Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CEIDG-SC (1.06) (archiwalny) Udział w spółkach cywilnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758058</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p02_6_6b>[data]</p02_6_6b>
       <p02_5_6b>[data]</p02_5_6b>
       <p02_4_6b>[data]</p02_4_6b>
       <p02_3_6b>[data]</p02_3_6b>
       <p0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p1_3>[REGON]</p1_3>
       <p2_1_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_3_1>
       <p2_1_3_2>[data]</p2_1_3_2>
       <p2_1_1>[NIP]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[REGON]</p2_1_2>
       <p2_1_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_4_1>
       <p2_1_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_5_1>
       <p2_1_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_6_1>
       <p2_1_4_2>[data]</p2_1_4_2>
       <p2_1_5_2>[data]</p2_1_5_2>
       <p2_1_6_2>[data]</p2_1_6_2>
       <p2_2_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_3_1>
       <p2_2_3_2>[data]</p2_2_3_2>
       <p2_2_1>[NIP]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[REGON]</p2_2_2>
       <p2_2_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_4_1>
       <p2_2_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_5_1>
       <p2_2_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_6_1>
       <p2_2_4_2>[data]</p2_2_4_2>
       <p2_2_5_2>[data]</p2_2_5_2>
       <p2_2_6_2>[data]</p2_2_6_2>
       <p2_3_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_3_1>
       <p2_3_3_2>[data]</p2_3_3_2>
       <p2_3_1>[NIP]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[REGON]</p2_3_2>
       <p2_3_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_4_1>
       <p2_3_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_5_1>
       <p2_3_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_6_1>
       <p2_3_4_2>[data]</p2_3_4_2>
       <p2_3_5_2>[data]</p2_3_5_2>
       <p2_3_6_2>[data]</p2_3_6_2>
       <p2_4_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4_3_1>
       <p2_4_3_2>[data]</p2_4_3_2>
       <p2_4_1>[NIP]</p2_4_1>
       <p2_4_2>[REGON]</p2_4_2>
       <p2_4_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4_4_1>
       <p2_4_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4_5_1>
       <p2_4_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4_6_1>
       <p2_4_4_2>[data]</p2_4_4_2>
       <p2_4_5_2>[data]</p2_4_5_2>
       <p2_4_6_2>[data]</p2_4_6_2>
       <p2_5_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_5_3_1>
       <p2_5_3_2>[data]</p2_5_3_2>
       <p2_5_1>[NIP]</p2_5_1>
       <p2_5_2>[REGON]</p2_5_2>
       <p2_5_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_5_4_1>
       <p2_5_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_5_5_1>
       <p2_5_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_5_6_1>
       <p2_5_4_2>[data]</p2_5_4_2>
       <p2_5_5_2>[data]</p2_5_5_2>
       <p2_5_6_2>[data]</p2_5_6_2>
       <p2_6_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_6_3_1>
       <p2_6_3_2>[data]</p2_6_3_2>
       <p2_6_1>[NIP]</p2_6_1>
       <p02_6_2>[REGON]</p02_6_2>
       <p2_6_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_6_4_1>
       <p2_6_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_6_5_1>
       <p2_6_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_6_6_1>
       <p2_6_4_2>[data]</p2_6_4_2>
       <p2_6_5_2>[data]</p2_6_5_2>
       <p2_6_6_2>[data]</p2_6_6_2>
       <p3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1>
       <p3_2>[Miejscowość wypełnienia]</p3_2>
       <p3_3>[Data wypełnienia]</p3_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-SC (1.06)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758058</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p02_6_6b>30-10-1990</p02_6_6b>
       <p02_5_6b>30-10-1990</p02_5_6b>
       <p02_4_6b>30-10-1990</p02_4_6b>
       <p02_3_6b>30-10-1990</p02_3_6b>
       <p0>10</p0>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p1_3>773461194</p1_3>
       <p2_1_3_1>1</p2_1_3_1>
       <p2_1_3_2>30-10-1990</p2_1_3_2>
       <p2_1_1>8875155741</p2_1_1>
       <p2_1_2>773461194</p2_1_2>
       <p2_1_4_1>1</p2_1_4_1>
       <p2_1_5_1>1</p2_1_5_1>
       <p2_1_6_1>1</p2_1_6_1>
       <p2_1_4_2>30-10-1990</p2_1_4_2>
       <p2_1_5_2>30-10-1990</p2_1_5_2>
       <p2_1_6_2>30-10-1990</p2_1_6_2>
       <p2_2_3_1>1</p2_2_3_1>
       <p2_2_3_2>30-10-1990</p2_2_3_2>
       <p2_2_1>8875155741</p2_2_1>
       <p2_2_2>773461194</p2_2_2>
       <p2_2_4_1>1</p2_2_4_1>
       <p2_2_5_1>1</p2_2_5_1>
       <p2_2_6_1>1</p2_2_6_1>
       <p2_2_4_2>30-10-1990</p2_2_4_2>
       <p2_2_5_2>30-10-1990</p2_2_5_2>
       <p2_2_6_2>30-10-1990</p2_2_6_2>
       <p2_3_3_1>1</p2_3_3_1>
       <p2_3_3_2>30-10-1990</p2_3_3_2>
       <p2_3_1>8875155741</p2_3_1>
       <p2_3_2>773461194</p2_3_2>
       <p2_3_4_1>1</p2_3_4_1>
       <p2_3_5_1>1</p2_3_5_1>
       <p2_3_6_1>1</p2_3_6_1>
       <p2_3_4_2>30-10-1990</p2_3_4_2>
       <p2_3_5_2>30-10-1990</p2_3_5_2>
       <p2_3_6_2>30-10-1990</p2_3_6_2>
       <p2_4_3_1>1</p2_4_3_1>
       <p2_4_3_2>30-10-1990</p2_4_3_2>
       <p2_4_1>8875155741</p2_4_1>
       <p2_4_2>773461194</p2_4_2>
       <p2_4_4_1>1</p2_4_4_1>
       <p2_4_5_1>1</p2_4_5_1>
       <p2_4_6_1>1</p2_4_6_1>
       <p2_4_4_2>30-10-1990</p2_4_4_2>
       <p2_4_5_2>30-10-1990</p2_4_5_2>
       <p2_4_6_2>30-10-1990</p2_4_6_2>
       <p2_5_3_1>1</p2_5_3_1>
       <p2_5_3_2>30-10-1990</p2_5_3_2>
       <p2_5_1>8875155741</p2_5_1>
       <p2_5_2>773461194</p2_5_2>
       <p2_5_4_1>1</p2_5_4_1>
       <p2_5_5_1>1</p2_5_5_1>
       <p2_5_6_1>1</p2_5_6_1>
       <p2_5_4_2>30-10-1990</p2_5_4_2>
       <p2_5_5_2>30-10-1990</p2_5_5_2>
       <p2_5_6_2>30-10-1990</p2_5_6_2>
       <p2_6_3_1>1</p2_6_3_1>
       <p2_6_3_2>30-10-1990</p2_6_3_2>
       <p2_6_1>8875155741</p2_6_1>
       <p02_6_2>773461194</p02_6_2>
       <p2_6_4_1>1</p2_6_4_1>
       <p2_6_5_1>1</p2_6_5_1>
       <p2_6_6_1>1</p2_6_6_1>
       <p2_6_4_2>30-10-1990</p2_6_4_2>
       <p2_6_5_2>30-10-1990</p2_6_5_2>
       <p2_6_6_2>30-10-1990</p2_6_6_2>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_2>Poznań</p3_2>
       <p3_3>30-10-2014</p3_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>