Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZOP-2 (archiwalny) Dane o nieruchomości – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOP-2 SzczecinPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757919</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 2 1 ]</p0_1_>
       <p0_1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_1_3_subfield_>
       <p0_1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_1_3_subfield_2>
       <p0_1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p0_1_3_subfield_3>
       <p0_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_3>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_4>[nazwa pełna]</p1_subfield_4>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_3>[drugie imię]</p1_subfield_3>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p33>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p39>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p48>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p57>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p64>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p72>[Data wypełnienia]</p72>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZOP-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2757919</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p0_1_3_subfield_>2</p0_1_3_subfield_>
       <p0_1_3_subfield_2>23050608219</p0_1_3_subfield_2>
       <p0_1_3_subfield_3>8875155741</p0_1_3_subfield_3>
       <p0_3>10</p0_3>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_4>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_3>Stefan</p1_subfield_3>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p72>30-10-2014</p72>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>