Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-UEK (3) (archiwalny) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761289</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p6>[Rok na druku]</p6>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>[nazwa pełna]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[REGON]</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[imię]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[data urodzenia]</p10_subfield_3>
       <pc1a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc1a_1>
       <pc1b_1>[Pole tekstowe]</pc1b_1>
       <pc1c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc1c_1>
       <pc1d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc1d_1>
       <pc1a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc1a_2>
       <pc1b_2>[Pole tekstowe]</pc1b_2>
       <pc1c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc1c_2>
       <pc1d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc1d_2>
       <pc2a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc2a_1>
       <pc2b_1>[Pole tekstowe]</pc2b_1>
       <pc2c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc2c_1>
       <pc2d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc2d_1>
       <pc2a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc2a_2>
       <pc2b_2>[Pole tekstowe]</pc2b_2>
       <pc2c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc2c_2>
       <pc2d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc2d_2>
       <pc3a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc3a_1>
       <pc3b_1>[Pole tekstowe]</pc3b_1>
       <pc3c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc3c_1>
       <pc3d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc3d_1>
       <pc3a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc3a_2>
       <pc3b_2>[Pole tekstowe]</pc3b_2>
       <pc3c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc3c_2>
       <pc3d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc3d_2>
       <pc4a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc4a_1>
       <pc4b_1>[Pole tekstowe]</pc4b_1>
       <pc4c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc4c_1>
       <pc4d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc4d_1>
       <pc4a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc4a_2>
       <pc4b_2>[Pole tekstowe]</pc4b_2>
       <pc4c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc4c_2>
       <pc4d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc4d_2>
       <pc5a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc5a_1>
       <pc5b_1>[Pole tekstowe]</pc5b_1>
       <pc5c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc5c_1>
       <pc5d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc5d_1>
       <pc5a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc5a_2>
       <pc5b_2>[Pole tekstowe]</pc5b_2>
       <pc5c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc5c_2>
       <pc5d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc5d_2>
       <pc6a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc6a_1>
       <pc6b_1>[Pole tekstowe]</pc6b_1>
       <pc6c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc6c_1>
       <pc6d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc6d_1>
       <pc6a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pc6a_2>
       <pc6b_2>[Pole tekstowe]</pc6b_2>
       <pc6c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc6c_2>
       <pc6d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc6d_2>
       <pd1a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd1a_1>
       <pd1b_1>[Pole tekstowe]</pd1b_1>
       <pd1c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd1c_1>
       <pd1d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd1d_1>
       <pd1a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd1a_2>
       <pd1b_2>[Pole tekstowe]</pd1b_2>
       <pd1c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd1c_2>
       <pd1d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd1d_2>
       <pd2a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd2a_1>
       <pd2b_1>[Pole tekstowe]</pd2b_1>
       <pd2c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd2c_1>
       <pd2d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd2d_1>
       <pd2a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd2a_2>
       <pd2b_2>[Pole tekstowe]</pd2b_2>
       <pd2c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd2c_2>
       <pd2d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd2d_2>
       <pd3a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd3a_1>
       <pd3b_1>[Pole tekstowe]</pd3b_1>
       <pd3c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd3c_1>
       <pd3d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd3d_1>
       <pd3a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd3a_2>
       <pd3b_2>[Pole tekstowe]</pd3b_2>
       <pd3c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd3c_2>
       <pd3d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd3d_2>
       <pd4a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd4a_1>
       <pd4b_1>[Pole tekstowe]</pd4b_1>
       <pd4c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd4c_1>
       <pd4d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd4d_1>
       <pd4a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd4a_2>
       <pd4b_2>[Pole tekstowe]</pd4b_2>
       <pd4c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd4c_2>
       <pd4d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd4d_2>
       <pd5a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd5a_1>
       <pd5b_1>[Pole tekstowe]</pd5b_1>
       <pd5c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd5c_1>
       <pd5d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd5d_1>
       <pd5a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd5a_2>
       <pd5b_2>[Pole tekstowe]</pd5b_2>
       <pd5c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd5c_2>
       <pd5d_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd5d_2>
       <pd6a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd6a_1>
       <pd6b_1>[Pole tekstowe]</pd6b_1>
       <pd6c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd6c_1>
       <pd6d_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd6d_1>
       <pd6a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pd6a_2>
       <pd6b_2>[Pole tekstowe]</pd6b_2>
       <pd6c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd6c_2>
       <pd4d_2_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd4d_2_7>
       <pe1a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe1a_1>
       <pe1b_1>[Pole tekstowe]</pe1b_1>
       <pe1c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe1c_1>
       <pe1a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe1a_2>
       <pe1b_2>[Pole tekstowe]</pe1b_2>
       <pe1c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe1c_2>
       <pe2a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe2a_1>
       <pe2b_1>[Pole tekstowe]</pe2b_1>
       <pe2c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe2c_1>
       <pe2a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe2a_2>
       <pe2b_2>[Pole tekstowe]</pe2b_2>
       <pe2c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe2c_2>
       <pe3a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe3a_1>
       <pe3b_1>[Pole tekstowe]</pe3b_1>
       <pe3c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe3c_1>
       <pe3a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe3a_2>
       <pe3b_2>[Pole tekstowe]</pe3b_2>
       <pe3c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe3c_2>
       <pe4a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe4a_1>
       <pe4b_1>[Pole tekstowe]</pe4b_1>
       <pe4c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe4c_1>
       <pe4a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe4a_2>
       <pe4b_2>[Pole tekstowe]</pe4b_2>
       <pe4c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe4c_2>
       <pe5a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe5a_1>
       <pe5b_1>[Pole tekstowe]</pe5b_1>
       <pe5c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe5c_1>
       <pe5a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe5a_2>
       <pe5b_2>[Pole tekstowe]</pe5b_2>
       <pe5c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe5c_2>
       <pe6a_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe6a_1>
       <pe6b_1>[Pole tekstowe]</pe6b_1>
       <pe6c_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe6c_1>
       <pe6a_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luxemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy</pe6a_2>
       <pe6b_2>[Pole tekstowe]</pe6b_2>
       <pe6c_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe6c_2>
       <p21>[pierwszeImiePrzedst]</p21>
       <p22>[nazwiskoPrzedst]</p22>
       <p23>[telefonPrzedst]</p23>
       <p24>[Data wypełnienia]</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-UEK (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761289</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5>10</p5>
       <p6>2013</p6>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>773461194</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>Jan</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>30-10-1985</p10_subfield_3>
       <pc1a_1></pc1a_1>
       <pc1b_1>test pola tekstowego</pc1b_1>
       <pc1c_1>10</pc1c_1>
       <pc1d_1>1</pc1d_1>
       <pc1a_2></pc1a_2>
       <pc1b_2>test pola tekstowego</pc1b_2>
       <pc1c_2>10</pc1c_2>
       <pc1d_2>1</pc1d_2>
       <pc2a_1></pc2a_1>
       <pc2b_1>test pola tekstowego</pc2b_1>
       <pc2c_1>10</pc2c_1>
       <pc2d_1>1</pc2d_1>
       <pc2a_2></pc2a_2>
       <pc2b_2>test pola tekstowego</pc2b_2>
       <pc2c_2>10</pc2c_2>
       <pc2d_2>1</pc2d_2>
       <pc3a_1></pc3a_1>
       <pc3b_1>test pola tekstowego</pc3b_1>
       <pc3c_1>10</pc3c_1>
       <pc3d_1>1</pc3d_1>
       <pc3a_2></pc3a_2>
       <pc3b_2>test pola tekstowego</pc3b_2>
       <pc3c_2>10</pc3c_2>
       <pc3d_2>1</pc3d_2>
       <pc4a_1></pc4a_1>
       <pc4b_1>test pola tekstowego</pc4b_1>
       <pc4c_1>10</pc4c_1>
       <pc4d_1>1</pc4d_1>
       <pc4a_2></pc4a_2>
       <pc4b_2>test pola tekstowego</pc4b_2>
       <pc4c_2>10</pc4c_2>
       <pc4d_2>1</pc4d_2>
       <pc5a_1></pc5a_1>
       <pc5b_1>test pola tekstowego</pc5b_1>
       <pc5c_1>10</pc5c_1>
       <pc5d_1>1</pc5d_1>
       <pc5a_2></pc5a_2>
       <pc5b_2>test pola tekstowego</pc5b_2>
       <pc5c_2>10</pc5c_2>
       <pc5d_2>1</pc5d_2>
       <pc6a_1></pc6a_1>
       <pc6b_1>test pola tekstowego</pc6b_1>
       <pc6c_1>10</pc6c_1>
       <pc6d_1>1</pc6d_1>
       <pc6a_2></pc6a_2>
       <pc6b_2>test pola tekstowego</pc6b_2>
       <pc6c_2>10</pc6c_2>
       <pc6d_2>1</pc6d_2>
       <pd1a_1></pd1a_1>
       <pd1b_1>test pola tekstowego</pd1b_1>
       <pd1c_1>10</pd1c_1>
       <pd1d_1>1</pd1d_1>
       <pd1a_2></pd1a_2>
       <pd1b_2>test pola tekstowego</pd1b_2>
       <pd1c_2>10</pd1c_2>
       <pd1d_2>1</pd1d_2>
       <pd2a_1></pd2a_1>
       <pd2b_1>test pola tekstowego</pd2b_1>
       <pd2c_1>10</pd2c_1>
       <pd2d_1>1</pd2d_1>
       <pd2a_2></pd2a_2>
       <pd2b_2>test pola tekstowego</pd2b_2>
       <pd2c_2>10</pd2c_2>
       <pd2d_2>1</pd2d_2>
       <pd3a_1></pd3a_1>
       <pd3b_1>test pola tekstowego</pd3b_1>
       <pd3c_1>10</pd3c_1>
       <pd3d_1>1</pd3d_1>
       <pd3a_2></pd3a_2>
       <pd3b_2>test pola tekstowego</pd3b_2>
       <pd3c_2>10</pd3c_2>
       <pd3d_2>1</pd3d_2>
       <pd4a_1></pd4a_1>
       <pd4b_1>test pola tekstowego</pd4b_1>
       <pd4c_1>10</pd4c_1>
       <pd4d_1>1</pd4d_1>
       <pd4a_2></pd4a_2>
       <pd4b_2>test pola tekstowego</pd4b_2>
       <pd4c_2>10</pd4c_2>
       <pd4d_2>1</pd4d_2>
       <pd5a_1></pd5a_1>
       <pd5b_1>test pola tekstowego</pd5b_1>
       <pd5c_1>10</pd5c_1>
       <pd5d_1>1</pd5d_1>
       <pd5a_2></pd5a_2>
       <pd5b_2>test pola tekstowego</pd5b_2>
       <pd5c_2>10</pd5c_2>
       <pd5d_2>1</pd5d_2>
       <pd6a_1></pd6a_1>
       <pd6b_1>test pola tekstowego</pd6b_1>
       <pd6c_1>10</pd6c_1>
       <pd6d_1>1</pd6d_1>
       <pd6a_2></pd6a_2>
       <pd6b_2>test pola tekstowego</pd6b_2>
       <pd6c_2>10</pd6c_2>
       <pd4d_2_7>1</pd4d_2_7>
       <pe1a_1></pe1a_1>
       <pe1b_1>test pola tekstowego</pe1b_1>
       <pe1c_1>10</pe1c_1>
       <pe1a_2></pe1a_2>
       <pe1b_2>test pola tekstowego</pe1b_2>
       <pe1c_2>10</pe1c_2>
       <pe2a_1></pe2a_1>
       <pe2b_1>test pola tekstowego</pe2b_1>
       <pe2c_1>10</pe2c_1>
       <pe2a_2></pe2a_2>
       <pe2b_2>test pola tekstowego</pe2b_2>
       <pe2c_2>10</pe2c_2>
       <pe3a_1></pe3a_1>
       <pe3b_1>test pola tekstowego</pe3b_1>
       <pe3c_1>10</pe3c_1>
       <pe3a_2></pe3a_2>
       <pe3b_2>test pola tekstowego</pe3b_2>
       <pe3c_2>10</pe3c_2>
       <pe4a_1></pe4a_1>
       <pe4b_1>test pola tekstowego</pe4b_1>
       <pe4c_1>10</pe4c_1>
       <pe4a_2></pe4a_2>
       <pe4b_2>test pola tekstowego</pe4b_2>
       <pe4c_2>10</pe4c_2>
       <pe5a_1></pe5a_1>
       <pe5b_1>test pola tekstowego</pe5b_1>
       <pe5c_1>10</pe5c_1>
       <pe5a_2></pe5a_2>
       <pe5b_2>test pola tekstowego</pe5b_2>
       <pe5c_2>10</pe5c_2>
       <pe6a_1></pe6a_1>
       <pe6b_1>test pola tekstowego</pe6b_1>
       <pe6c_1>10</pe6c_1>
       <pe6a_2></pe6a_2>
       <pe6b_2>test pola tekstowego</pe6b_2>
       <pe6c_2>10</pe6c_2>
       <p21>Krzysztof</p21>
       <p22>Kowalczyk</p22>
       <p23>500600888</p23>
       <p24>30-10-2014</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>