p56_4>
       <p53_5>10</p53_5>
       <p54_5>1</p54_5>
       <p55_5>1</p55_5>
       <p56_5>1</p56_5>
       <p53_6>10</p53_6>
       <p54_6>1</p54_6>
       <p55_6>1</p55_6>
       <p56_6>1</p56_6>
       <p53_7>10</p53_7>
       <p54_7>1</p54_7>
       <p55_7>1</p55_7>
       <p56_7>1</p56_7>
       <p53_8>10</p53_8>
       <p54_8>1</p54_8>
       <p55_8>1</p55_8>
       <p56_8>1</p56_8>
       <p53_9>10</p53_9>
       <p54_9>1</p54_9>
       <p55_9>1</p55_9>
       <p56_9>1</p56_9>
       <p53_10>10</p53_10>
       <p54_10>1</p54_10>
       <p55_10>1</p55_10>
       <p56_10>1</p56_10>
       <p53_11>10</p53_11>
       <p54_11>1</p54_11>
       <p55_11>1</p55_11>
       <p56_11>1</p56_11>
       <p38>Krzysztof</p38>
       <p53_11_79>Kowalczyk</p53_11_79>
       <p53_11_3>30-10-2014</p53_11_3>
       <p53_11_1>10</p53_11_1>
       <p53_11_1_8>test pola tekstowego</p53_11_1_8>
       <p53_11_9>10</p53_11_9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>