Pola formularza

Formularz: WoNS Wniosek o stwierdzenie nabycia spadkuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759716</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>[poczta]</p4_subfield_5>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p10_subfield_0>[miejscowość]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[ulica]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[nr domu]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[nr lokalu]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[poczta]</p10_subfield_5>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p13_subfield_0>[miejscowość]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[ulica]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>[nr domu]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>[nr lokalu]</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_4>[kod pocztowy]</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_5>[poczta]</p13_subfield_5>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <p15_subfield_0>[miejscowość]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[ulica]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[nr domu]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[nr lokalu]</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>[kod pocztowy]</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>[poczta]</p15_subfield_5>
       <p16_subfield_1>[nazwisko]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_0>[imię]</p16_subfield_0>
       <p17_subfield_0>[miejscowość]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[ulica]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>[nr domu]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>[nr lokalu]</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_subfield_4>
       <p17_subfield_5>[poczta]</p17_subfield_5>
       <p18_subfield_1>[nazwisko]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_0>[imię]</p18_subfield_0>
       <p19_subfield_0>[miejscowość]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[ulica]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>[nr domu]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>[nr lokalu]</p19_subfield_3>
       <p19_subfield_4>[kod pocztowy]</p19_subfield_4>
       <p19_subfield_5>[poczta]</p19_subfield_5>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p20_subfield_0>[imię]</p20_subfield_0>
       <p21_subfield_0>[miejscowość]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[ulica]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[nr domu]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>[nr lokalu]</p21_subfield_3>
       <p21_subfield_4>[kod pocztowy]</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_5>[poczta]</p21_subfield_5>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_0>[imię]</p22_subfield_0>
       <p23_subfield_0>[miejscowość]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[ulica]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>[nr domu]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>[nr lokalu]</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_4>[kod pocztowy]</p23_subfield_4>
       <p23_subfield_5>[poczta]</p23_subfield_5>
       <p24_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p24_subfield_0>
       <p25>[fun]</p25>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p27>[fun]</p27>
       <p28>[wpis_umowa]</p28>
       <p29_subfield_1>[nazwisko]</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_0>[imię]</p29_subfield_0>
       <p30>zmarłej / zmarłym</p30>
       <p31>[data]</p31>
       <p32>[miejsc]</p32>
       <p33>zamieszkałej / zamieszkałym</p33>
       <p34_subfield_0>[miejscowość]</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>[ulica]</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>[nr domu]</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>[nr lokalu]</p34_subfield_3>
       <p34_subfield_4>[kod pocztowy]</p34_subfield_4>
       <p34_subfield_5>[poczta]</p34_subfield_5>
       <p36>[fun]</p36>
       <p37>zamieszkały / zamieszkała</p37>
       <p38>[fun]</p38>
       <p39>nabywający / nabywająca</p39>
       <p40>[wpis_umowa]</p40>
       <p41>[wpis_umowa]</p41>
       <p42>[fun]</p42>
       <p43>zamieszkały / zamieszkała</p43>
       <p48>[fun]</p48>
       <p44>nabywający / nabywająca</p44>
       <p45>[wpis_umowa]</p45>
       <p46>[wpis_umowa]</p46>
       <p55>[fun]</p55>
       <p56>zamieszkały / zamieszkała</p56>
       <p97>[fun]</p97>
       <p57>nabywający / nabywająca</p57>
       <p58>[wpis_umowa]</p58>
       <p59>[wpis_umowa]</p59>
       <p61>[fun]</p61>
       <p62>zamieszkały / zamieszkała</p62>
       <p98>[fun]</p98>
       <p63>nabywający / nabywająca</p63>
       <p64>[wpis_umowa]</p64>
       <p65>[wpis_umowa]</p65>
       <p67>[fun]</p67>
       <p68>zamieszkały / zamieszkała</p68>
       <p99>[fun]</p99>
       <p69>nabywający / nabywająca</p69>
       <p70>[wpis_umowa]</p70>
       <p71>[wpis_umowa]</p71>
       <p73>[fun]</p73>
       <p74>zamieszkały / zamieszkała</p74>
       <p100>[fun]</p100>
       <p75>nabywający / nabywająca</p75>
       <p76>[wpis_umowa]</p76>
       <p77>[wpis_umowa]</p77>
       <p79>[fun]</p79>
       <p80>zamieszkały / zamieszkała</p80>
       <p101>[fun]</p101>
       <p81>nabywający / nabywająca</p81>
       <p82>[wpis_umowa]</p82>
       <p83>[wpis_umowa]</p83>
       <p85>[fun]</p85>
       <p86>zamieszkały / zamieszkała</p86>
       <p102>[fun]</p102>
       <p87>nabywający / nabywająca</p87>
       <p88>[wpis_umowa]</p88>
       <p89>[wpis_umowa]</p89>
       <p103>[fun]</p103>
       <p104>zmarła / zmarł</p104>
       <p105>[fun]</p105>
       <p106>zamieszkała / zamieszkały</p106>
       <p128>[fun]</p128>
       <p108>Zmarła pozostawiła / Zmarły pozostawił</p108>
       <p109>[wpis_umowa]</p109>
       <p111>posiada / posiadają</p111>
       <p112_subfield_1>[nazwisko]</p112_subfield_1>
       <p112_subfield_0>[imię]</p112_subfield_0>
       <p113_subfield_1>[nazwisko]</p113_subfield_1>
       <p113_subfield_0>[imię]</p113_subfield_0>
       <p114_subfield_1>[nazwisko]</p114_subfield_1>
       <p114_subfield_0>[imię]</p114_subfield_0>
       <p115_subfield_1>[nazwisko]</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_0>[imię]</p115_subfield_0>
       <p116_subfield_1>[nazwisko]</p116_subfield_1>
       <p116_subfield_0>[imię]</p116_subfield_0>
       <p117_subfield_1>[nazwisko]</p117_subfield_1>
       <p117_subfield_0>[imię]</p117_subfield_0>
       <p118_subfield_1>[nazwisko]</p118_subfield_1>
       <p118_subfield_0>[imię]</p118_subfield_0>
       <p119_subfield_1>[nazwisko]</p119_subfield_1>
       <p119_subfield_0>[imię]</p119_subfield_0>
       <p110>[wpis_umowa]</p110>
       <p120>[wpis_umowa]</p120>
       <p121>[wpis_umowa]</p121>
       <p122>[wpis_umowa]</p122>
       <p123>[wpis_umowa]</p123>
       <p124>[wpis_umowa]</p124>
       <p125>[wpis_umowa]</p125>
       <p126>[wpis_umowa]</p126>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoNS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2759716</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>61-155</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>Poznań</p4_subfield_5>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p10_subfield_0>Poznań</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Strzelecka</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>1</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>1</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>61-155</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>Poznań</p10_subfield_5>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p13_subfield_0>Poznań</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Strzelecka</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>1</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>1</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_4>61-155</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_5>Poznań</p13_subfield_5>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <p15_subfield_0>Poznań</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Strzelecka</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>61-155</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>Poznań</p15_subfield_5>
       <p16_subfield_1>Kowalski</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_0>Jan</p16_subfield_0>
       <p17_subfield_0>Poznań</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Strzelecka</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>1</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>1</p17_subfield_3>
       <p17_subfield_4>61-155</p17_subfield_4>
       <p17_subfield_5>Poznań</p17_subfield_5>
       <p18_subfield_1>Kowalski</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_0>Jan</p18_subfield_0>
       <p19_subfield_0>Poznań</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Strzelecka</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>1</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>1</p19_subfield_3>
       <p19_subfield_4>61-155</p19_subfield_4>
       <p19_subfield_5>Poznań</p19_subfield_5>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p20_subfield_0>Jan</p20_subfield_0>
       <p21_subfield_0>Poznań</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Strzelecka</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>1</p21_subfield_3>
       <p21_subfield_4>61-155</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_5>Poznań</p21_subfield_5>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_0>Jan</p22_subfield_0>
       <p23_subfield_0>Poznań</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Strzelecka</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>1</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>1</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_4>61-155</p23_subfield_4>
       <p23_subfield_5>Poznań</p23_subfield_5>
       <p24_subfield_0>27700</p24_subfield_0>
       <p25></p25>
       <p26></p26>
       <p27></p27>
       <p28></p28>
       <p29_subfield_1>Kowalski</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_0>Jan</p29_subfield_0>
       <p30>zmarłej</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>zamieszkałej</p33>
       <p34_subfield_0>Poznań</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>Strzelecka</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>1</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>1</p34_subfield_3>
       <p34_subfield_4>61-155</p34_subfield_4>
       <p34_subfield_5>Poznań</p34_subfield_5>
       <p36></p36>
       <p37>zamieszkały</p37>
       <p38></p38>
       <p39>nabywający</p39>
       <p40></p40>
       <p41></p41>
       <p42></p42>
       <p43>zamieszkały</p43>
       <p48></p48>
       <p44>nabywający</p44>
       <p45></p45>
       <p46></p46>
       <p55></p55>
       <p56>zamieszkały</p56>
       <p97></p97>
       <p57>nabywający</p57>
       <p58></p58>
       <p59></p59>
       <p61></p61>
       <p62>zamieszkały</p62>
       <p98></p98>
       <p63>nabywający</p63>
       <p64></p64>
       <p65></p65>
       <p67></p67>
       <p68>zamieszkały</p68>
       <p99></p99>
       <p69>nabywający</p69>
       <p70></p70>
       <p71></p71>
       <p73></p73>
       <p74>zamieszkały</p74>
       <p100></p100>
       <p75>nabywający</p75>
       <p76></p76>
       <p77></p77>
       <p79></p79>
       <p80>zamieszkały</p80>
       <p101></p101>
       <p81>nabywający</p81>
       <p82></p82>
       <p83></p83>
       <p85></p85>
       <p86>zamieszkały</p86>
       <p102></p102>
       <p87>nabywający</p87>
       <p88></p88>
       <p89></p89>
       <p103></p103>
       <p104>zmarła</p104>
       <p105></p105>
       <p106>zamieszkała</p106>
       <p128></p128>
       <p108>Zmarła pozostawiła</p108>
       <p109></p109>
       <p111>posiada</p111>
       <p112_subfield_1>Kowalski</p112_subfield_1>
       <p112_subfield_0>Jan</p112_subfield_0>
       <p113_subfield_1>Kowalski</p113_subfield_1>
       <p113_subfield_0>Jan</p113_subfield_0>
       <p114_subfield_1>Kowalski</p114_subfield_1>
       <p114_subfield_0>Jan</p114_subfield_0>
       <p115_subfield_1>Kowalski</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_0>Jan</p115_subfield_0>
       <p116_subfield_1>Kowalski</p116_subfield_1>
       <p116_subfield_0>Jan</p116_subfield_0>
       <p117_subfield_1>Kowalski</p117_subfield_1>
       <p117_subfield_0>Jan</p117_subfield_0>
       <p118_subfield_1>Kowalski</p118_subfield_1>
       <p118_subfield_0>Jan</p118_subfield_0>
       <p119_subfield_1>Kowalski</p119_subfield_1>
       <p119_subfield_0>Jan</p119_subfield_0>
       <p110></p110>
       <p120></p120>
       <p121></p121>
       <p122></p122>
       <p123></p123>
       <p124></p124>
       <p125></p125>
       <p126></p126>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>