Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-UE (3) (archiwalny) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2013/06/18/1215/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761287</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p6>[Rok na druku]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[REGON]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <pca1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca1>
       <pcb1>[Pole tekstowe]</pcb1>
       <pcc1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc1>
       <pcd1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd1>
       <pca2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca2>
       <pcb2>[Pole tekstowe]</pcb2>
       <pcc2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc2>
       <pcd2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd2>
       <pca3> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca3>
       <pcb3>[Pole tekstowe]</pcb3>
       <pcc3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc3>
       <pcd3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd3>
       <pca4> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca4>
       <pcb4>[Pole tekstowe]</pcb4>
       <pcc4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc4>
       <pcd4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd4>
       <pca5> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca5>
       <pcb5>[Pole tekstowe]</pcb5>
       <pcc5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc5>
       <pcd5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd5>
       <pca6> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca6>
       <pcb6>[Pole tekstowe]</pcb6>
       <pcc6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc6>
       <pcd6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd6>
       <pca7> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca7>
       <pcb7>[Pole tekstowe]</pcb7>
       <pcc7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc7>
       <pcd7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd7>
       <pca8> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca8>
       <pcb8>[Pole tekstowe]</pcb8>
       <pcc8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc8>
       <pcd8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd8>
       <pca9> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca9>
       <pcb9>[Pole tekstowe]</pcb9>
       <pcc9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc9>
       <pcd9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd9>
       <pca10> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca10>
       <pcb10>[Pole tekstowe]</pcb10>
       <pcc10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc10>
       <pcd10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd10>
       <pca11> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca11>
       <pcb11>[Pole tekstowe]</pcb11>
       <pcc11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc11>
       <pcd11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd11>
       <pca12> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pca12>
       <pcb12>[Pole tekstowe]</pcb12>
       <pcc12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pcc12>
       <pcd12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pcd12>
       <pda1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda1>
       <pdb1>[Pole tekstowe]</pdb1>
       <pdc1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc1>
       <pdd1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd1>
       <pda2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda2>
       <pdb2>[Pole tekstowe]</pdb2>
       <pdc2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc2>
       <pdd2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd2>
       <pda3> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda3>
       <pdb3>[Pole tekstowe]</pdb3>
       <pdc3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc3>
       <pdd3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd3>
       <pda4> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda4>
       <pdb4>[Pole tekstowe]</pdb4>
       <pdc4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc4>
       <pdd4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd4>
       <pda5> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda5>
       <pdb5>[Pole tekstowe]</pdb5>
       <pdc5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc5>
       <pdd5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd5>
       <pda6> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda6>
       <pdb6>[Pole tekstowe]</pdb6>
       <pdc6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc6>
       <pdd6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd6>
       <pda7> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda7>
       <pdb7>[Pole tekstowe]</pdb7>
       <pdc7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc7>
       <pdd7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd7>
       <pda8> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda8>
       <pdb8>[Pole tekstowe]</pdb8>
       <pdc8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc8>
       <pdd8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd8>
       <pda9> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda9>
       <pdb9>[Pole tekstowe]</pdb9>
       <pdc9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc9>
       <pdd9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd9>
       <pda10> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda10>
       <pdb10>[Pole tekstowe]</pdb10>
       <pdc10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc10>
       <pdd10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd10>
       <pda11> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda11>
       <pdb11>[Pole tekstowe]</pdb11>
       <pdc11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc11>
       <pdd11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd11>
       <pda12> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pda12>
       <pdb12>[Pole tekstowe]</pdb12>
       <pdc12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pdc12>
       <pdd12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pdd12>
       <pea1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea1>
       <peb1>[Pole tekstowe]</peb1>
       <pec1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec1>
       <pea2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea2>
       <peb2>[Pole tekstowe]</peb2>
       <pec2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec2>
       <pea3> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea3>
       <peb3>[Pole tekstowe]</peb3>
       <pec3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec3>
       <pea4> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea4>
       <peb4>[Pole tekstowe]</peb4>
       <pec4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec4>
       <pea5> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea5>
       <peb5>[Pole tekstowe]</peb5>
       <pec5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec5>
       <pea6> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea6>
       <peb6>[Pole tekstowe]</peb6>
       <pec6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec6>
       <pea7> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea7>
       <peb7>[Pole tekstowe]</peb7>
       <pec7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec7>
       <pea8> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea8>
       <peb8>[Pole tekstowe]</peb8>
       <pec8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec8>
       <pea9> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea9>
       <peb9>[Pole tekstowe]</peb9>
       <pec9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec9>
       <pea10> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea10>
       <peb10>[Pole tekstowe]</peb10>
       <pec10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec10>
       <pea11> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea11>
       <peb11>[Pole tekstowe]</peb11>
       <pec11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec11>
       <pea12> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pea12>
       <peb12>[Pole tekstowe]</peb12>
       <pec12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pec12>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22>
       <p23>[pierwszeImiePrzedst]</p23>
       <p24>[nazwiskoPrzedst]</p24>
       <p25>[telefonPrzedst]</p25>
       <p26>[Data wypełnienia]</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-UE (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761287</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5>10</p5>
       <p6>2013</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>773461194</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <pca1></pca1>
       <pcb1>test pola tekstowego</pcb1>
       <pcc1>10</pcc1>
       <pcd1>1</pcd1>
       <pca2></pca2>
       <pcb2>test pola tekstowego</pcb2>
       <pcc2>10</pcc2>
       <pcd2>1</pcd2>
       <pca3></pca3>
       <pcb3>test pola tekstowego</pcb3>
       <pcc3>10</pcc3>
       <pcd3>1</pcd3>
       <pca4></pca4>
       <pcb4>test pola tekstowego</pcb4>
       <pcc4>10</pcc4>
       <pcd4>1</pcd4>
       <pca5></pca5>
       <pcb5>test pola tekstowego</pcb5>
       <pcc5>10</pcc5>
       <pcd5>1</pcd5>
       <pca6></pca6>
       <pcb6>test pola tekstowego</pcb6>
       <pcc6>10</pcc6>
       <pcd6>1</pcd6>
       <pca7></pca7>
       <pcb7>test pola tekstowego</pcb7>
       <pcc7>10</pcc7>
       <pcd7>1</pcd7>
       <pca8></pca8>
       <pcb8>test pola tekstowego</pcb8>
       <pcc8>10</pcc8>
       <pcd8>1</pcd8>
       <pca9></pca9>
       <pcb9>test pola tekstowego</pcb9>
       <pcc9>10</pcc9>
       <pcd9>1</pcd9>
       <pca10></pca10>
       <pcb10>test pola tekstowego</pcb10>
       <pcc10>10</pcc10>
       <pcd10>1</pcd10>
       <pca11></pca11>
       <pcb11>test pola tekstowego</pcb11>
       <pcc11>10</pcc11>
       <pcd11>1</pcd11>
       <pca12></pca12>
       <pcb12>test pola tekstowego</pcb12>
       <pcc12>10</pcc12>
       <pcd12>1</pcd12>
       <pda1></pda1>
       <pdb1>test pola tekstowego</pdb1>
       <pdc1>10</pdc1>
       <pdd1>1</pdd1>
       <pda2></pda2>
       <pdb2>test pola tekstowego</pdb2>
       <pdc2>10</pdc2>
       <pdd2>1</pdd2>
       <pda3></pda3>
       <pdb3>test pola tekstowego</pdb3>
       <pdc3>10</pdc3>
       <pdd3>1</pdd3>
       <pda4></pda4>
       <pdb4>test pola tekstowego</pdb4>
       <pdc4>10</pdc4>
       <pdd4>1</pdd4>
       <pda5></pda5>
       <pdb5>test pola tekstowego</pdb5>
       <pdc5>10</pdc5>
       <pdd5>1</pdd5>
       <pda6></pda6>
       <pdb6>test pola tekstowego</pdb6>
       <pdc6>10</pdc6>
       <pdd6>1</pdd6>
       <pda7></pda7>
       <pdb7>test pola tekstowego</pdb7>
       <pdc7>10</pdc7>
       <pdd7>1</pdd7>
       <pda8></pda8>
       <pdb8>test pola tekstowego</pdb8>
       <pdc8>10</pdc8>
       <pdd8>1</pdd8>
       <pda9></pda9>
       <pdb9>test pola tekstowego</pdb9>
       <pdc9>10</pdc9>
       <pdd9>1</pdd9>
       <pda10></pda10>
       <pdb10>test pola tekstowego</pdb10>
       <pdc10>10</pdc10>
       <pdd10>1</pdd10>
       <pda11></pda11>
       <pdb11>test pola tekstowego</pdb11>
       <pdc11>10</pdc11>
       <pdd11>1</pdd11>
       <pda12></pda12>
       <pdb12>test pola tekstowego</pdb12>
       <pdc12>10</pdc12>
       <pdd12>1</pdd12>
       <pea1></pea1>
       <peb1>test pola tekstowego</peb1>
       <pec1>10</pec1>
       <pea2></pea2>
       <peb2>test pola tekstowego</peb2>
       <pec2>10</pec2>
       <pea3></pea3>
       <peb3>test pola tekstowego</peb3>
       <pec3>10</pec3>
       <pea4></pea4>
       <peb4>test pola tekstowego</peb4>
       <pec4>10</pec4>
       <pea5></pea5>
       <peb5>test pola tekstowego</peb5>
       <pec5>10</pec5>
       <pea6></pea6>
       <peb6>test pola tekstowego</peb6>
       <pec6>10</pec6>
       <pea7></pea7>
       <peb7>test pola tekstowego</peb7>
       <pec7>10</pec7>
       <pea8></pea8>
       <peb8>test pola tekstowego</peb8>
       <pec8>10</pec8>
       <pea9></pea9>
       <peb9>test pola tekstowego</peb9>
       <pec9>10</pec9>
       <pea10></pea10>
       <peb10>test pola tekstowego</peb10>
       <pec10>10</pec10>
       <pea11></pea11>
       <peb11>test pola tekstowego</peb11>
       <pec11>10</pec11>
       <pea12></pea12>
       <peb12>test pola tekstowego</peb12>
       <pec12>10</pec12>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>Krzysztof</p23>
       <p24>Kowalczyk</p24>
       <p25>500600888</p25>
       <p26>30-10-2014</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>