Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PW (archiwalny) Pozew wzajemnyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761306</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p1_1>[Pole kwoty]</p1_1>
       <p2_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p2_subfield_0>
       <p4_1_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_1_1_1_subfield_>
       <p4_1_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_1_1_1_subfield_3>
       <p4_1_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p4_1_1_1_subfield_2>
       <p4_1_1_1_subfield_1>[imię]</p4_1_1_1_subfield_1>
       <p4_2_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_2_1_1_subfield_>
       <p4_2_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_2_1_1_subfield_3>
       <p4_2_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p4_2_1_1_subfield_2>
       <p4_2_1_1_subfield_1>[imię]</p4_2_1_1_subfield_1>
       <p4_1_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_1_1_2_subfield_0>
       <p4_1_1_2_subfield_1>[ulica]</p4_1_1_2_subfield_1>
       <p4_1_1_2_subfield_2>[nr domu]</p4_1_1_2_subfield_2>
       <p4_1_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_1_1_2_subfield_3>
       <p4_1_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_1_1_2_subfield_4>
       <p4_1_1_2_subfield_5>[poczta]</p4_1_1_2_subfield_5>
       <p4_2_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_1_2_subfield_0>
       <p4_2_1_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_1_2_subfield_1>
       <p4_2_1_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_1_2_subfield_2>
       <p4_2_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_1_2_subfield_3>
       <p4_2_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_2_1_2_subfield_4>
       <p4_2_1_2_subfield_5>[poczta]</p4_2_1_2_subfield_5>
       <p4_1_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_2_1_subfield_1>
       <p4_1_2_1_subfield_0>[imię]</p4_1_2_1_subfield_0>
       <p4_2_2_1_subfield_0>[imię]</p4_2_2_1_subfield_0>
       <p4_2_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_2_2_1_subfield_1>
       <p4_1_2_2>[nazwaPelna]</p4_1_2_2>
       <p4_2_2_2>[nazwaPelna]</p4_2_2_2>
       <p4_1_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p4_1_2_3_subfield_0>
       <p4_1_2_3_subfield_1>[ulica]</p4_1_2_3_subfield_1>
       <p4_1_2_3_subfield_2>[nr domu]</p4_1_2_3_subfield_2>
       <p4_1_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p4_1_2_3_subfield_3>
       <p4_1_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_1_2_3_subfield_4>
       <p4_1_2_3_subfield_5>[poczta]</p4_1_2_3_subfield_5>
       <p4_2_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_2_3_subfield_0>
       <p4_2_2_3_subfield_1>[ulica]</p4_2_2_3_subfield_1>
       <p4_2_2_3_subfield_2>[nr domu]</p4_2_2_3_subfield_2>
       <p4_2_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_2_3_subfield_3>
       <p4_2_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_2_2_3_subfield_4>
       <p4_2_2_3_subfield_5>[poczta]</p4_2_2_3_subfield_5>
       <p4_1_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p4_1_3_1_subfield_0>
       <p4_1_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p4_1_3_1_subfield_1>
       <p4_1_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p4_1_3_1_subfield_2>
       <p4_1_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p4_1_3_1_subfield_3>
       <p4_2_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p4_2_3_1_subfield_0>
       <p4_2_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p4_2_3_1_subfield_1>
       <p4_2_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p4_2_3_1_subfield_2>
       <p4_2_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p4_2_3_1_subfield_3>
       <p4_1_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p4_1_3_2_subfield_0>
       <p4_1_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p4_1_3_2_subfield_1>
       <p4_2_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p4_2_3_2_subfield_0>
       <p4_2_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p4_2_3_2_subfield_1>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_1_1_>[Wartość wyboru w polu p7_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1_1_>
       <p7_1_2>[pole wielowierszowe]</p7_1_2>
       <p7_1_3>[Pole kwoty]</p7_1_3>
       <p7_1_4_>[Wartość wyboru w polu p7_1_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1_4_>
       <p7_1_5>[pole wielowierszowe]</p7_1_5>
       <p7_1_6>[pole wielowierszowe]</p7_1_6>
       <p7_1_7>[pole wielowierszowe]</p7_1_7>
       <p7_1_8>[pole wielowierszowe]</p7_1_8>
       <p7_2_1_>[Wartość wyboru w polu p7_2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p7_2_1_>
       <p70>[pole wielowierszowe]</p70>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11_1_1>[pole wielowierszowe]</p11_1_1>
       <p11_1_2>[pole wielowierszowe]</p11_1_2>
       <p11_2_1>[pole wielowierszowe]</p11_2_1>
       <p11_2_>[pole wielowierszowe]</p11_2_>
       <p11_3_1>[pole wielowierszowe]</p11_3_1>
       <p11_3_2>[pole wielowierszowe]</p11_3_2>
       <p11_4_1>[pole wielowierszowe]</p11_4_1>
       <p11_4_2>[pole wielowierszowe]</p11_4_2>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 2 4 ]</p13_>
       <p13_4_7>[Pole tekstowe]</p13_4_7>
       <p7_2_2>[pole wielowierszowe]</p7_2_2>
       <p7_2_2_1>[pole wielowierszowe]</p7_2_2_1>
       <p7_2_2_1_1>[Data wypełnienia]</p7_2_2_1_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761306</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p2_subfield_0>27700</p2_subfield_0>
       <p4_1_1_1_subfield_>2</p4_1_1_1_subfield_>
       <p4_1_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_1_1_1_subfield_3>
       <p4_1_1_1_subfield_2>Kowalski</p4_1_1_1_subfield_2>
       <p4_1_1_1_subfield_1>Jan</p4_1_1_1_subfield_1>
       <p4_2_1_1_subfield_>2</p4_2_1_1_subfield_>
       <p4_2_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_2_1_1_subfield_3>
       <p4_2_1_1_subfield_2>Kowalski</p4_2_1_1_subfield_2>
       <p4_2_1_1_subfield_1>Jan</p4_2_1_1_subfield_1>
       <p4_1_1_2_subfield_0>Poznań</p4_1_1_2_subfield_0>
       <p4_1_1_2_subfield_1>Strzelecka</p4_1_1_2_subfield_1>
       <p4_1_1_2_subfield_2>1</p4_1_1_2_subfield_2>
       <p4_1_1_2_subfield_3>1</p4_1_1_2_subfield_3>
       <p4_1_1_2_subfield_4>61-155</p4_1_1_2_subfield_4>
       <p4_1_1_2_subfield_5>Poznań</p4_1_1_2_subfield_5>
       <p4_2_1_2_subfield_0>Poznań</p4_2_1_2_subfield_0>
       <p4_2_1_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_1_2_subfield_1>
       <p4_2_1_2_subfield_2>1</p4_2_1_2_subfield_2>
       <p4_2_1_2_subfield_3>1</p4_2_1_2_subfield_3>
       <p4_2_1_2_subfield_4>61-155</p4_2_1_2_subfield_4>
       <p4_2_1_2_subfield_5>Poznań</p4_2_1_2_subfield_5>
       <p4_1_2_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_2_1_subfield_1>
       <p4_1_2_1_subfield_0>Jan</p4_1_2_1_subfield_0>
       <p4_2_2_1_subfield_0>Jan</p4_2_2_1_subfield_0>
       <p4_2_2_1_subfield_1>Kowalski</p4_2_2_1_subfield_1>
       <p4_1_2_2>Pełna nazwa testowa</p4_1_2_2>
       <p4_2_2_2>Pełna nazwa testowa</p4_2_2_2>
       <p4_1_2_3_subfield_0>Poznań</p4_1_2_3_subfield_0>
       <p4_1_2_3_subfield_1>Strzelecka</p4_1_2_3_subfield_1>
       <p4_1_2_3_subfield_2>1</p4_1_2_3_subfield_2>
       <p4_1_2_3_subfield_3>1</p4_1_2_3_subfield_3>
       <p4_1_2_3_subfield_4>61-155</p4_1_2_3_subfield_4>
       <p4_1_2_3_subfield_5>Poznań</p4_1_2_3_subfield_5>
       <p4_2_2_3_subfield_0>Poznań</p4_2_2_3_subfield_0>
       <p4_2_2_3_subfield_1>Strzelecka</p4_2_2_3_subfield_1>
       <p4_2_2_3_subfield_2>1</p4_2_2_3_subfield_2>
       <p4_2_2_3_subfield_3>1</p4_2_2_3_subfield_3>
       <p4_2_2_3_subfield_4>61-155</p4_2_2_3_subfield_4>
       <p4_2_2_3_subfield_5>Poznań</p4_2_2_3_subfield_5>
       <p4_1_3_1_subfield_0>Poznań</p4_1_3_1_subfield_0>
       <p4_1_3_1_subfield_1>Półwiejska</p4_1_3_1_subfield_1>
       <p4_1_3_1_subfield_2>1</p4_1_3_1_subfield_2>
       <p4_1_3_1_subfield_3>1</p4_1_3_1_subfield_3>
       <p4_2_3_1_subfield_0>Poznań</p4_2_3_1_subfield_0>
       <p4_2_3_1_subfield_1>Półwiejska</p4_2_3_1_subfield_1>
       <p4_2_3_1_subfield_2>1</p4_2_3_1_subfield_2>
       <p4_2_3_1_subfield_3>1</p4_2_3_1_subfield_3>
       <p4_1_3_2_subfield_0>61-155</p4_1_3_2_subfield_0>
       <p4_1_3_2_subfield_1>Poznań</p4_1_3_2_subfield_1>
       <p4_2_3_2_subfield_0>61-155</p4_2_3_2_subfield_0>
       <p4_2_3_2_subfield_1>Poznań</p4_2_3_2_subfield_1>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_1_1_>1</p7_1_1_>
       <p7_1_2>to jest pole wielowierszowe</p7_1_2>
       <p7_1_3>10</p7_1_3>
       <p7_1_4_>1</p7_1_4_>
       <p7_1_5>to jest pole wielowierszowe</p7_1_5>
       <p7_1_6>to jest pole wielowierszowe</p7_1_6>
       <p7_1_7>to jest pole wielowierszowe</p7_1_7>
       <p7_1_8>to jest pole wielowierszowe</p7_1_8>
       <p7_2_1_>1</p7_2_1_>
       <p70>to jest pole wielowierszowe</p70>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11_1_1>to jest pole wielowierszowe</p11_1_1>
       <p11_1_2>to jest pole wielowierszowe</p11_1_2>
       <p11_2_1>to jest pole wielowierszowe</p11_2_1>
       <p11_2_>to jest pole wielowierszowe</p11_2_>
       <p11_3_1>to jest pole wielowierszowe</p11_3_1>
       <p11_3_2>to jest pole wielowierszowe</p11_3_2>
       <p11_4_1>to jest pole wielowierszowe</p11_4_1>
       <p11_4_2>to jest pole wielowierszowe</p11_4_2>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p13_>1</p13_>
       <p13_4_7>test pola tekstowego</p13_4_7>
       <p7_2_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2_2>
       <p7_2_2_1>to jest pole wielowierszowe</p7_2_2_1>
       <p7_2_2_1_1>30-10-2014</p7_2_2_1_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>