Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DO-3 B (1) (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą - BydgoszczPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757591</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>[Pole NIP]</p1_subfield_3>
       <p0>[rok]</p0>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 4 6 2 5 7 3 ]</p3_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[nazwa skrócona]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[KodKraju]</p7>
       <p8>[Wojewodztwo]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16>[Telefon]</p16>
       <p17>[Mail]</p17>
       <p18>[NazwaBanku]</p18>
       <p19>[PosiadaczRachunku]</p19>
       <p20>[Rachunek]</p20>
       <p22_1_>[Wartość wyboru w polu p22_1. Dostępne wartości: 1 2 1 ]</p22_1_>
       <p21_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_1>
       <p21_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_5>
       <p21_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_8>
       <p21_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_11>
       <p21_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_2>
       <p21_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_6>
       <p21_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_9>
       <p21_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_12>
       <p21_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_3>
       <p21_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_7>
       <p21_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_10>
       <p21_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_4>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p22_>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34>60 l.:60 l. / 80 l.:80 l. / 120 l.:120 l. / 660 l.:660 l. / 1100 l.:1100 l. / 2500 l.:2500 l. / 5000 l.:5000 l. / 7000 l.:7000 l. / 10000 l:10000 l. / 24000 l.:24000 l. / 36000 l.:36000 l.</p34>
       <p35>60 l.:60 l. / 80 l.:80 l. / 120 l.:120 l. / 660 l.:660 l. / 1100 l.:1100 l. / 2500 l.:2500 l. / 5000 l.:5000 l. / 7000 l.:7000 l. / 10000 l:10000 l. / 24000 l.:24000 l. / 36000 l.:36000 l.</p35>
       <p36>60 l.:60 l. / 80 l.:80 l. / 120 l.:120 l. / 660 l.:660 l. / 1100 l.:1100 l. / 2500 l.:2500 l. / 5000 l.:5000 l. / 7000 l.:7000 l. / 10000 l:10000 l. / 24000 l.:24000 l. / 36000 l.:36000 l.</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p57>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p60>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p63>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p70>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p73>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p77>[Pole integer - wartość liczbowa]</p77>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p80>[Pole integer - wartość liczbowa]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p83>[Pole integer - wartość liczbowa]</p83>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p87>[Pole integer - wartość liczbowa]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p90>[Pole integer - wartość liczbowa]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p93>[Pole integer - wartość liczbowa]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p97>[Pole integer - wartość liczbowa]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p100>[Pole integer - wartość liczbowa]</p100>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p103>[Pole integer - wartość liczbowa]</p103>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p107>[Pole integer - wartość liczbowa]</p107>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p110>[Pole integer - wartość liczbowa]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p113>[Pole integer - wartość liczbowa]</p113>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p117>[Pole integer - wartość liczbowa]</p117>
       <p118>[Pole kwoty]</p118>
       <p120>[Pole integer - wartość liczbowa]</p120>
       <p121>[Pole kwoty]</p121>
       <p123>[Pole integer - wartość liczbowa]</p123>
       <p124>[Pole kwoty]</p124>
       <p127>[Pole integer - wartość liczbowa]</p127>
       <p128>[Pole kwoty]</p128>
       <p130>[Pole integer - wartość liczbowa]</p130>
       <p131>[Pole kwoty]</p131>
       <p133>[Pole integer - wartość liczbowa]</p133>
       <p134>[Pole kwoty]</p134>
       <p137>[Pole integer - wartość liczbowa]</p137>
       <p138>[Pole kwoty]</p138>
       <p140>[Pole integer - wartość liczbowa]</p140>
       <p141>[Pole kwoty]</p141>
       <p143>[Pole integer - wartość liczbowa]</p143>
       <p144>[Pole kwoty]</p144>
       <p147>[Pole integer - wartość liczbowa]</p147>
       <p148>[Pole kwoty]</p148>
       <p150>[Pole integer - wartość liczbowa]</p150>
       <p151>[Pole kwoty]</p151>
       <p153>[Pole integer - wartość liczbowa]</p153>
       <p154>[Pole kwoty]</p154>
       <p157>[Pole kwoty]</p157>
       <p158>[Pole kwoty]</p158>
       <p159>[Pole kwoty]</p159>
       <p160>[Pole kwoty]</p160>
       <p161>[Pole kwoty]</p161>
       <p162>[Pole kwoty]</p162>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p164>[Pole kwoty]</p164>
       <p165>[Pole kwoty]</p165>
       <p166>[Pole kwoty]</p166>
       <p167>[Pole kwoty]</p167>
       <p168>[Pole kwoty]</p168>
       <p169>[pole wielowierszowe]</p169>
       <p170_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p170_subfield_>
       <p170_subfield_2>[nazwa skrócona]</p170_subfield_2>
       <p170_subfield_1>[nazwisko]</p170_subfield_1>
       <p171>[pierwszeImie]</p171>
       <p172>[Data wypełnienia]</p172>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DO-3 B (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757591</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>23050608219</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>8875155741</p1_subfield_3>
       <p0></p0>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_>1</p3_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>nazwa testowa</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>PL</p7>
       <p8>wielkopolskie</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>500600400</p16>
       <p17>test@test.pl</p17>
       <p18>Bank Zachodni WBK</p18>
       <p19>Jan Nowak</p19>
       <p20>453054504926965134154839080720</p20>
       <p22_1_>1</p22_1_>
       <p21_1>1</p21_1>
       <p21_5>1</p21_5>
       <p21_8>1</p21_8>
       <p21_11>1</p21_11>
       <p21_2>1</p21_2>
       <p21_6>1</p21_6>
       <p21_9>1</p21_9>
       <p21_12>1</p21_12>
       <p21_3>1</p21_3>
       <p21_7>1</p21_7>
       <p21_10>1</p21_10>
       <p21_4>1</p21_4>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p34>60 l.</p34>
       <p35>60 l.</p35>
       <p36>60 l.</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p113>10</p113>
       <p114>10</p114>
       <p117>10</p117>
       <p118>10</p118>
       <p120>10</p120>
       <p121>10</p121>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p133>10</p133>
       <p134>10</p134>
       <p137>10</p137>
       <p138>10</p138>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p150>10</p150>
       <p151>10</p151>
       <p153>10</p153>
       <p154>10</p154>
       <p157>10</p157>
       <p158>10</p158>
       <p159>10</p159>
       <p160>10</p160>
       <p161>10</p161>
       <p162>10</p162>
       <p163>10</p163>
       <p164>10</p164>
       <p165>10</p165>
       <p166>10</p166>
       <p167>10</p167>
       <p168>10</p168>
       <p169>to jest pole wielowierszowe</p169>
       <p170_subfield_>2</p170_subfield_>
       <p170_subfield_2>nazwa testowa</p170_subfield_2>
       <p170_subfield_1>Kowalski</p170_subfield_1>
       <p171>Jan</p171>
       <p172>30-10-2014</p172>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>