Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DWOOK-Wr (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759183</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>[Pole NIP]</p1_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p3>[rok]</p3>
       <p4>[miesiac]</p4>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <pc1_>[Wartość wyboru w polu pc1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pc1_>
       <pc2_>[Wartość wyboru w polu pc2. Dostępne wartości: 1 2 5 3 4 ]</pc2_>
       <pc3_>[Wartość wyboru w polu pc3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pc3_>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9>[MiejscowoscKor]</p9>
       <p10>[UlicaKor]</p10>
       <p11>[NrDomuKor]</p11>
       <p12>[NrLokaluKor]</p12>
       <p13>[KodPocztowyKor]</p13>
       <p6_6>[Telefon]</p6_6>
       <p6_1>[Mail]</p6_1>
       <p16>[nazwaPelna]</p16>
       <p17>[NIP]</p17>
       <p18>[MiejscowoscKor]</p18>
       <p19>[UlicaKor]</p19>
       <p20>[NrDomuKor]</p20>
       <p21>[NrLokaluKor]</p21>
       <p22>[KodPocztowyKor]</p22>
       <p23>[Telefon]</p23>
       <p24>[Mail]</p24>
       <pd1_>[Wartość wyboru w polu pd1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pd1_>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <pe1_1_1_>[Wartość wyboru w polu pe1_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pe1_1_1_>
       <pe1_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pe1_2_1>
       <pe1_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pe1_2_2>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <pe1_2_1_>[Wartość wyboru w polu pe1_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pe1_2_1_>
       <pe1_2_1_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pe1_2_1_15>
       <pe1_2_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pe1_2_2_2>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <pe2_1_>[Wartość wyboru w polu pe2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pe2_1_>
       <p43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p55>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p57>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p48>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48>
       <p58>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p49>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49>
       <p59>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p60>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p61>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <pg1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pg1_1>
       <pg1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pg1_2>
       <p87_subfield_1>[nazwisko]</p87_subfield_1>
       <p87_subfield_0>[imię]</p87_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DWOOK-Wr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759183</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>23050608219</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>8875155741</p1_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p3></p3>
       <p4>9</p4>
       <p5>10</p5>
       <pc1_>1</pc1_>
       <pc2_>1</pc2_>
       <pc3_>1</pc3_>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Półwiejska</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p6_6>500600400</p6_6>
       <p6_1>test@test.pl</p6_1>
       <p16>Pełna nazwa testowa</p16>
       <p17>8875155741</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Półwiejska</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>500600400</p23>
       <p24>test@test.pl</p24>
       <pd1_>1</pd1_>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <pe1_1_1_>1</pe1_1_1_>
       <pe1_2_1>1</pe1_2_1>
       <pe1_2_2>1</pe1_2_2>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <pe1_2_1_>1</pe1_2_1_>
       <pe1_2_1_15>1</pe1_2_1_15>
       <pe1_2_2_2>1</pe1_2_2_2>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <pe2_1_>1</pe2_1_>
       <p43>10</p43>
       <p53>10</p53>
       <p63>10</p63>
       <p44>10</p44>
       <p54>10</p54>
       <p64>10</p64>
       <p45>10</p45>
       <p55>10</p55>
       <p65>10</p65>
       <p46>10</p46>
       <p56>10</p56>
       <p66>10</p66>
       <p47>10</p47>
       <p57>10</p57>
       <p67>10</p67>
       <p48>10</p48>
       <p58>10</p58>
       <p68>10</p68>
       <p49>10</p49>
       <p59>10</p59>
       <p69>10</p69>
       <p50>10</p50>
       <p60>10</p60>
       <p70>10</p70>
       <p51>10</p51>
       <p61>10</p61>
       <p71>10</p71>
       <p52>10</p52>
       <p62>10</p62>
       <p72>10</p72>
       <p84>10</p84>
       <pg1_1>1</pg1_1>
       <pg1_2>1</pg1_2>
       <p87_subfield_1>Kowalski</p87_subfield_1>
       <p87_subfield_0>Jan</p87_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>