Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON INF-Z (archiwalny) Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758583</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p6>1A:1A / 1B:1B / 1C:1C / 1D:1D / 2:2</p6>
       <p8>1:mały przedsiębiorca / 2:średni przedsiębiorca / 3:inny przedsiębiorca / 4:pracodawca niebędący przedsiębiorcą </p8>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p11_4>[Pole tekstowe]</p11_4>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 4 2 ]</p9_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 ]</p11_>
       <p9_2_>[Wartość wyboru w polu p9_2. Dostępne wartości: 4 2 ]</p9_2_>
       <p10_1>[miesiac]</p10_1>
       <p10_2>[rok]</p10_2>
       <p12>[KodPocztowy]</p12>
       <p13>[Poczta]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[Ulica]</p15>
       <p16>[NrDomu]</p16>
       <p18_5>[NrLokalu]</p18_5>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p19>[Faks]</p19>
       <p20>[Mail]</p20>
       <p21>[KodPocztowyKor]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <p23>[MiejscowoscKor]</p23>
       <p24>[UlicaKor]</p24>
       <p25>[NrDomuKor]</p25>
       <p26>[NrLokaluKor]</p26>
       <p27>[Telefon]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[data]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>A01:A01 / A02:A02 / A03:A03 / A04:A04 / A05:A05 / A06:A06 / A07:A07 / A08:A08 / A09:A09 / A10:A10 / A11:A11</p39>
       <p40>B01:B01 / B02:B02 / B03:B03 / B04:B04 / B05:B05 / B06:B06 / B07:B07 / B08:B08 / B09:B09 / B10:B10 / B11:B11</p40>
       <p41>E01:E01 / E02:E02 / E03:E03 / E04:E04 / E05:E05 / E06:E06</p41>
       <p42_1>[miesiac]</p42_1>
       <p42_2>[rok]</p42_2>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p13_8>[pierwszeImie]</p13_8>
       <p45>[nazwisko]</p45>
       <p46>[Telefon]</p46>
       <p47>[Faks]</p47>
       <p48>[Mail]</p48>
       <p38_9>[Data wypełnienia]</p38_9>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-Z</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2758583</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p6>1A</p6>
       <p8>1</p8>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p11_4>test pola tekstowego</p11_4>
       <p9_>1</p9_>
       <p11_>1</p11_>
       <p9_2_>1</p9_2_>
       <p10_1>9</p10_1>
       <p10_2></p10_2>
       <p12>61-155</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Strzelecka</p15>
       <p16>1</p16>
       <p18_5>1</p18_5>
       <p17>500600400</p17>
       <p19></p19>
       <p20>test@test.pl</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Półwiejska</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>500600400</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34_>1</p34_>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>A01</p39>
       <p40>B01</p40>
       <p41>E01</p41>
       <p42_1>9</p42_1>
       <p42_2></p42_2>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p13_8>Jan</p13_8>
       <p45>Kowalski</p45>
       <p46>500600400</p46>
       <p47></p47>
       <p48>test@test.pl</p48>
       <p38_9>30-10-2014</p38_9>
       <p50>test pola tekstowego</p50>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>