Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DO-1 Rz (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - RzeszówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759495</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>[Pole NIP]</p1_subfield_3>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_1_>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p5_3>[pole wielowierszowe]</p5_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>[nazwa pełna]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>[nazwisko]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[imię]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>[drugie imię]</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>[nazwa skrócona]</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_1>[imię ojca]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[imię matki]</p8_subfield_2>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10_1>[REGON]</p10_1>
       <p10_2>: / brak:brak</p10_2>
       <p11_1>[pkd1]</p11_1>
       <p11_2>: / brak:brak</p11_2>
       <p12>[KRS]</p12>
       <p12_1>: / brak:brak</p12_1>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14>[Mail]</p14>
       <p15>[KodKraju]</p15>
       <p16>[Wojewodztwo]</p16>
       <p17>[Powiat]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[Poczta]</p24>
       <p25>[KrajKor]</p25>
       <p26>[WojewodztwoKor]</p26>
       <p27>[Powiat]</p27>
       <p28>[GminaKor]</p28>
       <p29>[UlicaKor]</p29>
       <p30>[NrDomuKor]</p30>
       <p31>[NrLokaluKor]</p31>
       <p32>[MiejscowoscKor]</p32>
       <p33>[KodPocztowyKor]</p33>
       <p34>[PocztaKor]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[pole wielowierszowe]</p37>
       <p38>[Data wypełnienia]</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DO-1 Rz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759495</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_2>23050608219</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_3>8875155741</p1_subfield_3>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p5_3>to jest pole wielowierszowe</p5_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>Kowalski</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Jan</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>Stefan</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>nazwa testowa</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_1>Stefan</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>Danuta</p8_subfield_2>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10_1>773461194</p10_1>
       <p10_2></p10_2>
       <p11_1>01.11.Z</p11_1>
       <p11_2></p11_2>
       <p12>12345</p12>
       <p12_1></p12_1>
       <p13>500600400</p13>
       <p14>test@test.pl</p14>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>PL</p25>
       <p26>wielkopolskie</p26>
       <p27>poznański</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>Półwiejska</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>61-155</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>to jest pole wielowierszowe</p37>
       <p38>30-10-2014</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>