Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KPIR (archiwalny) Podatkowa Księga Przychodów i RozchodówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761168</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[data]</p0_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta]</p1_2_subfield_5>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p6_1_subfield_0>[miejscowość]</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>[ulica]</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_2>[nr domu]</p6_1_subfield_2>
       <p6_1_subfield_3>[nr lokalu]</p6_1_subfield_3>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p16_1>[pole wielowierszowe]</p16_1>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p3_1>[data]</p3_1>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p5_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_1_subfield_>
       <p5_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_1>[imię]</p5_1_subfield_1>
       <p8_1>[Pole kwoty]</p8_1>
       <p9_1>[Pole kwoty]</p9_1>
       <p18_1>[Pole kwoty]</p18_1>
       <p11_1>[Pole kwoty]</p11_1>
       <p12_1>[Pole kwoty]</p12_1>
       <p13_1>[Pole kwoty]</p13_1>
       <p15_1>[Pole kwoty]</p15_1>
       <p6_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>[poczta]</p6_2_subfield_1>
       <p6_3_subfield_0>[miejscowość]</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>[ulica]</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_2>[nr domu]</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>[nr lokalu]</p6_3_subfield_3>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p16_2>[pole wielowierszowe]</p16_2>
       <p2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2>
       <p3_2>[data]</p3_2>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p5_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_2_subfield_>
       <p5_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_2>[nazwisko]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_1>[imię]</p5_2_subfield_1>
       <p8_2>[Pole kwoty]</p8_2>
       <p9_2>[Pole kwoty]</p9_2>
       <p18_2>[Pole kwoty]</p18_2>
       <p11_2>[Pole kwoty]</p11_2>
       <p12_2>[Pole kwoty]</p12_2>
       <p13_2>[Pole kwoty]</p13_2>
       <p15_2>[Pole kwoty]</p15_2>
       <p6_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_4_subfield_0>
       <p6_4_subfield_1>[poczta]</p6_4_subfield_1>
       <p6_5_subfield_0>[miejscowość]</p6_5_subfield_0>
       <p6_5_subfield_1>[ulica]</p6_5_subfield_1>
       <p6_5_subfield_2>[nr domu]</p6_5_subfield_2>
       <p6_5_subfield_3>[nr lokalu]</p6_5_subfield_3>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p16_3>[pole wielowierszowe]</p16_3>
       <p2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3>
       <p3_3>[data]</p3_3>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p5_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_3_subfield_>
       <p5_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_3_subfield_3>
       <p5_3_subfield_2>[nazwisko]</p5_3_subfield_2>
       <p5_3_subfield_1>[imię]</p5_3_subfield_1>
       <p8_3>[Pole kwoty]</p8_3>
       <p9_3>[Pole kwoty]</p9_3>
       <p18_3>[Pole kwoty]</p18_3>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p12_3>[Pole kwoty]</p12_3>
       <p13_3>[Pole kwoty]</p13_3>
       <p15_3>[Pole kwoty]</p15_3>
       <p6_6_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_6_subfield_0>
       <p6_6_subfield_1>[poczta]</p6_6_subfield_1>
       <p6_7_subfield_0>[miejscowość]</p6_7_subfield_0>
       <p6_7_subfield_1>[ulica]</p6_7_subfield_1>
       <p6_7_subfield_2>[nr domu]</p6_7_subfield_2>
       <p6_7_subfield_3>[nr lokalu]</p6_7_subfield_3>
       <p7_4>[pole wielowierszowe]</p7_4>
       <p16_4>[pole wielowierszowe]</p16_4>
       <p2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4>
       <p3_4>[data]</p3_4>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p5_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_4_subfield_>
       <p5_4_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_4_subfield_3>
       <p5_4_subfield_2>[nazwisko]</p5_4_subfield_2>
       <p5_4_subfield_1>[imię]</p5_4_subfield_1>
       <p8_4>[Pole kwoty]</p8_4>
       <p9_4>[Pole kwoty]</p9_4>
       <p18_4>[Pole kwoty]</p18_4>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p12_4>[Pole kwoty]</p12_4>
       <p13_4>[Pole kwoty]</p13_4>
       <p15_4>[Pole kwoty]</p15_4>
       <p6_8_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_8_subfield_0>
       <p6_8_subfield_1>[poczta]</p6_8_subfield_1>
       <p6_9_subfield_0>[miejscowość]</p6_9_subfield_0>
       <p6_9_subfield_1>[ulica]</p6_9_subfield_1>
       <p6_9_subfield_2>[nr domu]</p6_9_subfield_2>
       <p6_9_subfield_3>[nr lokalu]</p6_9_subfield_3>
       <p7_5>[pole wielowierszowe]</p7_5>
       <p16_5>[pole wielowierszowe]</p16_5>
       <p2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_5>
       <p3_5>[data]</p3_5>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p5_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_5_subfield_>
       <p5_5_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_5_subfield_3>
       <p5_5_subfield_2>[nazwisko]</p5_5_subfield_2>
       <p5_5_subfield_1>[imię]</p5_5_subfield_1>
       <p8_5>[Pole kwoty]</p8_5>
       <p9_5>[Pole kwoty]</p9_5>
       <p18_5>[Pole kwoty]</p18_5>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p12_5>[Pole kwoty]</p12_5>
       <p13_5>[Pole kwoty]</p13_5>
       <p15_5>[Pole kwoty]</p15_5>
       <p6_10_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_10_subfield_0>
       <p6_10_subfield_1>[poczta]</p6_10_subfield_1>
       <p6_11_subfield_0>[miejscowość]</p6_11_subfield_0>
       <p6_11_subfield_1>[ulica]</p6_11_subfield_1>
       <p6_11_subfield_2>[nr domu]</p6_11_subfield_2>
       <p6_11_subfield_3>[nr lokalu]</p6_11_subfield_3>
       <p7_6>[pole wielowierszowe]</p7_6>
       <p16_6>[pole wielowierszowe]</p16_6>
       <p2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6>
       <p3_6>[data]</p3_6>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p5_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_6_subfield_>
       <p5_6_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_6_subfield_3>
       <p5_6_subfield_2>[nazwisko]</p5_6_subfield_2>
       <p5_6_subfield_1>[imię]</p5_6_subfield_1>
       <p8_6>[Pole kwoty]</p8_6>
       <p9_6>[Pole kwoty]</p9_6>
       <p18_6>[Pole kwoty]</p18_6>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p12_6>[Pole kwoty]</p12_6>
       <p13_6>[Pole kwoty]</p13_6>
       <p15_6>[Pole kwoty]</p15_6>
       <p6_12_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_12_subfield_0>
       <p6_12_subfield_1>[poczta]</p6_12_subfield_1>
       <p6_13_subfield_0>[miejscowość]</p6_13_subfield_0>
       <p6_13_subfield_1>[ulica]</p6_13_subfield_1>
       <p6_13_subfield_2>[nr domu]</p6_13_subfield_2>
       <p6_13_subfield_3>[nr lokalu]</p6_13_subfield_3>
       <p7_7>[pole wielowierszowe]</p7_7>
       <p16_7>[pole wielowierszowe]</p16_7>
       <p2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_7>
       <p3_7>[data]</p3_7>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p5_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_7_subfield_>
       <p5_7_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_7_subfield_3>
       <p5_7_subfield_2>[nazwisko]</p5_7_subfield_2>
       <p5_7_subfield_1>[imię]</p5_7_subfield_1>
       <p8_7>[Pole kwoty]</p8_7>
       <p9_7>[Pole kwoty]</p9_7>
       <p18_7>[Pole kwoty]</p18_7>
       <p11_7>[Pole kwoty]</p11_7>
       <p12_7>[Pole kwoty]</p12_7>
       <p13_7>[Pole kwoty]</p13_7>
       <p15_7>[Pole kwoty]</p15_7>
       <p6_14_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_14_subfield_0>
       <p6_14_subfield_1>[poczta]</p6_14_subfield_1>
       <p6_15_subfield_0>[miejscowość]</p6_15_subfield_0>
       <p6_15_subfield_1>[ulica]</p6_15_subfield_1>
       <p6_15_subfield_2>[nr domu]</p6_15_subfield_2>
       <p6_15_subfield_3>[nr lokalu]</p6_15_subfield_3>
       <p7_8>[pole wielowierszowe]</p7_8>
       <p16_8>[pole wielowierszowe]</p16_8>
       <p2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_8>
       <p3_8>[data]</p3_8>
       <p4_8>[Pole tekstowe]</p4_8>
       <p5_8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_8_subfield_>
       <p5_8_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_8_subfield_3>
       <p5_8_subfield_2>[nazwisko]</p5_8_subfield_2>
       <p5_8_subfield_1>[imię]</p5_8_subfield_1>
       <p8_8>[Pole kwoty]</p8_8>
       <p9_8>[Pole kwoty]</p9_8>
       <p18_8>[Pole kwoty]</p18_8>
       <p11_8>[Pole kwoty]</p11_8>
       <p12_8>[Pole kwoty]</p12_8>
       <p13_8>[Pole kwoty]</p13_8>
       <p15_8>[Pole kwoty]</p15_8>
       <p6_16_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_16_subfield_0>
       <p6_16_subfield_1>[poczta]</p6_16_subfield_1>
       <p6_17_subfield_0>[miejscowość]</p6_17_subfield_0>
       <p6_17_subfield_1>[ulica]</p6_17_subfield_1>
       <p6_17_subfield_2>[nr domu]</p6_17_subfield_2>
       <p6_17_subfield_3>[nr lokalu]</p6_17_subfield_3>
       <p7_9>[pole wielowierszowe]</p7_9>
       <p16_9>[pole wielowierszowe]</p16_9>
       <p2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_9>
       <p3_9>[data]</p3_9>
       <p4_9>[Pole tekstowe]</p4_9>
       <p5_9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_9_subfield_>
       <p5_9_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_9_subfield_3>
       <p5_9_subfield_2>[nazwisko]</p5_9_subfield_2>
       <p5_9_subfield_1>[imię]</p5_9_subfield_1>
       <p8_9>[Pole kwoty]</p8_9>
       <p9_9>[Pole kwoty]</p9_9>
       <p18_9>[Pole kwoty]</p18_9>
       <p11_9>[Pole kwoty]</p11_9>
       <p12_9>[Pole kwoty]</p12_9>
       <p13_9>[Pole kwoty]</p13_9>
       <p15_9>[Pole kwoty]</p15_9>
       <p6_18_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_18_subfield_0>
       <p6_18_subfield_1>[poczta]</p6_18_subfield_1>
       <p22_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p22 = p22_subfield_1 ]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p23 = p23_subfield_1 ]</p23_subfield_1>
       <p25_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p25 = p25_subfield_1 ]</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p26 = p26_subfield_1 ]</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p27 = p27_subfield_1 ]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p28 = p28_subfield_1 ]</p28_subfield_1>
       <p30_subfield_1>[Wpisz kwotę z wiersza 'Razem od początku roku' z poprzedniej strony Pole p30 = p30_subfield_1 ]</p30_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KPIR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761168</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>30-10-1990</p0_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p6_1_subfield_0>Poznań</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>Strzelecka</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_subfield_2>1</p6_1_subfield_2>
       <p6_1_subfield_3>1</p6_1_subfield_3>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p16_1>to jest pole wielowierszowe</p16_1>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p3_1>30-10-1990</p3_1>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p5_1_subfield_>2</p5_1_subfield_>
       <p5_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_2>Kowalski</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_1>Jan</p5_1_subfield_1>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p6_2_subfield_0>61-155</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>Poznań</p6_2_subfield_1>
       <p6_3_subfield_0>Poznań</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>Strzelecka</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_2>1</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>1</p6_3_subfield_3>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p16_2>to jest pole wielowierszowe</p16_2>
       <p2_2>10</p2_2>
       <p3_2>30-10-1990</p3_2>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p5_2_subfield_>2</p5_2_subfield_>
       <p5_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_2>Kowalski</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_1>Jan</p5_2_subfield_1>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p6_4_subfield_0>61-155</p6_4_subfield_0>
       <p6_4_subfield_1>Poznań</p6_4_subfield_1>
       <p6_5_subfield_0>Poznań</p6_5_subfield_0>
       <p6_5_subfield_1>Strzelecka</p6_5_subfield_1>
       <p6_5_subfield_2>1</p6_5_subfield_2>
       <p6_5_subfield_3>1</p6_5_subfield_3>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p16_3>to jest pole wielowierszowe</p16_3>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p3_3>30-10-1990</p3_3>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p5_3_subfield_>2</p5_3_subfield_>
       <p5_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_3_subfield_3>
       <p5_3_subfield_2>Kowalski</p5_3_subfield_2>
       <p5_3_subfield_1>Jan</p5_3_subfield_1>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p6_6_subfield_0>61-155</p6_6_subfield_0>
       <p6_6_subfield_1>Poznań</p6_6_subfield_1>
       <p6_7_subfield_0>Poznań</p6_7_subfield_0>
       <p6_7_subfield_1>Strzelecka</p6_7_subfield_1>
       <p6_7_subfield_2>1</p6_7_subfield_2>
       <p6_7_subfield_3>1</p6_7_subfield_3>
       <p7_4>to jest pole wielowierszowe</p7_4>
       <p16_4>to jest pole wielowierszowe</p16_4>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p3_4>30-10-1990</p3_4>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p5_4_subfield_>2</p5_4_subfield_>
       <p5_4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_4_subfield_3>
       <p5_4_subfield_2>Kowalski</p5_4_subfield_2>
       <p5_4_subfield_1>Jan</p5_4_subfield_1>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p6_8_subfield_0>61-155</p6_8_subfield_0>
       <p6_8_subfield_1>Poznań</p6_8_subfield_1>
       <p6_9_subfield_0>Poznań</p6_9_subfield_0>
       <p6_9_subfield_1>Strzelecka</p6_9_subfield_1>
       <p6_9_subfield_2>1</p6_9_subfield_2>
       <p6_9_subfield_3>1</p6_9_subfield_3>
       <p7_5>to jest pole wielowierszowe</p7_5>
       <p16_5>to jest pole wielowierszowe</p16_5>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p3_5>30-10-1990</p3_5>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p5_5_subfield_>2</p5_5_subfield_>
       <p5_5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_5_subfield_3>
       <p5_5_subfield_2>Kowalski</p5_5_subfield_2>
       <p5_5_subfield_1>Jan</p5_5_subfield_1>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p6_10_subfield_0>61-155</p6_10_subfield_0>
       <p6_10_subfield_1>Poznań</p6_10_subfield_1>
       <p6_11_subfield_0>Poznań</p6_11_subfield_0>
       <p6_11_subfield_1>Strzelecka</p6_11_subfield_1>
       <p6_11_subfield_2>1</p6_11_subfield_2>
       <p6_11_subfield_3>1</p6_11_subfield_3>
       <p7_6>to jest pole wielowierszowe</p7_6>
       <p16_6>to jest pole wielowierszowe</p16_6>
       <p2_6>10</p2_6>
       <p3_6>30-10-1990</p3_6>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p5_6_subfield_>2</p5_6_subfield_>
       <p5_6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_6_subfield_3>
       <p5_6_subfield_2>Kowalski</p5_6_subfield_2>
       <p5_6_subfield_1>Jan</p5_6_subfield_1>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p18_6>10</p18_6>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p15_6>10</p15_6>
       <p6_12_subfield_0>61-155</p6_12_subfield_0>
       <p6_12_subfield_1>Poznań</p6_12_subfield_1>
       <p6_13_subfield_0>Poznań</p6_13_subfield_0>
       <p6_13_subfield_1>Strzelecka</p6_13_subfield_1>
       <p6_13_subfield_2>1</p6_13_subfield_2>
       <p6_13_subfield_3>1</p6_13_subfield_3>
       <p7_7>to jest pole wielowierszowe</p7_7>
       <p16_7>to jest pole wielowierszowe</p16_7>
       <p2_7>10</p2_7>
       <p3_7>30-10-1990</p3_7>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p5_7_subfield_>2</p5_7_subfield_>
       <p5_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_7_subfield_3>
       <p5_7_subfield_2>Kowalski</p5_7_subfield_2>
       <p5_7_subfield_1>Jan</p5_7_subfield_1>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p18_7>10</p18_7>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p12_7>10</p12_7>
       <p13_7>10</p13_7>
       <p15_7>10</p15_7>
       <p6_14_subfield_0>61-155</p6_14_subfield_0>
       <p6_14_subfield_1>Poznań</p6_14_subfield_1>
       <p6_15_subfield_0>Poznań</p6_15_subfield_0>
       <p6_15_subfield_1>Strzelecka</p6_15_subfield_1>
       <p6_15_subfield_2>1</p6_15_subfield_2>
       <p6_15_subfield_3>1</p6_15_subfield_3>
       <p7_8>to jest pole wielowierszowe</p7_8>
       <p16_8>to jest pole wielowierszowe</p16_8>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p3_8>30-10-1990</p3_8>
       <p4_8>test pola tekstowego</p4_8>
       <p5_8_subfield_>2</p5_8_subfield_>
       <p5_8_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_8_subfield_3>
       <p5_8_subfield_2>Kowalski</p5_8_subfield_2>
       <p5_8_subfield_1>Jan</p5_8_subfield_1>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p18_8>10</p18_8>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p15_8>10</p15_8>
       <p6_16_subfield_0>61-155</p6_16_subfield_0>
       <p6_16_subfield_1>Poznań</p6_16_subfield_1>
       <p6_17_subfield_0>Poznań</p6_17_subfield_0>
       <p6_17_subfield_1>Strzelecka</p6_17_subfield_1>
       <p6_17_subfield_2>1</p6_17_subfield_2>
       <p6_17_subfield_3>1</p6_17_subfield_3>
       <p7_9>to jest pole wielowierszowe</p7_9>
       <p16_9>to jest pole wielowierszowe</p16_9>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p3_9>30-10-1990</p3_9>
       <p4_9>test pola tekstowego</p4_9>
       <p5_9_subfield_>2</p5_9_subfield_>
       <p5_9_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_9_subfield_3>
       <p5_9_subfield_2>Kowalski</p5_9_subfield_2>
       <p5_9_subfield_1>Jan</p5_9_subfield_1>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p18_9>10</p18_9>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p15_9>10</p15_9>
       <p6_18_subfield_0>61-155</p6_18_subfield_0>
       <p6_18_subfield_1>Poznań</p6_18_subfield_1>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_1>1</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p30_subfield_1>1</p30_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>