Pola formularza

Formularz: WoPWIP Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2760683</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1>
       <p1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2>
       <p1_3>[pole wielowierszowe]</p1_3>
       <p1_4_subfield_1>[nazwisko]</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_0>[imię]</p1_4_subfield_0>
       <p1_5_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p1_5_subfield_0>
       <p1_5_subfield_1>[ulica korespondencji]</p1_5_subfield_1>
       <p1_5_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p1_5_subfield_2>
       <p1_5_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p1_5_subfield_3>
       <p1_6_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p1_6_subfield_0>
       <p1_6_subfield_1>[ulica korespondencji]</p1_6_subfield_1>
       <p1_6_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p1_6_subfield_2>
       <p1_6_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p1_6_subfield_3>
       <p1_7_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p1_7_subfield_0>
       <p1_7_subfield_1>[poczta korespondencji]</p1_7_subfield_1>
       <p1_8>[Mail]</p1_8>
       <p1_9_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>[poczta korespondencji]</p1_9_subfield_1>
       <p1_10>[Mail]</p1_10>
       <p1_11>[Telefon]</p1_11>
       <p1_12>[Telefon]</p1_12>
       <p2a_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2a_1>
       <p2a_2>[pole wielowierszowe]</p2a_2>
       <p2b_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2b_1>
       <p2b_2>[pole wielowierszowe]</p2b_2>
       <p2b_3>[pole wielowierszowe]</p2b_3>
       <p2b_4>[pole wielowierszowe]</p2b_4>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4a_>[Wartość wyboru w polu p4a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4a_>
       <p4b_>[Wartość wyboru w polu p4b. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p4b_>
       <p4d_1_4>[pole wielowierszowe]</p4d_1_4>
       <p4c_>[Wartość wyboru w polu p4c. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p4c_>
       <p4d_1>[pole wielowierszowe]</p4d_1>
       <p4d_1_7>[Miejscowość wypełnienia]</p4d_1_7>
       <p4d_1_7_9>[Data wypełnienia]</p4d_1_7_9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPWIP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2760683</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>to jest pole wielowierszowe</p1_3>
       <p1_4_subfield_1>Kowalski</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_0>Jan</p1_4_subfield_0>
       <p1_5_subfield_0>Poznań</p1_5_subfield_0>
       <p1_5_subfield_1>Półwiejska</p1_5_subfield_1>
       <p1_5_subfield_2>1</p1_5_subfield_2>
       <p1_5_subfield_3>1</p1_5_subfield_3>
       <p1_6_subfield_0>Poznań</p1_6_subfield_0>
       <p1_6_subfield_1>Półwiejska</p1_6_subfield_1>
       <p1_6_subfield_2>1</p1_6_subfield_2>
       <p1_6_subfield_3>1</p1_6_subfield_3>
       <p1_7_subfield_0>61-155</p1_7_subfield_0>
       <p1_7_subfield_1>Poznań</p1_7_subfield_1>
       <p1_8>test@test.pl</p1_8>
       <p1_9_subfield_0>61-155</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>Poznań</p1_9_subfield_1>
       <p1_10>test@test.pl</p1_10>
       <p1_11>500600400</p1_11>
       <p1_12>500600400</p1_12>
       <p2a_1>1</p2a_1>
       <p2a_2>to jest pole wielowierszowe</p2a_2>
       <p2b_1>1</p2b_1>
       <p2b_2>to jest pole wielowierszowe</p2b_2>
       <p2b_3>to jest pole wielowierszowe</p2b_3>
       <p2b_4>to jest pole wielowierszowe</p2b_4>
       <p3_>1</p3_>
       <p4a_>1</p4a_>
       <p4b_>1</p4b_>
       <p4d_1_4>to jest pole wielowierszowe</p4d_1_4>
       <p4c_>1</p4c_>
       <p4d_1>to jest pole wielowierszowe</p4d_1>
       <p4d_1_7>Poznań</p4d_1_7>
       <p4d_1_7_9>30-10-2014</p4d_1_7_9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>