Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DWOOK-L (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - LublinPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757498</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[data]</p0_1>
       <p0_2>[data]</p0_2>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p1_>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>[nazwa skrócona]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>[nazwa skrócona]</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_1>[imię]</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_2>[drugie imię]</p3_1_subfield_2>
       <p3_2>[dataUrodzenia]</p3_2>
       <p3_3>[imieOjca]</p3_3>
       <p3_4>[imieMatki]</p3_4>
       <p4>[NIP]</p4>
       <pc5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pc5_subfield_>
       <pc5_subfield_2>[REGON]</pc5_subfield_2>
       <pc5_subfield_1>[PESEL]</pc5_subfield_1>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <pc7>[Wojewodztwo]</pc7>
       <pc8>[Powiat]</pc8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17_1_>[Wartość wyboru w polu p17_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p17_1_>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p17_3>[Pole tekstowe]</p17_3>
       <p17_4>[Pole tekstowe]</p17_4>
       <p17_5>[Pole tekstowe]</p17_5>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23>
       <p24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_1>
       <p24_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2>
       <p24_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3>
       <p24_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4>
       <p24_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_5>
       <p24_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_6>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p35>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p59>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p64>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64>
       <p65_>[Wartość wyboru w polu p65. Dostępne wartości: 1 2 ]</p65_>
       <p66>[pole wielowierszowe]</p66>
       <p67>[pierwszeImiePrzedst]</p67>
       <p68>[nazwiskoPrzedst]</p68>
       <p70>[telefonPrzedst]</p70>
       <p71>[mailPrzedst]</p71>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DWOOK-L</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757498</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>30-10-1990</p0_1>
       <p0_2>30-10-1990</p0_2>
       <p1_>1</p1_>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>nazwa testowa</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p3_1_subfield_>2</p3_1_subfield_>
       <p3_1_subfield_3>nazwa testowa</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_1>Jan</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_2>Stefan</p3_1_subfield_2>
       <p3_2>30-10-1985</p3_2>
       <p3_3>Stefan</p3_3>
       <p3_4>Danuta</p3_4>
       <p4>8875155741</p4>
       <pc5_subfield_>2</pc5_subfield_>
       <pc5_subfield_2>773461194</pc5_subfield_2>
       <pc5_subfield_1>23050608219</pc5_subfield_1>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>PL</p6>
       <pc7>wielkopolskie</pc7>
       <pc8>poznański</pc8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17_1_>1</p17_1_>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p17_3>test pola tekstowego</p17_3>
       <p17_4>test pola tekstowego</p17_4>
       <p17_5>test pola tekstowego</p17_5>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24_1>10</p24_1>
       <p24_2>10</p24_2>
       <p24_3>10</p24_3>
       <p24_4>10</p24_4>
       <p24_5>10</p24_5>
       <p24_6>10</p24_6>
       <p25_>1</p25_>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p64>10</p64>
       <p65_>1</p65_>
       <p66>to jest pole wielowierszowe</p66>
       <p67>Krzysztof</p67>
       <p68>Kowalczyk</p68>
       <p70>500600888</p70>
       <p71>krzysztof@kowalczyk.pl</p71>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>