Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZN-1 Rz (archiwalny) Dane o nieruchomości - RzeszówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759484</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>[Pole NIP]</p1_subfield_3>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_4>[nazwa pełna]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_2>[nazwisko]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_3>[drugie imię]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>[nazwa skrócona]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[drugie imię]</p5_subfield_2>
       <p5_2>[REGON]</p5_2>
       <p6_2>: / brak:brak</p6_2>
       <p7_1>[pkd1]</p7_1>
       <p7_2>: / brak:brak</p7_2>
       <p8_1>[KRS]</p8_1>
       <p8_2>: / brak:brak</p8_2>
       <p9>[gmina]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[miejscowość]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 2 1 ]</p16_>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p16_1_>[Wartość wyboru w polu p16_1. Dostępne wartości: 1 2 1 ]</p16_1_>
       <p16_1_2_>[Wartość wyboru w polu p16_1_2. Dostępne wartości: 2 1 ]</p16_1_2_>
       <p18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 5 ]</p19_>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_4>[nazwa pełna]</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_2>[nazwisko]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>[imię]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_3>[drugie imię]</p21_subfield_3>
       <p22_1>[PESEL]</p22_1>
       <p22_6>: / brak:brak</p22_6>
       <p22_2>[NIP]</p22_2>
       <p22_7>: / brak:brak</p22_7>
       <p22_3>[REGON]</p22_3>
       <p22_8>: / brak:brak</p22_8>
       <p22_4>[pkd1]</p22_4>
       <p22_9>: / brak:brak</p22_9>
       <p22_5>[KRS]</p22_5>
       <p22_10>: / brak:brak</p22_10>
       <p23>[KodKraju]</p23>
       <p24>[Wojewodztwo]</p24>
       <p25>[Powiat]</p25>
       <p26>[Gmina]</p26>
       <p27>[Ulica]</p27>
       <p28>[NrDomu]</p28>
       <p29>[NrLokalu]</p29>
       <p30>[Miejscowosc]</p30>
       <p31>[KodPocztowy]</p31>
       <p32>[Poczta]</p32>
       <p19_6_>[Wartość wyboru w polu p19_6. Dostępne wartości: 6 8 5 ]</p19_6_>
       <pe1_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe1_1_1>
       <pe1_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe1_2_1>
       <pe1_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe1_3_1>
       <pe1_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe1_4_1>
       <pe1_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe1_5_1>
       <pe1_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe1_6_1>
       <pe1_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe1_7_1>
       <pe1_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe1_8_1>
       <pe1_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe1_9_1>
       <pe1_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe1_10_1>
       <pe2_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe2_1_1>
       <pe2_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe2_2_1>
       <pe2_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe2_3_1>
       <pe2_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe2_4_1>
       <pe2_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe2_5_1>
       <pe2_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe2_6_1>
       <pe3_1_1>[Pole tekstowe]</pe3_1_1>
       <pe3_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_1_2>
       <pe3_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_1_3>
       <pe3_2_1>[Pole tekstowe]</pe3_2_1>
       <pe3_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_2_2>
       <pe3_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_2_3>
       <pe3_3_1>[Pole tekstowe]</pe3_3_1>
       <pe3_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_3_2>
       <pe3_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_3_3>
       <pe3_4_1>[Pole tekstowe]</pe3_4_1>
       <pe3_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_4_2>
       <pe3_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_4_3>
       <pe3_5_1>[Pole tekstowe]</pe3_5_1>
       <pe3_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_5_2>
       <pe3_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_5_3>
       <pe3_6_1>[Pole tekstowe]</pe3_6_1>
       <pe3_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_6_2>
       <pe3_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_6_3>
       <pe3_7_1>[Pole tekstowe]</pe3_7_1>
       <pe3_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_7_2>
       <pe3_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_7_3>
       <pe3_8_1>[Pole tekstowe]</pe3_8_1>
       <pe3_8_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_8_2>
       <pe3_8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_8_3>
       <pe3_9_1>[Pole tekstowe]</pe3_9_1>
       <pe3_9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_9_2>
       <pe3_9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_9_3>
       <pe3_10_1>[Pole tekstowe]</pe3_10_1>
       <pe3_10_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_10_2>
       <pe3_10_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_10_3>
       <pe3_11_1>[Pole tekstowe]</pe3_11_1>
       <pe3_11_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_11_2>
       <pe3_11_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_11_3>
       <pe3_12_1>[Pole tekstowe]</pe3_12_1>
       <pe3_12_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_12_2>
       <pe3_12_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_12_3>
       <pe3_13_1>[Pole tekstowe]</pe3_13_1>
       <pe3_13_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_13_2>
       <pe3_13_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_13_3>
       <pe3_14_1>[Pole tekstowe]</pe3_14_1>
       <pe3_14_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_14_2>
       <pe3_14_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_14_3>
       <pe3_15_1>[Pole tekstowe]</pe3_15_1>
       <pe3_15_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_15_2>
       <pe3_15_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_15_3>
       <pe3_16_1>[Pole tekstowe]</pe3_16_1>
       <pe3_16_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_16_2>
       <pe3_16_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_16_3>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <pe4_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_1_1>
       <pe4_1_2>[Pole kwoty]</pe4_1_2>
       <pe4_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_2_1>
       <pe4_2_2>[Pole kwoty]</pe4_2_2>
       <pe4_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_3_1>
       <pe4_3_2>[Pole kwoty]</pe4_3_2>
       <pe4_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_4_1>
       <pe4_4_2>[Pole kwoty]</pe4_4_2>
       <pe4_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_5_1>
       <pe4_5_2>[Pole kwoty]</pe4_5_2>
       <pe4_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_6_1>
       <pe4_6_2>[Pole kwoty]</pe4_6_2>
       <pe4_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_7_1>
       <pe4_7_2>[Pole kwoty]</pe4_7_2>
       <pe4_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_8_1>
       <pe4_8_2>[Pole kwoty]</pe4_8_2>
       <pe4_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_9_1>
       <pe4_9_2>[Pole kwoty]</pe4_9_2>
       <pe4_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_10_1>
       <pe4_10_2>[Pole kwoty]</pe4_10_2>
       <pe4_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_11_1>
       <pe4_11_2>[Pole kwoty]</pe4_11_2>
       <pe4_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_12_1>
       <pe4_12_2>[Pole kwoty]</pe4_12_2>
       <pe4_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_13_1>
       <pe4_13_2>[Pole kwoty]</pe4_13_2>
       <pe4_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_14_1>
       <pe4_14_2>[Pole kwoty]</pe4_14_2>
       <pe4_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_15_1>
       <pe4_15_2>[Pole kwoty]</pe4_15_2>
       <pe4_16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_16_1>
       <pe4_16_2>[Pole kwoty]</pe4_16_2>
       <pe4_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_17_1>
       <pe4_17_2>[Pole kwoty]</pe4_17_2>
       <pe4_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_18_1>
       <pe4_18_2>[Pole kwoty]</pe4_18_2>
       <pe4_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_19_1>
       <pe4_19_2>[Pole kwoty]</pe4_19_2>
       <pe4_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_20_1>
       <pe4_20_2>[Pole kwoty]</pe4_20_2>
       <pe4_21_0>[Pole tekstowe]</pe4_21_0>
       <pe4_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_21_1>
       <pe3_1_3_9_11_8_4_7>[Pole kwoty]</pe3_1_3_9_11_8_4_7>
       <pe3_1_3_9_11_8_4_4>[Pole kwoty]</pe3_1_3_9_11_8_4_4>
       <pe4_21_2>[Pole kwoty]</pe4_21_2>
       <pe4_22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_22_1>
       <pe4_22_2>[Pole kwoty]</pe4_22_2>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZN-1 Rz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759484</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>23050608219</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>8875155741</p1_subfield_3>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_3>Stefan</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>nazwa testowa</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>Stefan</p5_subfield_2>
       <p5_2>773461194</p5_2>
       <p6_2></p6_2>
       <p7_1>01.11.Z</p7_1>
       <p7_2></p7_2>
       <p8_1>12345</p8_1>
       <p8_2></p8_2>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p16_1_>1</p16_1_>
       <p16_1_2_>1</p16_1_2_>
       <p18>10</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p20>10</p20>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_2>Kowalski</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>Jan</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_3>Stefan</p21_subfield_3>
       <p22_1>23050608219</p22_1>
       <p22_6></p22_6>
       <p22_2>8875155741</p22_2>
       <p22_7></p22_7>
       <p22_3>773461194</p22_3>
       <p22_8></p22_8>
       <p22_4>01.11.Z</p22_4>
       <p22_9></p22_9>
       <p22_5>12345</p22_5>
       <p22_10></p22_10>
       <p23>PL</p23>
       <p24>wielkopolskie</p24>
       <p25>poznański</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>Strzelecka</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p19_6_>1</p19_6_>
       <pe1_1_1>10</pe1_1_1>
       <pe1_2_1>10</pe1_2_1>
       <pe1_3_1>10</pe1_3_1>
       <pe1_4_1>10</pe1_4_1>
       <pe1_5_1>10</pe1_5_1>
       <pe1_6_1>10</pe1_6_1>
       <pe1_7_1>10</pe1_7_1>
       <pe1_8_1>10</pe1_8_1>
       <pe1_9_1>10</pe1_9_1>
       <pe1_10_1>10</pe1_10_1>
       <pe2_1_1>10</pe2_1_1>
       <pe2_2_1>10</pe2_2_1>
       <pe2_3_1>10</pe2_3_1>
       <pe2_4_1>10</pe2_4_1>
       <pe2_5_1>10</pe2_5_1>
       <pe2_6_1>10</pe2_6_1>
       <pe3_1_1>test pola tekstowego</pe3_1_1>
       <pe3_1_2>10</pe3_1_2>
       <pe3_1_3>10</pe3_1_3>
       <pe3_2_1>test pola tekstowego</pe3_2_1>
       <pe3_2_2>10</pe3_2_2>
       <pe3_2_3>10</pe3_2_3>
       <pe3_3_1>test pola tekstowego</pe3_3_1>
       <pe3_3_2>10</pe3_3_2>
       <pe3_3_3>10</pe3_3_3>
       <pe3_4_1>test pola tekstowego</pe3_4_1>
       <pe3_4_2>10</pe3_4_2>
       <pe3_4_3>10</pe3_4_3>
       <pe3_5_1>test pola tekstowego</pe3_5_1>
       <pe3_5_2>10</pe3_5_2>
       <pe3_5_3>10</pe3_5_3>
       <pe3_6_1>test pola tekstowego</pe3_6_1>
       <pe3_6_2>10</pe3_6_2>
       <pe3_6_3>10</pe3_6_3>
       <pe3_7_1>test pola tekstowego</pe3_7_1>
       <pe3_7_2>10</pe3_7_2>
       <pe3_7_3>10</pe3_7_3>
       <pe3_8_1>test pola tekstowego</pe3_8_1>
       <pe3_8_2>10</pe3_8_2>
       <pe3_8_3>10</pe3_8_3>
       <pe3_9_1>test pola tekstowego</pe3_9_1>
       <pe3_9_2>10</pe3_9_2>
       <pe3_9_3>10</pe3_9_3>
       <pe3_10_1>test pola tekstowego</pe3_10_1>
       <pe3_10_2>10</pe3_10_2>
       <pe3_10_3>10</pe3_10_3>
       <pe3_11_1>test pola tekstowego</pe3_11_1>
       <pe3_11_2>10</pe3_11_2>
       <pe3_11_3>10</pe3_11_3>
       <pe3_12_1>test pola tekstowego</pe3_12_1>
       <pe3_12_2>10</pe3_12_2>
       <pe3_12_3>10</pe3_12_3>
       <pe3_13_1>test pola tekstowego</pe3_13_1>
       <pe3_13_2>10</pe3_13_2>
       <pe3_13_3>10</pe3_13_3>
       <pe3_14_1>test pola tekstowego</pe3_14_1>
       <pe3_14_2>10</pe3_14_2>
       <pe3_14_3>10</pe3_14_3>
       <pe3_15_1>test pola tekstowego</pe3_15_1>
       <pe3_15_2>10</pe3_15_2>
       <pe3_15_3>10</pe3_15_3>
       <pe3_16_1>test pola tekstowego</pe3_16_1>
       <pe3_16_2>10</pe3_16_2>
       <pe3_16_3>10</pe3_16_3>
       <p38_>1</p38_>
       <pe4_1_1>10</pe4_1_1>
       <pe4_1_2>10</pe4_1_2>
       <pe4_2_1>10</pe4_2_1>
       <pe4_2_2>10</pe4_2_2>
       <pe4_3_1>10</pe4_3_1>
       <pe4_3_2>10</pe4_3_2>
       <pe4_4_1>10</pe4_4_1>
       <pe4_4_2>10</pe4_4_2>
       <pe4_5_1>10</pe4_5_1>
       <pe4_5_2>10</pe4_5_2>
       <pe4_6_1>10</pe4_6_1>
       <pe4_6_2>10</pe4_6_2>
       <pe4_7_1>10</pe4_7_1>
       <pe4_7_2>10</pe4_7_2>
       <pe4_8_1>10</pe4_8_1>
       <pe4_8_2>10</pe4_8_2>
       <pe4_9_1>10</pe4_9_1>
       <pe4_9_2>10</pe4_9_2>
       <pe4_10_1>10</pe4_10_1>
       <pe4_10_2>10</pe4_10_2>
       <pe4_11_1>10</pe4_11_1>
       <pe4_11_2>10</pe4_11_2>
       <pe4_12_1>10</pe4_12_1>
       <pe4_12_2>10</pe4_12_2>
       <pe4_13_1>10</pe4_13_1>
       <pe4_13_2>10</pe4_13_2>
       <pe4_14_1>10</pe4_14_1>
       <pe4_14_2>10</pe4_14_2>
       <pe4_15_1>10</pe4_15_1>
       <pe4_15_2>10</pe4_15_2>
       <pe4_16_1>10</pe4_16_1>
       <pe4_16_2>10</pe4_16_2>
       <pe4_17_1>10</pe4_17_1>
       <pe4_17_2>10</pe4_17_2>
       <pe4_18_1>10</pe4_18_1>
       <pe4_18_2>10</pe4_18_2>
       <pe4_19_1>10</pe4_19_1>
       <pe4_19_2>10</pe4_19_2>
       <pe4_20_1>10</pe4_20_1>
       <pe4_20_2>10</pe4_20_2>
       <pe4_21_0>test pola tekstowego</pe4_21_0>
       <pe4_21_1>10</pe4_21_1>
       <pe3_1_3_9_11_8_4_7>10</pe3_1_3_9_11_8_4_7>
       <pe3_1_3_9_11_8_4_4>10</pe3_1_3_9_11_8_4_4>
       <pe4_21_2>10</pe4_21_2>
       <pe4_22_1>10</pe4_22_1>
       <pe4_22_2>10</pe4_22_2>
       <p40>10</p40>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>