Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EFZ (archiwalny) Ewidencja VAT - zakupPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759391</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p6_1_4>[nazwaPelna]</p6_1_4>
       <p6_1_0_subfield_0>[miejscowość]</p6_1_0_subfield_0>
       <p6_1_0_subfield_1>[ulica]</p6_1_0_subfield_1>
       <p6_1_0_subfield_2>[nr domu]</p6_1_0_subfield_2>
       <p6_1_0_subfield_3>[nr lokalu]</p6_1_0_subfield_3>
       <p6_1_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_1_9_subfield_0>
       <p6_1_9_subfield_1>[poczta]</p6_1_9_subfield_1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p6_1_48>[NIP]</p6_1_48>
       <p3>[rok]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p11_1_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_1_1_subfield_0>
       <p11_1_1_subfield_1>[ulica]</p11_1_1_subfield_1>
       <p11_1_1_subfield_2>[nr domu]</p11_1_1_subfield_2>
       <p11_1_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_1_1_subfield_3>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p6_1>[data]</p6_1>
       <p7_1>[data]</p7_1>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p9_1>[NIP]</p9_1>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p14_1>[Pole kwoty]</p14_1>
       <p12_1>[Pole kwoty]</p12_1>
       <p11_1_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_1_2_subfield_0>
       <p11_1_2_subfield_1>[poczta]</p11_1_2_subfield_1>
       <p5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p7_2>[data]</p7_2>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p9_2>[NIP]</p9_2>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p11_2_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_2_1_subfield_0>
       <p11_2_1_subfield_1>[ulica]</p11_2_1_subfield_1>
       <p11_2_1_subfield_2>[nr domu]</p11_2_1_subfield_2>
       <p11_2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_2_1_subfield_3>
       <p14_2>[Pole kwoty]</p14_2>
       <p12_2>[Pole kwoty]</p12_2>
       <p11_2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_2_2_subfield_0>
       <p11_2_2_subfield_1>[poczta]</p11_2_2_subfield_1>
       <p11_3_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_3_1_subfield_0>
       <p11_3_1_subfield_1>[ulica]</p11_3_1_subfield_1>
       <p11_3_1_subfield_2>[nr domu]</p11_3_1_subfield_2>
       <p11_3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_3_1_subfield_3>
       <p5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3>
       <p6_3>[data]</p6_3>
       <p7_3>[data]</p7_3>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p9_3>[NIP]</p9_3>
       <p10_3>[pole wielowierszowe]</p10_3>
       <p14_3>[Pole kwoty]</p14_3>
       <p12_3>[Pole kwoty]</p12_3>
       <p11_3_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_3_2_subfield_0>
       <p11_3_2_subfield_1>[poczta]</p11_3_2_subfield_1>
       <p11_4_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_4_1_subfield_0>
       <p11_4_1_subfield_1>[ulica]</p11_4_1_subfield_1>
       <p11_4_1_subfield_2>[nr domu]</p11_4_1_subfield_2>
       <p11_4_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_4_1_subfield_3>
       <p5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_4>
       <p6_4>[data]</p6_4>
       <p7_4>[data]</p7_4>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p9_4>[NIP]</p9_4>
       <p10_4>[pole wielowierszowe]</p10_4>
       <p14_4>[Pole kwoty]</p14_4>
       <p12_4>[Pole kwoty]</p12_4>
       <p11_4_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_4_2_subfield_0>
       <p11_4_2_subfield_1>[poczta]</p11_4_2_subfield_1>
       <p11_5_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_5_1_subfield_0>
       <p11_5_1_subfield_1>[ulica]</p11_5_1_subfield_1>
       <p11_5_1_subfield_2>[nr domu]</p11_5_1_subfield_2>
       <p11_5_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_5_1_subfield_3>
       <p5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5>
       <p6_5>[data]</p6_5>
       <p7_5>[data]</p7_5>
       <p8_5>[Pole tekstowe]</p8_5>
       <p9_5>[NIP]</p9_5>
       <p10_5>[pole wielowierszowe]</p10_5>
       <p14_5>[Pole kwoty]</p14_5>
       <p12_5>[Pole kwoty]</p12_5>
       <p11_5_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_5_2_subfield_0>
       <p11_5_2_subfield_1>[poczta]</p11_5_2_subfield_1>
       <p11_6_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_6_1_subfield_0>
       <p11_6_1_subfield_1>[ulica]</p11_6_1_subfield_1>
       <p11_6_1_subfield_2>[nr domu]</p11_6_1_subfield_2>
       <p11_6_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_6_1_subfield_3>
       <p5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_6>
       <p6_6>[data]</p6_6>
       <p7_6>[data]</p7_6>
       <p8_6>[Pole tekstowe]</p8_6>
       <p9_6>[NIP]</p9_6>
       <p10_6>[pole wielowierszowe]</p10_6>
       <p14_6>[Pole kwoty]</p14_6>
       <p12_6>[Pole kwoty]</p12_6>
       <p11_6_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_6_2_subfield_0>
       <p11_6_2_subfield_1>[poczta]</p11_6_2_subfield_1>
       <p11_7_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_7_1_subfield_0>
       <p11_7_1_subfield_1>[ulica]</p11_7_1_subfield_1>
       <p11_7_1_subfield_2>[nr domu]</p11_7_1_subfield_2>
       <p11_7_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_7_1_subfield_3>
       <p5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7>
       <p6_7>[data]</p6_7>
       <p7_7>[data]</p7_7>
       <p8_7>[Pole tekstowe]</p8_7>
       <p9_7>[NIP]</p9_7>
       <p10_7>[pole wielowierszowe]</p10_7>
       <p14_7>[Pole kwoty]</p14_7>
       <p12_7>[Pole kwoty]</p12_7>
       <p11_7_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_7_2_subfield_0>
       <p11_7_2_subfield_1>[poczta]</p11_7_2_subfield_1>
       <p5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_8>
       <p6_8>[data]</p6_8>
       <p7_8>[data]</p7_8>
       <p8_8>[Pole tekstowe]</p8_8>
       <p9_8>[NIP]</p9_8>
       <p11_8_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_8_1_subfield_0>
       <p11_8_1_subfield_1>[ulica]</p11_8_1_subfield_1>
       <p11_8_1_subfield_2>[nr domu]</p11_8_1_subfield_2>
       <p11_8_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_8_1_subfield_3>
       <p10_8>[pole wielowierszowe]</p10_8>
       <p14_8>[Pole kwoty]</p14_8>
       <p12_8>[Pole kwoty]</p12_8>
       <p11_8_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_8_2_subfield_0>
       <p11_8_2_subfield_1>[poczta]</p11_8_2_subfield_1>
       <p11_9_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_9_1_subfield_0>
       <p11_9_1_subfield_1>[ulica]</p11_9_1_subfield_1>
       <p11_9_1_subfield_2>[nr domu]</p11_9_1_subfield_2>
       <p11_9_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_9_1_subfield_3>
       <p5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_9>
       <p6_9>[data]</p6_9>
       <p7_9>[data]</p7_9>
       <p8_9>[Pole tekstowe]</p8_9>
       <p9_9>[NIP]</p9_9>
       <p10_9>[pole wielowierszowe]</p10_9>
       <p14_9>[Pole kwoty]</p14_9>
       <p12_9>[Pole kwoty]</p12_9>
       <p11_9_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_9_2_subfield_0>
       <p11_9_2_subfield_1>[poczta]</p11_9_2_subfield_1>
       <p11_10_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_10_1_subfield_0>
       <p11_10_1_subfield_1>[ulica]</p11_10_1_subfield_1>
       <p11_10_1_subfield_2>[nr domu]</p11_10_1_subfield_2>
       <p11_10_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_10_1_subfield_3>
       <p5_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_10>
       <p6_10>[data]</p6_10>
       <p7_10>[data]</p7_10>
       <p8_10>[Pole tekstowe]</p8_10>
       <p9_10>[NIP]</p9_10>
       <p10_10>[pole wielowierszowe]</p10_10>
       <p14_10>[Pole kwoty]</p14_10>
       <p12_10>[Pole kwoty]</p12_10>
       <p11_10_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_10_2_subfield_0>
       <p11_10_2_subfield_1>[poczta]</p11_10_2_subfield_1>
       <p11_11_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_11_1_subfield_0>
       <p11_11_1_subfield_1>[ulica]</p11_11_1_subfield_1>
       <p11_11_1_subfield_2>[nr domu]</p11_11_1_subfield_2>
       <p11_11_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_11_1_subfield_3>
       <p5_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_11>
       <p6_11>[data]</p6_11>
       <p7_11>[data]</p7_11>
       <p8_11>[Pole tekstowe]</p8_11>
       <p9_11>[NIP]</p9_11>
       <p10_11>[pole wielowierszowe]</p10_11>
       <p14_11>[Pole kwoty]</p14_11>
       <p12_11>[Pole kwoty]</p12_11>
       <p11_11_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_11_2_subfield_0>
       <p11_11_2_subfield_1>[poczta]</p11_11_2_subfield_1>
       <p5_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_12>
       <p6_12>[data]</p6_12>
       <p7_12>[data]</p7_12>
       <p8_12>[Pole tekstowe]</p8_12>
       <p9_12>[NIP]</p9_12>
       <p10_12>[pole wielowierszowe]</p10_12>
       <p11_12_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_12_1_subfield_0>
       <p11_12_1_subfield_1>[ulica]</p11_12_1_subfield_1>
       <p11_12_1_subfield_2>[nr domu]</p11_12_1_subfield_2>
       <p11_12_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_12_1_subfield_3>
       <p14_12>[Pole kwoty]</p14_12>
       <p12_12>[Pole kwoty]</p12_12>
       <p11_12_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_12_2_subfield_0>
       <p11_12_2_subfield_1>[poczta]</p11_12_2_subfield_1>
       <p11_10_1_5_subfield_0>[miejscowość]</p11_10_1_5_subfield_0>
       <p11_10_1_5_subfield_1>[ulica]</p11_10_1_5_subfield_1>
       <p11_10_1_5_subfield_2>[nr domu]</p11_10_1_5_subfield_2>
       <p11_10_1_5_subfield_3>[nr lokalu]</p11_10_1_5_subfield_3>
       <p5_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_10_1>
       <p6_10_3>[data]</p6_10_3>
       <p7_10_1>[data]</p7_10_1>
       <p8_10_5>[Pole tekstowe]</p8_10_5>
       <p9_13>[NIP]</p9_13>
       <p10_10_2>[pole wielowierszowe]</p10_10_2>
       <p14_13>[Pole kwoty]</p14_13>
       <p12_13>[Pole kwoty]</p12_13>
       <p11_10_2_1_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_10_2_1_subfield_0>
       <p11_10_2_1_subfield_1>[poczta]</p11_10_2_1_subfield_1>
       <p11_11_1_4_subfield_0>[miejscowość]</p11_11_1_4_subfield_0>
       <p11_11_1_4_subfield_1>[ulica]</p11_11_1_4_subfield_1>
       <p11_11_1_4_subfield_2>[nr domu]</p11_11_1_4_subfield_2>
       <p11_11_1_4_subfield_3>[nr lokalu]</p11_11_1_4_subfield_3>
       <p5_11_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_11_4>
       <p6_11_2>[data]</p6_11_2>
       <p7_11_6>[data]</p7_11_6>
       <p8_11_7>[Pole tekstowe]</p8_11_7>
       <p9_14>[NIP]</p9_14>
       <p10_11_7>[pole wielowierszowe]</p10_11_7>
       <p14_14>[Pole kwoty]</p14_14>
       <p12_14>[Pole kwoty]</p12_14>
       <p11_11_2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_11_2_2_subfield_0>
       <p11_11_2_2_subfield_1>[poczta]</p11_11_2_2_subfield_1>
       <p5_12_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_12_6>
       <p6_12_2>[data]</p6_12_2>
       <p7_12_2>[data]</p7_12_2>
       <p8_12_8>[Pole tekstowe]</p8_12_8>
       <p9_15>[NIP]</p9_15>
       <p10_12_9>[pole wielowierszowe]</p10_12_9>
       <p11_12_1_9_subfield_0>[miejscowość]</p11_12_1_9_subfield_0>
       <p11_12_1_9_subfield_1>[ulica]</p11_12_1_9_subfield_1>
       <p11_12_1_9_subfield_2>[nr domu]</p11_12_1_9_subfield_2>
       <p11_12_1_9_subfield_3>[nr lokalu]</p11_12_1_9_subfield_3>
       <p14_15>[Pole kwoty]</p14_15>
       <p12_15>[Pole kwoty]</p12_15>
       <p11_12_2_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_12_2_3_subfield_0>
       <p11_12_2_3_subfield_1>[poczta]</p11_12_2_3_subfield_1>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p14_17>[Pole kwoty]</p14_17>
       <p12_17>[Pole kwoty]</p12_17>
       <p16_1>: / 5:5 / 7:7 / 8:8 / 23:23</p16_1>
       <p16_2>: / 5:5 / 7:7 / 8:8 / 23:23</p16_2>
       <p16_3>: / 5:5 / 7:7 / 8:8 / 23:23</p16_3>
       <p25_1_0>[Pole tekstowe]</p25_1_0>
       <p17_1>[Pole kwoty]</p17_1>
       <p19_1>[Pole kwoty]</p19_1>
       <p21_1>[Pole kwoty]</p21_1>
       <p23_1>[Pole kwoty]</p23_1>
       <p24_1>[Pole kwoty]</p24_1>
       <p25_1>[Pole kwoty]</p25_1>
       <p29_1>[Pole kwoty]</p29_1>
       <p30_1>[Pole kwoty]</p30_1>
       <p26_1>[pole wielowierszowe]</p26_1>
       <p17_2>[Pole kwoty]</p17_2>
       <p19_2>[Pole kwoty]</p19_2>
       <p21_2>[Pole kwoty]</p21_2>
       <p23_2>[Pole kwoty]</p23_2>
       <p24_2>[Pole kwoty]</p24_2>
       <p25_2>[Pole kwoty]</p25_2>
       <p29_2>[Pole kwoty]</p29_2>
       <p30_2>[Pole kwoty]</p30_2>
       <p26_2>[pole wielowierszowe]</p26_2>
       <p26_3>[pole wielowierszowe]</p26_3>
       <p17_3>[Pole kwoty]</p17_3>
       <p19_3>[Pole kwoty]</p19_3>
       <p21_3>[Pole kwoty]</p21_3>
       <p23_3>[Pole kwoty]</p23_3>
       <p24_3>[Pole kwoty]</p24_3>
       <p25_3>[Pole kwoty]</p25_3>
       <p29_3>[Pole kwoty]</p29_3>
       <p30_3>[Pole kwoty]</p30_3>
       <p26_4>[pole wielowierszowe]</p26_4>
       <p17_4>[Pole kwoty]</p17_4>
       <p19_4>[Pole kwoty]</p19_4>
       <p21_4>[Pole kwoty]</p21_4>
       <p23_4>[Pole kwoty]</p23_4>
       <p24_4>[Pole kwoty]</p24_4>
       <p25_4>[Pole kwoty]</p25_4>
       <p29_4>[Pole kwoty]</p29_4>
       <p30_4>[Pole kwoty]</p30_4>
       <p26_5>[pole wielowierszowe]</p26_5>
       <p17_5>[Pole kwoty]</p17_5>
       <p19_5>[Pole kwoty]</p19_5>
       <p21_5>[Pole kwoty]</p21_5>
       <p23_5>[Pole kwoty]</p23_5>
       <p24_5>[Pole kwoty]</p24_5>
       <p25_5>[Pole kwoty]</p25_5>
       <p29_5>[Pole kwoty]</p29_5>
       <p30_5>[Pole kwoty]</p30_5>
       <p17_6>[Pole kwoty]</p17_6>
       <p19_6>[Pole kwoty]</p19_6>
       <p21_6>[Pole kwoty]</p21_6>
       <p23_6>[Pole kwoty]</p23_6>
       <p24_6>[Pole kwoty]</p24_6>
       <p25_6>[Pole kwoty]</p25_6>
       <p29_6>[Pole kwoty]</p29_6>
       <p30_6>[Pole kwoty]</p30_6>
       <p26_6>[pole wielowierszowe]</p26_6>
       <p26_7>[pole wielowierszowe]</p26_7>
       <p17_7>[Pole kwoty]</p17_7>
       <p19_7>[Pole kwoty]</p19_7>
       <p21_7>[Pole kwoty]</p21_7>
       <p23_7>[Pole kwoty]</p23_7>
       <p24_7>[Pole kwoty]</p24_7>
       <p25_7>[Pole kwoty]</p25_7>
       <p29_7>[Pole kwoty]</p29_7>
       <p30_7>[Pole kwoty]</p30_7>
       <p26_8>[pole wielowierszowe]</p26_8>
       <p17_8>[Pole kwoty]</p17_8>
       <p19_8>[Pole kwoty]</p19_8>
       <p21_8>[Pole kwoty]</p21_8>
       <p23_8>[Pole kwoty]</p23_8>
       <p24_8>[Pole kwoty]</p24_8>
       <p25_8>[Pole kwoty]</p25_8>
       <p29_8>[Pole kwoty]</p29_8>
       <p30_8>[Pole kwoty]</p30_8>
       <p26_9>[pole wielowierszowe]</p26_9>
       <p17_9>[Pole kwoty]</p17_9>
       <p19_9>[Pole kwoty]</p19_9>
       <p21_9>[Pole kwoty]</p21_9>
       <p23_9>[Pole kwoty]</p23_9>
       <p24_9>[Pole kwoty]</p24_9>
       <p25_9>[Pole kwoty]</p25_9>
       <p29_9>[Pole kwoty]</p29_9>
       <p30_9>[Pole kwoty]</p30_9>
       <p17_10>[Pole kwoty]</p17_10>
       <p19_10>[Pole kwoty]</p19_10>
       <p21_10>[Pole kwoty]</p21_10>
       <p23_10>[Pole kwoty]</p23_10>
       <p24_10>[Pole kwoty]</p24_10>
       <p25_10>[Pole kwoty]</p25_10>
       <p29_10>[Pole kwoty]</p29_10>
       <p30_10>[Pole kwoty]</p30_10>
       <p26_10>[pole wielowierszowe]</p26_10>
       <p17_11>[Pole kwoty]</p17_11>
       <p19_11>[Pole kwoty]</p19_11>
       <p21_11>[Pole kwoty]</p21_11>
       <p23_11>[Pole kwoty]</p23_11>
       <p24_11>[Pole kwoty]</p24_11>
       <p25_11>[Pole kwoty]</p25_11>
       <p29_11>[Pole kwoty]</p29_11>
       <p30_11>[Pole kwoty]</p30_11>
       <p26_11>[pole wielowierszowe]</p26_11>
       <p17_12>[Pole kwoty]</p17_12>
       <p19_12>[Pole kwoty]</p19_12>
       <p21_12>[Pole kwoty]</p21_12>
       <p23_12>[Pole kwoty]</p23_12>
       <p24_12>[Pole kwoty]</p24_12>
       <p25_12>[Pole kwoty]</p25_12>
       <p29_12>[Pole kwoty]</p29_12>
       <p30_12>[Pole kwoty]</p30_12>
       <p26_12>[pole wielowierszowe]</p26_12>
       <p17_13>[Pole kwoty]</p17_13>
       <p19_13>[Pole kwoty]</p19_13>
       <p21_13>[Pole kwoty]</p21_13>
       <p23_13>[Pole kwoty]</p23_13>
       <p24_13>[Pole kwoty]</p24_13>
       <p25_13>[Pole kwoty]</p25_13>
       <p29_13>[Pole kwoty]</p29_13>
       <p30_13>[Pole kwoty]</p30_13>
       <p26_10_4>[pole wielowierszowe]</p26_10_4>
       <p26_11_8>[pole wielowierszowe]</p26_11_8>
       <p17_14>[Pole kwoty]</p17_14>
       <p19_14>[Pole kwoty]</p19_14>
       <p21_14>[Pole kwoty]</p21_14>
       <p23_14>[Pole kwoty]</p23_14>
       <p24_14>[Pole kwoty]</p24_14>
       <p25_14>[Pole kwoty]</p25_14>
       <p29_14>[Pole kwoty]</p29_14>
       <p30_14>[Pole kwoty]</p30_14>
       <p26_12_2>[pole wielowierszowe]</p26_12_2>
       <p17_15>[Pole kwoty]</p17_15>
       <p19_15>[Pole kwoty]</p19_15>
       <p21_15>[Pole kwoty]</p21_15>
       <p23_15>[Pole kwoty]</p23_15>
       <p24_15>[Pole kwoty]</p24_15>
       <p25_15>[Pole kwoty]</p25_15>
       <p29_15>[Pole kwoty]</p29_15>
       <p30_15>[Pole kwoty]</p30_15>
       <p17_17>[Pole kwoty]</p17_17>
       <p18_17>[Pole kwoty]</p18_17>
       <p19_17>[Pole kwoty]</p19_17>
       <p20_17>[Pole kwoty]</p20_17>
       <p21_17>[Pole kwoty]</p21_17>
       <p22_17>[Pole kwoty]</p22_17>
       <p23_17>[Pole kwoty]</p23_17>
       <p24_17>[Pole kwoty]</p24_17>
       <p25_17>[Pole kwoty]</p25_17>
       <p29_17>[Pole kwoty]</p29_17>
       <p30_17>[Pole kwoty]</p30_17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EFZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759391</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p6_1_4>Pełna nazwa testowa</p6_1_4>
       <p6_1_0_subfield_0>Poznań</p6_1_0_subfield_0>
       <p6_1_0_subfield_1>Strzelecka</p6_1_0_subfield_1>
       <p6_1_0_subfield_2>1</p6_1_0_subfield_2>
       <p6_1_0_subfield_3>1</p6_1_0_subfield_3>
       <p6_1_9_subfield_0>61-155</p6_1_9_subfield_0>
       <p6_1_9_subfield_1>Poznań</p6_1_9_subfield_1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p1_>1</p1_>
       <p6_1_48>8875155741</p6_1_48>
       <p3></p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p11_1_1_subfield_0>Poznań</p11_1_1_subfield_0>
       <p11_1_1_subfield_1>Strzelecka</p11_1_1_subfield_1>
       <p11_1_1_subfield_2>1</p11_1_1_subfield_2>
       <p11_1_1_subfield_3>1</p11_1_1_subfield_3>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p6_1>30-10-1990</p6_1>
       <p7_1>30-10-1990</p7_1>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p9_1>8875155741</p9_1>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p14_1>1</p14_1>
       <p12_1>1</p12_1>
       <p11_1_2_subfield_0>61-155</p11_1_2_subfield_0>
       <p11_1_2_subfield_1>Poznań</p11_1_2_subfield_1>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p7_2>30-10-1990</p7_2>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p9_2>8875155741</p9_2>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p11_2_1_subfield_0>Poznań</p11_2_1_subfield_0>
       <p11_2_1_subfield_1>Strzelecka</p11_2_1_subfield_1>
       <p11_2_1_subfield_2>1</p11_2_1_subfield_2>
       <p11_2_1_subfield_3>1</p11_2_1_subfield_3>
       <p14_2>1</p14_2>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p11_2_2_subfield_0>61-155</p11_2_2_subfield_0>
       <p11_2_2_subfield_1>Poznań</p11_2_2_subfield_1>
       <p11_3_1_subfield_0>Poznań</p11_3_1_subfield_0>
       <p11_3_1_subfield_1>Strzelecka</p11_3_1_subfield_1>
       <p11_3_1_subfield_2>1</p11_3_1_subfield_2>
       <p11_3_1_subfield_3>1</p11_3_1_subfield_3>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p6_3>30-10-1990</p6_3>
       <p7_3>30-10-1990</p7_3>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p9_3>8875155741</p9_3>
       <p10_3>to jest pole wielowierszowe</p10_3>
       <p14_3>1</p14_3>
       <p12_3>1</p12_3>
       <p11_3_2_subfield_0>61-155</p11_3_2_subfield_0>
       <p11_3_2_subfield_1>Poznań</p11_3_2_subfield_1>
       <p11_4_1_subfield_0>Poznań</p11_4_1_subfield_0>
       <p11_4_1_subfield_1>Strzelecka</p11_4_1_subfield_1>
       <p11_4_1_subfield_2>1</p11_4_1_subfield_2>
       <p11_4_1_subfield_3>1</p11_4_1_subfield_3>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p6_4>30-10-1990</p6_4>
       <p7_4>30-10-1990</p7_4>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p9_4>8875155741</p9_4>
       <p10_4>to jest pole wielowierszowe</p10_4>
       <p14_4>1</p14_4>
       <p12_4>1</p12_4>
       <p11_4_2_subfield_0>61-155</p11_4_2_subfield_0>
       <p11_4_2_subfield_1>Poznań</p11_4_2_subfield_1>
       <p11_5_1_subfield_0>Poznań</p11_5_1_subfield_0>
       <p11_5_1_subfield_1>Strzelecka</p11_5_1_subfield_1>
       <p11_5_1_subfield_2>1</p11_5_1_subfield_2>
       <p11_5_1_subfield_3>1</p11_5_1_subfield_3>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p6_5>30-10-1990</p6_5>
       <p7_5>30-10-1990</p7_5>
       <p8_5>test pola tekstowego</p8_5>
       <p9_5>8875155741</p9_5>
       <p10_5>to jest pole wielowierszowe</p10_5>
       <p14_5>1</p14_5>
       <p12_5>1</p12_5>
       <p11_5_2_subfield_0>61-155</p11_5_2_subfield_0>
       <p11_5_2_subfield_1>Poznań</p11_5_2_subfield_1>
       <p11_6_1_subfield_0>Poznań</p11_6_1_subfield_0>
       <p11_6_1_subfield_1>Strzelecka</p11_6_1_subfield_1>
       <p11_6_1_subfield_2>1</p11_6_1_subfield_2>
       <p11_6_1_subfield_3>1</p11_6_1_subfield_3>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p6_6>30-10-1990</p6_6>
       <p7_6>30-10-1990</p7_6>
       <p8_6>test pola tekstowego</p8_6>
       <p9_6>8875155741</p9_6>
       <p10_6>to jest pole wielowierszowe</p10_6>
       <p14_6>1</p14_6>
       <p12_6>1</p12_6>
       <p11_6_2_subfield_0>61-155</p11_6_2_subfield_0>
       <p11_6_2_subfield_1>Poznań</p11_6_2_subfield_1>
       <p11_7_1_subfield_0>Poznań</p11_7_1_subfield_0>
       <p11_7_1_subfield_1>Strzelecka</p11_7_1_subfield_1>
       <p11_7_1_subfield_2>1</p11_7_1_subfield_2>
       <p11_7_1_subfield_3>1</p11_7_1_subfield_3>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p6_7>30-10-1990</p6_7>
       <p7_7>30-10-1990</p7_7>
       <p8_7>test pola tekstowego</p8_7>
       <p9_7>8875155741</p9_7>
       <p10_7>to jest pole wielowierszowe</p10_7>
       <p14_7>1</p14_7>
       <p12_7>1</p12_7>
       <p11_7_2_subfield_0>61-155</p11_7_2_subfield_0>
       <p11_7_2_subfield_1>Poznań</p11_7_2_subfield_1>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p6_8>30-10-1990</p6_8>
       <p7_8>30-10-1990</p7_8>
       <p8_8>test pola tekstowego</p8_8>
       <p9_8>8875155741</p9_8>
       <p11_8_1_subfield_0>Poznań</p11_8_1_subfield_0>
       <p11_8_1_subfield_1>Strzelecka</p11_8_1_subfield_1>
       <p11_8_1_subfield_2>1</p11_8_1_subfield_2>
       <p11_8_1_subfield_3>1</p11_8_1_subfield_3>
       <p10_8>to jest pole wielowierszowe</p10_8>
       <p14_8>1</p14_8>
       <p12_8>1</p12_8>
       <p11_8_2_subfield_0>61-155</p11_8_2_subfield_0>
       <p11_8_2_subfield_1>Poznań</p11_8_2_subfield_1>
       <p11_9_1_subfield_0>Poznań</p11_9_1_subfield_0>
       <p11_9_1_subfield_1>Strzelecka</p11_9_1_subfield_1>
       <p11_9_1_subfield_2>1</p11_9_1_subfield_2>
       <p11_9_1_subfield_3>1</p11_9_1_subfield_3>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p6_9>30-10-1990</p6_9>
       <p7_9>30-10-1990</p7_9>
       <p8_9>test pola tekstowego</p8_9>
       <p9_9>8875155741</p9_9>
       <p10_9>to jest pole wielowierszowe</p10_9>
       <p14_9>1</p14_9>
       <p12_9>1</p12_9>
       <p11_9_2_subfield_0>61-155</p11_9_2_subfield_0>
       <p11_9_2_subfield_1>Poznań</p11_9_2_subfield_1>
       <p11_10_1_subfield_0>Poznań</p11_10_1_subfield_0>
       <p11_10_1_subfield_1>Strzelecka</p11_10_1_subfield_1>
       <p11_10_1_subfield_2>1</p11_10_1_subfield_2>
       <p11_10_1_subfield_3>1</p11_10_1_subfield_3>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p6_10>30-10-1990</p6_10>
       <p7_10>30-10-1990</p7_10>
       <p8_10>test pola tekstowego</p8_10>
       <p9_10>8875155741</p9_10>
       <p10_10>to jest pole wielowierszowe</p10_10>
       <p14_10>1</p14_10>
       <p12_10>1</p12_10>
       <p11_10_2_subfield_0>61-155</p11_10_2_subfield_0>
       <p11_10_2_subfield_1>Poznań</p11_10_2_subfield_1>
       <p11_11_1_subfield_0>Poznań</p11_11_1_subfield_0>
       <p11_11_1_subfield_1>Strzelecka</p11_11_1_subfield_1>
       <p11_11_1_subfield_2>1</p11_11_1_subfield_2>
       <p11_11_1_subfield_3>1</p11_11_1_subfield_3>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p6_11>30-10-1990</p6_11>
       <p7_11>30-10-1990</p7_11>
       <p8_11>test pola tekstowego</p8_11>
       <p9_11>8875155741</p9_11>
       <p10_11>to jest pole wielowierszowe</p10_11>
       <p14_11>1</p14_11>
       <p12_11>1</p12_11>
       <p11_11_2_subfield_0>61-155</p11_11_2_subfield_0>
       <p11_11_2_subfield_1>Poznań</p11_11_2_subfield_1>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p6_12>30-10-1990</p6_12>
       <p7_12>30-10-1990</p7_12>
       <p8_12>test pola tekstowego</p8_12>
       <p9_12>8875155741</p9_12>
       <p10_12>to jest pole wielowierszowe</p10_12>
       <p11_12_1_subfield_0>Poznań</p11_12_1_subfield_0>
       <p11_12_1_subfield_1>Strzelecka</p11_12_1_subfield_1>
       <p11_12_1_subfield_2>1</p11_12_1_subfield_2>
       <p11_12_1_subfield_3>1</p11_12_1_subfield_3>
       <p14_12>1</p14_12>
       <p12_12>1</p12_12>
       <p11_12_2_subfield_0>61-155</p11_12_2_subfield_0>
       <p11_12_2_subfield_1>Poznań</p11_12_2_subfield_1>
       <p11_10_1_5_subfield_0>Poznań</p11_10_1_5_subfield_0>
       <p11_10_1_5_subfield_1>Strzelecka</p11_10_1_5_subfield_1>
       <p11_10_1_5_subfield_2>1</p11_10_1_5_subfield_2>
       <p11_10_1_5_subfield_3>1</p11_10_1_5_subfield_3>
       <p5_10_1>10</p5_10_1>
       <p6_10_3>30-10-1990</p6_10_3>
       <p7_10_1>30-10-1990</p7_10_1>
       <p8_10_5>test pola tekstowego</p8_10_5>
       <p9_13>8875155741</p9_13>
       <p10_10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_10_2>
       <p14_13>1</p14_13>
       <p12_13>1</p12_13>
       <p11_10_2_1_subfield_0>61-155</p11_10_2_1_subfield_0>
       <p11_10_2_1_subfield_1>Poznań</p11_10_2_1_subfield_1>
       <p11_11_1_4_subfield_0>Poznań</p11_11_1_4_subfield_0>
       <p11_11_1_4_subfield_1>Strzelecka</p11_11_1_4_subfield_1>
       <p11_11_1_4_subfield_2>1</p11_11_1_4_subfield_2>
       <p11_11_1_4_subfield_3>1</p11_11_1_4_subfield_3>
       <p5_11_4>10</p5_11_4>
       <p6_11_2>30-10-1990</p6_11_2>
       <p7_11_6>30-10-1990</p7_11_6>
       <p8_11_7>test pola tekstowego</p8_11_7>
       <p9_14>8875155741</p9_14>
       <p10_11_7>to jest pole wielowierszowe</p10_11_7>
       <p14_14>1</p14_14>
       <p12_14>1</p12_14>
       <p11_11_2_2_subfield_0>61-155</p11_11_2_2_subfield_0>
       <p11_11_2_2_subfield_1>Poznań</p11_11_2_2_subfield_1>
       <p5_12_6>10</p5_12_6>
       <p6_12_2>30-10-1990</p6_12_2>
       <p7_12_2>30-10-1990</p7_12_2>
       <p8_12_8>test pola tekstowego</p8_12_8>
       <p9_15>8875155741</p9_15>
       <p10_12_9>to jest pole wielowierszowe</p10_12_9>
       <p11_12_1_9_subfield_0>Poznań</p11_12_1_9_subfield_0>
       <p11_12_1_9_subfield_1>Strzelecka</p11_12_1_9_subfield_1>
       <p11_12_1_9_subfield_2>1</p11_12_1_9_subfield_2>
       <p11_12_1_9_subfield_3>1</p11_12_1_9_subfield_3>
       <p14_15>1</p14_15>
       <p12_15>1</p12_15>
       <p11_12_2_3_subfield_0>61-155</p11_12_2_3_subfield_0>
       <p11_12_2_3_subfield_1>Poznań</p11_12_2_3_subfield_1>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p14_17>1</p14_17>
       <p12_17>1</p12_17>
       <p16_1></p16_1>
       <p16_2></p16_2>
       <p16_3></p16_3>
       <p25_1_0>1</p25_1_0>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p19_1>1</p19_1>
       <p21_1>1</p21_1>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p24_1>1</p24_1>
       <p25_1>1</p25_1>
       <p29_1>1</p29_1>
       <p30_1>1</p30_1>
       <p26_1>to jest pole wielowierszowe</p26_1>
       <p17_2>1</p17_2>
       <p19_2>1</p19_2>
       <p21_2>1</p21_2>
       <p23_2>1</p23_2>
       <p24_2>1</p24_2>
       <p25_2>1</p25_2>
       <p29_2>1</p29_2>
       <p30_2>1</p30_2>
       <p26_2>to jest pole wielowierszowe</p26_2>
       <p26_3>to jest pole wielowierszowe</p26_3>
       <p17_3>1</p17_3>
       <p19_3>1</p19_3>
       <p21_3>1</p21_3>
       <p23_3>1</p23_3>
       <p24_3>1</p24_3>
       <p25_3>1</p25_3>
       <p29_3>1</p29_3>
       <p30_3>1</p30_3>
       <p26_4>to jest pole wielowierszowe</p26_4>
       <p17_4>1</p17_4>
       <p19_4>1</p19_4>
       <p21_4>1</p21_4>
       <p23_4>1</p23_4>
       <p24_4>1</p24_4>
       <p25_4>1</p25_4>
       <p29_4>1</p29_4>
       <p30_4>1</p30_4>
       <p26_5>to jest pole wielowierszowe</p26_5>
       <p17_5>1</p17_5>
       <p19_5>1</p19_5>
       <p21_5>1</p21_5>
       <p23_5>1</p23_5>
       <p24_5>1</p24_5>
       <p25_5>1</p25_5>
       <p29_5>1</p29_5>
       <p30_5>1</p30_5>
       <p17_6>1</p17_6>
       <p19_6>1</p19_6>
       <p21_6>1</p21_6>
       <p23_6>1</p23_6>
       <p24_6>1</p24_6>
       <p25_6>1</p25_6>
       <p29_6>1</p29_6>
       <p30_6>1</p30_6>
       <p26_6>to jest pole wielowierszowe</p26_6>
       <p26_7>to jest pole wielowierszowe</p26_7>
       <p17_7>1</p17_7>
       <p19_7>1</p19_7>
       <p21_7>1</p21_7>
       <p23_7>1</p23_7>
       <p24_7>1</p24_7>
       <p25_7>1</p25_7>
       <p29_7>1</p29_7>
       <p30_7>1</p30_7>
       <p26_8>to jest pole wielowierszowe</p26_8>
       <p17_8>1</p17_8>
       <p19_8>1</p19_8>
       <p21_8>1</p21_8>
       <p23_8>1</p23_8>
       <p24_8>1</p24_8>
       <p25_8>1</p25_8>
       <p29_8>1</p29_8>
       <p30_8>1</p30_8>
       <p26_9>to jest pole wielowierszowe</p26_9>
       <p17_9>1</p17_9>
       <p19_9>1</p19_9>
       <p21_9>1</p21_9>
       <p23_9>1</p23_9>
       <p24_9>1</p24_9>
       <p25_9>1</p25_9>
       <p29_9>1</p29_9>
       <p30_9>1</p30_9>
       <p17_10>1</p17_10>
       <p19_10>1</p19_10>
       <p21_10>1</p21_10>
       <p23_10>1</p23_10>
       <p24_10>1</p24_10>
       <p25_10>1</p25_10>
       <p29_10>1</p29_10>
       <p30_10>1</p30_10>
       <p26_10>to jest pole wielowierszowe</p26_10>
       <p17_11>1</p17_11>
       <p19_11>1</p19_11>
       <p21_11>1</p21_11>
       <p23_11>1</p23_11>
       <p24_11>1</p24_11>
       <p25_11>1</p25_11>
       <p29_11>1</p29_11>
       <p30_11>1</p30_11>
       <p26_11>to jest pole wielowierszowe</p26_11>
       <p17_12>1</p17_12>
       <p19_12>1</p19_12>
       <p21_12>1</p21_12>
       <p23_12>1</p23_12>
       <p24_12>1</p24_12>
       <p25_12>1</p25_12>
       <p29_12>1</p29_12>
       <p30_12>1</p30_12>
       <p26_12>to jest pole wielowierszowe</p26_12>
       <p17_13>1</p17_13>
       <p19_13>1</p19_13>
       <p21_13>1</p21_13>
       <p23_13>1</p23_13>
       <p24_13>1</p24_13>
       <p25_13>1</p25_13>
       <p29_13>1</p29_13>
       <p30_13>1</p30_13>
       <p26_10_4>to jest pole wielowierszowe</p26_10_4>
       <p26_11_8>to jest pole wielowierszowe</p26_11_8>
       <p17_14>1</p17_14>
       <p19_14>1</p19_14>
       <p21_14>1</p21_14>
       <p23_14>1</p23_14>
       <p24_14>1</p24_14>
       <p25_14>1</p25_14>
       <p29_14>1</p29_14>
       <p30_14>1</p30_14>
       <p26_12_2>to jest pole wielowierszowe</p26_12_2>
       <p17_15>1</p17_15>
       <p19_15>1</p19_15>
       <p21_15>1</p21_15>
       <p23_15>1</p23_15>
       <p24_15>1</p24_15>
       <p25_15>1</p25_15>
       <p29_15>1</p29_15>
       <p30_15>1</p30_15>
       <p17_17>1</p17_17>
       <p18_17>1</p18_17>
       <p19_17>1</p19_17>
       <p20_17>1</p20_17>
       <p21_17>1</p21_17>
       <p22_17>1</p22_17>
       <p23_17>1</p23_17>
       <p24_17>1</p24_17>
       <p25_17>1</p25_17>
       <p29_17>1</p29_17>
       <p30_17>1</p30_17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>