Pola formularza

Formularz: DJ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej - KrakówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757460</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_1_>
       <p1_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2_2>
       <p1_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2_3>
       <p1_5>[data]</p1_5>
       <p1_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2_4>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[data]</p1_4>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>[nazwa skrócona]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[drugie imię]</p3_subfield_1>
       <p4>[Telefon]</p4>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[REGON]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[PESEL]</p5_subfield_1>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p7_>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18>[KrajKor]</p18>
       <p19>[WojewodztwoKor]</p19>
       <p20>[Powiat]</p20>
       <p21>[GminaKor]</p21>
       <p22>[UlicaKor]</p22>
       <p23>[NrDomuKor]</p23>
       <p24>[NrLokaluKor]</p24>
       <p25>[MiejscowoscKor]</p25>
       <p26>[KodPocztowyKor]</p26>
       <p27>[PocztaKor]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29>[Mail]</p29>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 ]</p30_>
       <p31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31>
       <p32_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p32_subfield_>
       <p32_subfield_2>[nazwa skrócona]</p32_subfield_2>
       <p32_subfield_1>[nazwisko]</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_0>[imię]</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>[drugie imię]</p33_subfield_1>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[KodKraju]</p35>
       <p36>[Wojewodztwo]</p36>
       <p37>[Powiat]</p37>
       <p38>[Gmina]</p38>
       <p39>[Ulica]</p39>
       <p40>[NrDomu]</p40>
       <p41>[NrLokalu]</p41>
       <p42>[Miejscowosc]</p42>
       <p43>[KodPocztowy]</p43>
       <p44>[Poczta]</p44>
       <p45>[KrajKor]</p45>
       <p46>[WojewodztwoKor]</p46>
       <p47>[Powiat]</p47>
       <p48>[GminaKor]</p48>
       <p49>[UlicaKor]</p49>
       <p50>[NrDomuKor]</p50>
       <p51>[NrLokaluKor]</p51>
       <p52>[MiejscowoscKor]</p52>
       <p53>[KodPocztowyKor]</p53>
       <p54>[PocztaKor]</p54>
       <p55>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p58_>[Wartość wyboru w polu p58. Dostępne wartości: 1 2 ]</p58_>
       <p60>: / jednoosobowe:jednoosobowe / dwuuosobowe:dwuosobowe / trzyosobowe:trzyosobowe / czteroosobowe:czteroosobowe / pięcioosobowe:pięcioosobowe / sześcioosobowe:sześcioosobowe / siedmioosobowe i większe:siedmioosobowe i większe</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p70_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_1>
       <p71_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_1>
       <p72_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_1>
       <p73_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_1>
       <p70_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_2>
       <p71_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_2>
       <p72_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_2>
       <p73_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_2>
       <p70_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_3>
       <p71_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_3>
       <p72_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_3>
       <p73_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_3>
       <p70_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_4>
       <p71_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_4>
       <p72_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_4>
       <p73_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_4>
       <p70_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_5>
       <p71_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_5>
       <p72_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_5>
       <p73_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_5>
       <p70_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_6>
       <p71_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_6>
       <p72_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_6>
       <p73_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_6>
       <p70_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_7>
       <p71_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_7>
       <p72_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_7>
       <p73_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_7>
       <p70_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_8>
       <p71_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_8>
       <p72_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_8>
       <p73_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_8>
       <p70_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_9>
       <p71_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_9>
       <p72_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_9>
       <p73_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_9>
       <p70_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_10>
       <p71_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_10>
       <p72_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_10>
       <p73_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_10>
       <p70_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_11>
       <p71_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_11>
       <p72_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_11>
       <p73_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_11>
       <p70_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_12>
       <p71_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71_12>
       <p72_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72_12>
       <p73_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73_12>
       <p63>[pierwszeImiePrzedst]</p63>
       <p64>[nazwiskoPrzedst]</p64>
       <p65>[Data wypełnienia]</p65>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p68_1>[Pole tekstowe]</p68_1>
       <p68_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68_2>
       <p69_1>[Pole tekstowe]</p69_1>
       <p69_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DJ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757460</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2_1>1</p1_2_1>
       <p1_2_2>1</p1_2_2>
       <p1_2_3>1</p1_2_3>
       <p1_5>30-10-1990</p1_5>
       <p1_2_4>1</p1_2_4>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>30-10-1990</p1_4>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>nazwa testowa</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Stefan</p3_subfield_1>
       <p4>500600400</p4>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>773461194</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>23050608219</p5_subfield_1>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>PL</p18>
       <p19>wielkopolskie</p19>
       <p20>poznański</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>Półwiejska</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>test@test.pl</p29>
       <p30_>1</p30_>
       <p31>10</p31>
       <p32_subfield_>2</p32_subfield_>
       <p32_subfield_2>nazwa testowa</p32_subfield_2>
       <p32_subfield_1>Kowalski</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_0>Jan</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>Stefan</p33_subfield_1>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>PL</p35>
       <p36>wielkopolskie</p36>
       <p37>poznański</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>Strzelecka</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>61-155</p43>
       <p44>Poznań</p44>
       <p45>PL</p45>
       <p46>wielkopolskie</p46>
       <p47>poznański</p47>
       <p48>Poznań</p48>
       <p49>Półwiejska</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>Poznań</p52>
       <p53>61-155</p53>
       <p54>Poznań</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p58_>1</p58_>
       <p60></p60>
       <p61>10</p61>
       <p70_1>10</p70_1>
       <p71_1>1</p71_1>
       <p72_1>1</p72_1>
       <p73_1>1</p73_1>
       <p70_2>10</p70_2>
       <p71_2>1</p71_2>
       <p72_2>1</p72_2>
       <p73_2>1</p73_2>
       <p70_3>10</p70_3>
       <p71_3>1</p71_3>
       <p72_3>1</p72_3>
       <p73_3>1</p73_3>
       <p70_4>10</p70_4>
       <p71_4>1</p71_4>
       <p72_4>1</p72_4>
       <p73_4>1</p73_4>
       <p70_5>10</p70_5>
       <p71_5>1</p71_5>
       <p72_5>1</p72_5>
       <p73_5>1</p73_5>
       <p70_6>10</p70_6>
       <p71_6>1</p71_6>
       <p72_6>1</p72_6>
       <p73_6>1</p73_6>
       <p70_7>10</p70_7>
       <p71_7>1</p71_7>
       <p72_7>1</p72_7>
       <p73_7>1</p73_7>
       <p70_8>10</p70_8>
       <p71_8>1</p71_8>
       <p72_8>1</p72_8>
       <p73_8>1</p73_8>
       <p70_9>10</p70_9>
       <p71_9>1</p71_9>
       <p72_9>1</p72_9>
       <p73_9>1</p73_9>
       <p70_10>10</p70_10>
       <p71_10>1</p71_10>
       <p72_10>1</p72_10>
       <p73_10>1</p73_10>
       <p70_11>10</p70_11>
       <p71_11>1</p71_11>
       <p72_11>1</p72_11>
       <p73_11>1</p73_11>
       <p70_12>10</p70_12>
       <p71_12>1</p71_12>
       <p72_12>1</p72_12>
       <p73_12>1</p73_12>
       <p63>Krzysztof</p63>
       <p64>Kowalczyk</p64>
       <p65>30-10-2014</p65>
       <p67>10</p67>
       <p68_1>test pola tekstowego</p68_1>
       <p68_2>10</p68_2>
       <p69_1>test pola tekstowego</p69_1>
       <p69_2>10</p69_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>