Pola formularza

Formularz: DOGO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - OpolePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758158</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[nazwa skrócona]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_3>[nazwa skrócona]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[drugie imię]</p9_subfield_2>
       <p10>[NIP]</p10>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>[REGON]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[PESEL]</p11_subfield_1>
       <p12>[KRS]</p12>
       <p13>[pkd1]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <pg2_1_>[Wartość wyboru w polu pg2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pg2_1_>
       <pg2_2_>[Wartość wyboru w polu pg2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pg2_2_>
       <pg2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pg2_3>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <pg3_1>[pole wielowierszowe]</pg3_1>
       <pg3_2>[Pole tekstowe]</pg3_2>
       <p32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <ph2_1_>[Wartość wyboru w polu ph2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</ph2_1_>
       <ph2_2_>[Wartość wyboru w polu ph2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</ph2_2_>
       <ph2_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</ph2_2_3>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>
       <p57>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71>
       <p72>[Pole integer - wartość liczbowa]</p72>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76>
       <p77>[Pole integer - wartość liczbowa]</p77>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p81>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81>
       <p82>[Pole integer - wartość liczbowa]</p82>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86>[Pole integer - wartość liczbowa]</p86>
       <p87>[Pole integer - wartość liczbowa]</p87>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91>[Pole integer - wartość liczbowa]</p91>
       <p92>[Pole integer - wartość liczbowa]</p92>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p96>[Pole integer - wartość liczbowa]</p96>
       <p97>[Pole integer - wartość liczbowa]</p97>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p101>[Pole integer - wartość liczbowa]</p101>
       <p102>[Pole integer - wartość liczbowa]</p102>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p106>[Pole integer - wartość liczbowa]</p106>
       <p107>[Pole integer - wartość liczbowa]</p107>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole integer - wartość liczbowa]</p111>
       <p112>[Pole integer - wartość liczbowa]</p112>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p116>[Pole integer - wartość liczbowa]</p116>
       <p117>[Pole integer - wartość liczbowa]</p117>
       <p120>[Pole kwoty]</p120>
       <p121>[Pole integer - wartość liczbowa]</p121>
       <p122>[Pole integer - wartość liczbowa]</p122>
       <p125>[Pole kwoty]</p125>
       <p126>[Pole integer - wartość liczbowa]</p126>
       <p127>[Pole integer - wartość liczbowa]</p127>
       <p130>[Pole kwoty]</p130>
       <p131>[Pole integer - wartość liczbowa]</p131>
       <p132>[Pole integer - wartość liczbowa]</p132>
       <p135>[Pole kwoty]</p135>
       <p136>[Pole integer - wartość liczbowa]</p136>
       <p137>[Pole integer - wartość liczbowa]</p137>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p141>[Pole integer - wartość liczbowa]</p141>
       <p142>[Pole integer - wartość liczbowa]</p142>
       <p145>[Pole kwoty]</p145>
       <p146>[Pole integer - wartość liczbowa]</p146>
       <p147>[Pole integer - wartość liczbowa]</p147>
       <p150>[Pole kwoty]</p150>
       <p151>[Pole integer - wartość liczbowa]</p151>
       <p152>[Pole integer - wartość liczbowa]</p152>
       <p155>[Pole kwoty]</p155>
       <p156>[Pole integer - wartość liczbowa]</p156>
       <p157>[Pole integer - wartość liczbowa]</p157>
       <p160>[Pole kwoty]</p160>
       <p161>[Pole integer - wartość liczbowa]</p161>
       <p162>[Pole integer - wartość liczbowa]</p162>
       <p165>[Pole kwoty]</p165>
       <p166>[Pole integer - wartość liczbowa]</p166>
       <p167>[Pole integer - wartość liczbowa]</p167>
       <p170>[Pole kwoty]</p170>
       <p171>[Pole integer - wartość liczbowa]</p171>
       <p172>[Pole integer - wartość liczbowa]</p172>
       <p175>[Pole kwoty]</p175>
       <p176>[Pole integer - wartość liczbowa]</p176>
       <p177>[Pole integer - wartość liczbowa]</p177>
       <p180>[Pole kwoty]</p180>
       <p181>[Pole integer - wartość liczbowa]</p181>
       <p182>[Pole integer - wartość liczbowa]</p182>
       <p185>[Pole kwoty]</p185>
       <p186>[Pole integer - wartość liczbowa]</p186>
       <p187>[Pole integer - wartość liczbowa]</p187>
       <p190>[Pole kwoty]</p190>
       <p191>[Pole integer - wartość liczbowa]</p191>
       <p192>[Pole integer - wartość liczbowa]</p192>
       <p195>[Pole kwoty]</p195>
       <p196>[Pole integer - wartość liczbowa]</p196>
       <p197>[Pole integer - wartość liczbowa]</p197>
       <p200>[Pole kwoty]</p200>
       <p201>[Pole integer - wartość liczbowa]</p201>
       <p202>[Pole integer - wartość liczbowa]</p202>
       <p205>[Pole kwoty]</p205>
       <p206>[Pole integer - wartość liczbowa]</p206>
       <p207>[Pole integer - wartość liczbowa]</p207>
       <p210>[Pole kwoty]</p210>
       <p211>[Pole integer - wartość liczbowa]</p211>
       <p212>[Pole integer - wartość liczbowa]</p212>
       <p215>[Pole kwoty]</p215>
       <p216>[Pole integer - wartość liczbowa]</p216>
       <p217>[Pole integer - wartość liczbowa]</p217>
       <p220>[Pole kwoty]</p220>
       <p221>[Pole integer - wartość liczbowa]</p221>
       <p222>[Pole integer - wartość liczbowa]</p222>
       <p225>[Pole kwoty]</p225>
       <p226>[Pole integer - wartość liczbowa]</p226>
       <p227>[Pole integer - wartość liczbowa]</p227>
       <p230>[Pole kwoty]</p230>
       <p231>[Pole integer - wartość liczbowa]</p231>
       <p232>[Pole integer - wartość liczbowa]</p232>
       <p235>[Pole kwoty]</p235>
       <p236>[Pole integer - wartość liczbowa]</p236>
       <p237>[Pole integer - wartość liczbowa]</p237>
       <p240>[Pole kwoty]</p240>
       <p241>[Pole integer - wartość liczbowa]</p241>
       <p242>[Pole integer - wartość liczbowa]</p242>
       <p245>[Pole kwoty]</p245>
       <p246>[Pole integer - wartość liczbowa]</p246>
       <p247>[Pole integer - wartość liczbowa]</p247>
       <p250>[Pole kwoty]</p250>
       <p251>[Pole integer - wartość liczbowa]</p251>
       <p252>[Pole integer - wartość liczbowa]</p252>
       <p255>[Pole kwoty]</p255>
       <p256>[Pole integer - wartość liczbowa]</p256>
       <p257>[Pole integer - wartość liczbowa]</p257>
       <p260>[Pole kwoty]</p260>
       <p261>[Pole integer - wartość liczbowa]</p261>
       <p262>[Pole integer - wartość liczbowa]</p262>
       <ph3_1>[Pole tekstowe]</ph3_1>
       <ph3_2>[Pole tekstowe]</ph3_2>
       <p266>[Pole integer - wartość liczbowa]</p266>
       <p267>[Pole tekstowe]</p267>
       <p268>[Pole integer - wartość liczbowa]</p268>
       <p269>[Pole tekstowe]</p269>
       <p270>[Pole integer - wartość liczbowa]</p270>
       <p271>[Pole tekstowe]</p271>
       <p272>[Pole integer - wartość liczbowa]</p272>
       <p273>[Pole tekstowe]</p273>
       <p275>[Pole kwoty]</p275>
       <p276>[Pole kwoty]</p276>
       <p277>[Pole kwoty]</p277>
       <p278>[Pole kwoty]</p278>
       <p280>[Pole kwoty]</p280>
       <p282>[KrajKor]</p282>
       <p283>[WojewodztwoKor]</p283>
       <p284>[PowiatKor]</p284>
       <p285>[GminaKor]</p285>
       <p286>[UlicaKor]</p286>
       <p287>[NrDomuKor]</p287>
       <p288>[NrLokaluKor]</p288>
       <p289>[KodPocztowyKor]</p289>
       <p290>[MiejscowoscKor]</p290>
       <p291>[PocztaKor]</p291>
       <p292>[pierwszeImiePrzedst]</p292>
       <p294>[pierwszeImiePrzedst]</p294>
       <p296>[nazwiskoPrzedst]</p296>
       <p297>[nazwiskoPrzedst]</p297>
       <p298>[pierwszeImie]</p298>
       <p299>[nazwisko]</p299>
       <p300>[Mail]</p300>
       <p301>[Telefon]</p301>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DOGO-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758158</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>10</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>nazwa testowa</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_3>nazwa testowa</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Stefan</p9_subfield_2>
       <p10>8875155741</p10>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>773461194</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>23050608219</p11_subfield_1>
       <p12>12345</p12>
       <p13>01.11.Z</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <pg2_1_>1</pg2_1_>
       <pg2_2_>1</pg2_2_>
       <pg2_3>10</pg2_3>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <pg3_1>to jest pole wielowierszowe</pg3_1>
       <pg3_2>test pola tekstowego</pg3_2>
       <p32>10</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <ph2_1_>1</ph2_1_>
       <ph2_2_>1</ph2_2_>
       <ph2_2_3>10</ph2_2_3>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p115>10</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p120>10</p120>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p145>10</p145>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p150>10</p150>
       <p151>10</p151>
       <p152>10</p152>
       <p155>10</p155>
       <p156>10</p156>
       <p157>10</p157>
       <p160>10</p160>
       <p161>10</p161>
       <p162>10</p162>
       <p165>10</p165>
       <p166>10</p166>
       <p167>10</p167>
       <p170>10</p170>
       <p171>10</p171>
       <p172>10</p172>
       <p175>10</p175>
       <p176>10</p176>
       <p177>10</p177>
       <p180>10</p180>
       <p181>10</p181>
       <p182>10</p182>
       <p185>10</p185>
       <p186>10</p186>
       <p187>10</p187>
       <p190>10</p190>
       <p191>10</p191>
       <p192>10</p192>
       <p195>10</p195>
       <p196>10</p196>
       <p197>10</p197>
       <p200>10</p200>
       <p201>10</p201>
       <p202>10</p202>
       <p205>10</p205>
       <p206>10</p206>
       <p207>10</p207>
       <p210>10</p210>
       <p211>10</p211>
       <p212>10</p212>
       <p215>10</p215>
       <p216>10</p216>
       <p217>10</p217>
       <p220>10</p220>
       <p221>10</p221>
       <p222>10</p222>
       <p225>10</p225>
       <p226>10</p226>
       <p227>10</p227>
       <p230>10</p230>
       <p231>10</p231>
       <p232>10</p232>
       <p235>10</p235>
       <p236>10</p236>
       <p237>10</p237>
       <p240>10</p240>
       <p241>10</p241>
       <p242>10</p242>
       <p245>10</p245>
       <p246>10</p246>
       <p247>10</p247>
       <p250>10</p250>
       <p251>10</p251>
       <p252>10</p252>
       <p255>10</p255>
       <p256>10</p256>
       <p257>10</p257>
       <p260>10</p260>
       <p261>10</p261>
       <p262>10</p262>
       <ph3_1>test pola tekstowego</ph3_1>
       <ph3_2>test pola tekstowego</ph3_2>
       <p266>10</p266>
       <p267>test pola tekstowego</p267>
       <p268>10</p268>
       <p269>test pola tekstowego</p269>
       <p270>10</p270>
       <p271>test pola tekstowego</p271>
       <p272>10</p272>
       <p273>test pola tekstowego</p273>
       <p275>10</p275>
       <p276>10</p276>
       <p277>10</p277>
       <p278>10</p278>
       <p280>10</p280>
       <p282>PL</p282>
       <p283>wielkopolskie</p283>
       <p284>poznański</p284>
       <p285>Poznań</p285>
       <p286>Półwiejska</p286>
       <p287>1</p287>
       <p288>1</p288>
       <p289>61-155</p289>
       <p290>Poznań</p290>
       <p291>Poznań</p291>
       <p292>Krzysztof</p292>
       <p294>Krzysztof</p294>
       <p296>Kowalczyk</p296>
       <p297>Kowalczyk</p297>
       <p298>Jan</p298>
       <p299>Kowalski</p299>
       <p300>test@test.pl</p300>
       <p301>500600400</p301>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>