Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DS (archiwalny) Dane stronPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761311</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_subfield_0>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_2_subfield_>
       <p3_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_2>[nazwisko]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_1>[imię]</p3_2_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>[miejscowość]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[ulica]</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>[nr domu]</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>[poczta]</p3_3_subfield_5>
       <p100>: / nowy adres:nowy adres</p100>
       <p4_1_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_1_1_1_subfield_>
       <p4_1_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_1_1_1_subfield_3>
       <p4_1_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p4_1_1_1_subfield_2>
       <p4_1_1_1_subfield_1>[imię]</p4_1_1_1_subfield_1>
       <p101>: / nowy adres:nowy adres</p101>
       <p5_1_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_1_1_1_subfield_>
       <p5_1_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_1_1_1_subfield_3>
       <p5_1_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_1_1_1_subfield_2>
       <p5_1_1_1_subfield_1>[imię]</p5_1_1_1_subfield_1>
       <p4_1_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_1_1_2_subfield_0>
       <p4_1_1_2_subfield_1>[ulica]</p4_1_1_2_subfield_1>
       <p4_1_1_2_subfield_2>[nr domu]</p4_1_1_2_subfield_2>
       <p4_1_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_1_1_2_subfield_3>
       <p4_1_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_1_1_2_subfield_4>
       <p4_1_1_2_subfield_5>[poczta]</p4_1_1_2_subfield_5>
       <p5_1_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_1_1_2_subfield_0>
       <p5_1_1_2_subfield_1>[ulica]</p5_1_1_2_subfield_1>
       <p5_1_1_2_subfield_2>[nr domu]</p5_1_1_2_subfield_2>
       <p5_1_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_1_1_2_subfield_3>
       <p5_1_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_1_1_2_subfield_4>
       <p5_1_1_2_subfield_5>[poczta]</p5_1_1_2_subfield_5>
       <p102>[Pole tekstowe]</p102>
       <p4_1_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_2_1_subfield_1>
       <p4_1_2_1_subfield_0>[imię]</p4_1_2_1_subfield_0>
       <p103>[Pole tekstowe]</p103>
       <p5_1_2_1_subfield_0>[imię]</p5_1_2_1_subfield_0>
       <p5_1_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_2_1_subfield_1>
       <p4_1_2_2>[nazwaPelna]</p4_1_2_2>
       <p5_1_2_2>[nazwaPelna]</p5_1_2_2>
       <p4_1_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p4_1_2_3_subfield_0>
       <p4_1_2_3_subfield_1>[ulica]</p4_1_2_3_subfield_1>
       <p4_1_2_3_subfield_2>[nr domu]</p4_1_2_3_subfield_2>
       <p4_1_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p4_1_2_3_subfield_3>
       <p4_1_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_1_2_3_subfield_4>
       <p4_1_2_3_subfield_5>[poczta]</p4_1_2_3_subfield_5>
       <p5_1_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p5_1_2_3_subfield_0>
       <p5_1_2_3_subfield_1>[ulica]</p5_1_2_3_subfield_1>
       <p5_1_2_3_subfield_2>[nr domu]</p5_1_2_3_subfield_2>
       <p5_1_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p5_1_2_3_subfield_3>
       <p5_1_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_1_2_3_subfield_4>
       <p5_1_2_3_subfield_5>[poczta]</p5_1_2_3_subfield_5>
       <p104>: / nowy adres:nowy adres</p104>
       <p105>: / nowy adres:nowy adres</p105>
       <p4_1_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p4_1_3_1_subfield_0>
       <p4_1_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p4_1_3_1_subfield_1>
       <p4_1_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p4_1_3_1_subfield_2>
       <p4_1_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p4_1_3_1_subfield_3>
       <p5_1_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p5_1_3_1_subfield_0>
       <p5_1_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p5_1_3_1_subfield_1>
       <p5_1_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p5_1_3_1_subfield_2>
       <p5_1_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p5_1_3_1_subfield_3>
       <p4_1_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p4_1_3_2_subfield_0>
       <p4_1_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p4_1_3_2_subfield_1>
       <p5_1_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p5_1_3_2_subfield_0>
       <p5_1_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p5_1_3_2_subfield_1>
       <p106>: / nowy adres:nowy adres</p106>
       <p4_2_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_2_1_1_subfield_>
       <p4_2_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_2_1_1_subfield_3>
       <p4_2_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p4_2_1_1_subfield_2>
       <p4_2_1_1_subfield_1>[imię]</p4_2_1_1_subfield_1>
       <p107>: / nowy adres:nowy adres</p107>
       <p5_2_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_2_1_1_subfield_>
       <p5_2_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_2_1_1_subfield_3>
       <p5_2_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_2_1_1_subfield_2>
       <p5_2_1_1_subfield_1>[imię]</p5_2_1_1_subfield_1>
       <p4_2_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_1_2_subfield_0>
       <p4_2_1_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_1_2_subfield_1>
       <p4_2_1_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_1_2_subfield_2>
       <p4_2_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_1_2_subfield_3>
       <p4_2_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_2_1_2_subfield_4>
       <p4_2_1_2_subfield_5>[poczta]</p4_2_1_2_subfield_5>
       <p5_2_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_1_2_subfield_0>
       <p5_2_1_2_subfield_1>[ulica]</p5_2_1_2_subfield_1>
       <p5_2_1_2_subfield_2>[nr domu]</p5_2_1_2_subfield_2>
       <p5_2_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_1_2_subfield_3>
       <p5_2_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_2_1_2_subfield_4>
       <p5_2_1_2_subfield_5>[poczta]</p5_2_1_2_subfield_5>
       <p108>[Pole tekstowe]</p108>
       <p4_2_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_2_2_1_subfield_1>
       <p4_2_2_1_subfield_0>[imię]</p4_2_2_1_subfield_0>
       <p109>[Pole tekstowe]</p109>
       <p5_2_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_2_2_1_subfield_1>
       <p5_2_2_1_subfield_0>[imię]</p5_2_2_1_subfield_0>
       <p4_2_2_2>[nazwaPelna]</p4_2_2_2>
       <p5_2_2_2>[nazwaPelna]</p5_2_2_2>
       <p4_2_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_2_3_subfield_0>
       <p4_2_2_3_subfield_1>[ulica]</p4_2_2_3_subfield_1>
       <p4_2_2_3_subfield_2>[nr domu]</p4_2_2_3_subfield_2>
       <p4_2_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_2_3_subfield_3>
       <p4_2_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_2_2_3_subfield_4>
       <p4_2_2_3_subfield_5>[poczta]</p4_2_2_3_subfield_5>
       <p5_2_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_2_3_subfield_0>
       <p5_2_2_3_subfield_1>[ulica]</p5_2_2_3_subfield_1>
       <p5_2_2_3_subfield_2>[nr domu]</p5_2_2_3_subfield_2>
       <p5_2_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_2_3_subfield_3>
       <p5_2_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_2_2_3_subfield_4>
       <p5_2_2_3_subfield_5>[poczta]</p5_2_2_3_subfield_5>
       <p110>: / nowy adres:nowy adres</p110>
       <p111>: / nowy adres:nowy adres</p111>
       <p4_2_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p4_2_3_1_subfield_0>
       <p4_2_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p4_2_3_1_subfield_1>
       <p4_2_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p4_2_3_1_subfield_2>
       <p4_2_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p4_2_3_1_subfield_3>
       <p5_2_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p5_2_3_1_subfield_0>
       <p5_2_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p5_2_3_1_subfield_1>
       <p5_2_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p5_2_3_1_subfield_2>
       <p5_2_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p5_2_3_1_subfield_3>
       <p4_2_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p4_2_3_2_subfield_0>
       <p4_2_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p4_2_3_2_subfield_1>
       <p5_2_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p5_2_3_2_subfield_0>
       <p5_2_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p5_2_3_2_subfield_1>
       <p112>: / nowy adres:nowy adres</p112>
       <p4_3_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_3_1_1_subfield_>
       <p4_3_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_3_1_1_subfield_3>
       <p4_3_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p4_3_1_1_subfield_2>
       <p4_3_1_1_subfield_1>[imię]</p4_3_1_1_subfield_1>
       <p113>: / nowy adres:nowy adres</p113>
       <p5_3_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_3_1_1_subfield_>
       <p5_3_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_3_1_1_subfield_3>
       <p5_3_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_3_1_1_subfield_2>
       <p5_3_1_1_subfield_1>[imię]</p5_3_1_1_subfield_1>
       <p4_3_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_3_1_2_subfield_0>
       <p4_3_1_2_subfield_1>[ulica]</p4_3_1_2_subfield_1>
       <p4_3_1_2_subfield_2>[nr domu]</p4_3_1_2_subfield_2>
       <p4_3_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_3_1_2_subfield_3>
       <p4_3_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_3_1_2_subfield_4>
       <p4_3_1_2_subfield_5>[poczta]</p4_3_1_2_subfield_5>
       <p5_3_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_3_1_2_subfield_0>
       <p5_3_1_2_subfield_1>[ulica]</p5_3_1_2_subfield_1>
       <p5_3_1_2_subfield_2>[nr domu]</p5_3_1_2_subfield_2>
       <p5_3_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_3_1_2_subfield_3>
       <p5_3_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_3_1_2_subfield_4>
       <p5_3_1_2_subfield_5>[poczta]</p5_3_1_2_subfield_5>
       <p114>[Pole tekstowe]</p114>
       <p4_3_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_3_2_1_subfield_1>
       <p4_3_2_1_subfield_0>[imię]</p4_3_2_1_subfield_0>
       <p115>[Pole tekstowe]</p115>
       <p5_3_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_3_2_1_subfield_1>
       <p5_3_2_1_subfield_0>[imię]</p5_3_2_1_subfield_0>
       <p4_3_2_2>[nazwaPelna]</p4_3_2_2>
       <p5_3_2_2>[nazwaPelna]</p5_3_2_2>
       <p4_3_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p4_3_2_3_subfield_0>
       <p4_3_2_3_subfield_1>[ulica]</p4_3_2_3_subfield_1>
       <p4_3_2_3_subfield_2>[nr domu]</p4_3_2_3_subfield_2>
       <p4_3_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p4_3_2_3_subfield_3>
       <p4_3_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_3_2_3_subfield_4>
       <p4_3_2_3_subfield_5>[poczta]</p4_3_2_3_subfield_5>
       <p5_3_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p5_3_2_3_subfield_0>
       <p5_3_2_3_subfield_1>[ulica]</p5_3_2_3_subfield_1>
       <p5_3_2_3_subfield_2>[nr domu]</p5_3_2_3_subfield_2>
       <p5_3_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p5_3_2_3_subfield_3>
       <p5_3_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_3_2_3_subfield_4>
       <p5_3_2_3_subfield_5>[poczta]</p5_3_2_3_subfield_5>
       <p116>: / nowy adres:nowy adres</p116>
       <p117>: / nowy adres:nowy adres</p117>
       <p4_3_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p4_3_3_1_subfield_0>
       <p4_3_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p4_3_3_1_subfield_1>
       <p4_3_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p4_3_3_1_subfield_2>
       <p4_3_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p4_3_3_1_subfield_3>
       <p5_3_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p5_3_3_1_subfield_0>
       <p5_3_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p5_3_3_1_subfield_1>
       <p5_3_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p5_3_3_1_subfield_2>
       <p5_3_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p5_3_3_1_subfield_3>
       <p4_3_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p4_3_3_2_subfield_0>
       <p4_3_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p4_3_3_2_subfield_1>
       <p5_3_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p5_3_3_2_subfield_0>
       <p5_3_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p5_3_3_2_subfield_1>
       <p118>: / nowy adres:nowy adres</p118>
       <p4_4_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_4_1_1_subfield_>
       <p4_4_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_4_1_1_subfield_3>
       <p4_4_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p4_4_1_1_subfield_2>
       <p4_4_1_1_subfield_1>[imię]</p4_4_1_1_subfield_1>
       <p119>: / nowy adres:nowy adres</p119>
       <p5_4_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_4_1_1_subfield_>
       <p5_4_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_4_1_1_subfield_3>
       <p5_4_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_4_1_1_subfield_2>
       <p5_4_1_1_subfield_1>[imię]</p5_4_1_1_subfield_1>
       <p4_4_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_4_1_2_subfield_0>
       <p4_4_1_2_subfield_1>[ulica]</p4_4_1_2_subfield_1>
       <p4_4_1_2_subfield_2>[nr domu]</p4_4_1_2_subfield_2>
       <p4_4_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_4_1_2_subfield_3>
       <p4_4_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_4_1_2_subfield_4>
       <p4_4_1_2_subfield_5>[poczta]</p4_4_1_2_subfield_5>
       <p5_4_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_4_1_2_subfield_0>
       <p5_4_1_2_subfield_1>[ulica]</p5_4_1_2_subfield_1>
       <p5_4_1_2_subfield_2>[nr domu]</p5_4_1_2_subfield_2>
       <p5_4_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_4_1_2_subfield_3>
       <p5_4_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_4_1_2_subfield_4>
       <p5_4_1_2_subfield_5>[poczta]</p5_4_1_2_subfield_5>
       <p120>[Pole tekstowe]</p120>
       <p4_4_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_4_2_1_subfield_1>
       <p4_4_2_1_subfield_0>[imię]</p4_4_2_1_subfield_0>
       <p121>[Pole tekstowe]</p121>
       <p5_4_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_4_2_1_subfield_1>
       <p5_4_2_1_subfield_0>[imię]</p5_4_2_1_subfield_0>
       <p4_4_2_2>[nazwaPelna]</p4_4_2_2>
       <p5_4_2_2>[nazwaPelna]</p5_4_2_2>
       <p4_4_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p4_4_2_3_subfield_0>
       <p4_4_2_3_subfield_1>[ulica]</p4_4_2_3_subfield_1>
       <p4_4_2_3_subfield_2>[nr domu]</p4_4_2_3_subfield_2>
       <p4_4_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p4_4_2_3_subfield_3>
       <p4_4_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_4_2_3_subfield_4>
       <p4_4_2_3_subfield_5>[poczta]</p4_4_2_3_subfield_5>
       <p5_4_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p5_4_2_3_subfield_0>
       <p5_4_2_3_subfield_1>[ulica]</p5_4_2_3_subfield_1>
       <p5_4_2_3_subfield_2>[nr domu]</p5_4_2_3_subfield_2>
       <p5_4_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p5_4_2_3_subfield_3>
       <p5_4_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_4_2_3_subfield_4>
       <p5_4_2_3_subfield_5>[poczta]</p5_4_2_3_subfield_5>
       <p122>: / nowy adres:nowy adres</p122>
       <p133>: / nowy adres:nowy adres</p133>
       <p4_4_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p4_4_3_1_subfield_0>
       <p4_4_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p4_4_3_1_subfield_1>
       <p4_4_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p4_4_3_1_subfield_2>
       <p4_4_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p4_4_3_1_subfield_3>
       <p5_4_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p5_4_3_1_subfield_0>
       <p5_4_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p5_4_3_1_subfield_1>
       <p5_4_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p5_4_3_1_subfield_2>
       <p5_4_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p5_4_3_1_subfield_3>
       <p4_4_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p4_4_3_2_subfield_0>
       <p4_4_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p4_4_3_2_subfield_1>
       <p5_4_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p5_4_3_2_subfield_0>
       <p5_4_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p5_4_3_2_subfield_1>
       <p134>: / nowy adres:nowy adres</p134>
       <p4_5_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_5_1_1_subfield_>
       <p4_5_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_5_1_1_subfield_3>
       <p4_5_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p4_5_1_1_subfield_2>
       <p4_5_1_1_subfield_1>[imię]</p4_5_1_1_subfield_1>
       <p135>: / nowy adres:nowy adres</p135>
       <p5_5_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_5_1_1_subfield_>
       <p5_5_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_5_1_1_subfield_3>
       <p5_5_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_5_1_1_subfield_2>
       <p5_5_1_1_subfield_1>[imię]</p5_5_1_1_subfield_1>
       <p4_5_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_5_1_2_subfield_0>
       <p4_5_1_2_subfield_1>[ulica]</p4_5_1_2_subfield_1>
       <p4_5_1_2_subfield_2>[nr domu]</p4_5_1_2_subfield_2>
       <p4_5_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_5_1_2_subfield_3>
       <p4_5_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_5_1_2_subfield_4>
       <p4_5_1_2_subfield_5>[poczta]</p4_5_1_2_subfield_5>
       <p5_5_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_5_1_2_subfield_0>
       <p5_5_1_2_subfield_1>[ulica]</p5_5_1_2_subfield_1>
       <p5_5_1_2_subfield_2>[nr domu]</p5_5_1_2_subfield_2>
       <p5_5_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_5_1_2_subfield_3>
       <p5_5_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_5_1_2_subfield_4>
       <p5_5_1_2_subfield_5>[poczta]</p5_5_1_2_subfield_5>
       <p136>[Pole tekstowe]</p136>
       <p4_5_2_1_subfield_0>[imię]</p4_5_2_1_subfield_0>
       <p4_5_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_5_2_1_subfield_1>
       <p127>[Pole tekstowe]</p127>
       <p5_5_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_5_2_1_subfield_1>
       <p5_5_2_1_subfield_0>[imię]</p5_5_2_1_subfield_0>
       <p4_5_2_2>[nazwaPelna]</p4_5_2_2>
       <p5_5_2_2>[nazwaPelna]</p5_5_2_2>
       <p4_5_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p4_5_2_3_subfield_0>
       <p4_5_2_3_subfield_1>[ulica]</p4_5_2_3_subfield_1>
       <p4_5_2_3_subfield_2>[nr domu]</p4_5_2_3_subfield_2>
       <p4_5_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p4_5_2_3_subfield_3>
       <p4_5_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_5_2_3_subfield_4>
       <p4_5_2_3_subfield_5>[poczta]</p4_5_2_3_subfield_5>
       <p5_5_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p5_5_2_3_subfield_0>
       <p5_5_2_3_subfield_1>[ulica]</p5_5_2_3_subfield_1>
       <p5_5_2_3_subfield_2>[nr domu]</p5_5_2_3_subfield_2>
       <p5_5_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p5_5_2_3_subfield_3>
       <p5_5_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_5_2_3_subfield_4>
       <p5_5_2_3_subfield_5>[poczta]</p5_5_2_3_subfield_5>
       <p138>: / nowy adres:nowy adres</p138>
       <p139>: / nowy adres:nowy adres</p139>
       <p4_5_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p4_5_3_1_subfield_0>
       <p4_5_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p4_5_3_1_subfield_1>
       <p4_5_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p4_5_3_1_subfield_2>
       <p4_5_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p4_5_3_1_subfield_3>
       <p5_5_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p5_5_3_1_subfield_0>
       <p5_5_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p5_5_3_1_subfield_1>
       <p5_5_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p5_5_3_1_subfield_2>
       <p5_5_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p5_5_3_1_subfield_3>
       <p4_5_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p4_5_3_2_subfield_0>
       <p4_5_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p4_5_3_2_subfield_1>
       <p5_5_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p5_5_3_2_subfield_0>
       <p5_5_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p5_5_3_2_subfield_1>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[Data wypełnienia]</p7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761311</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_>1</p2_>
       <p1_subfield_0>27700</p1_subfield_0>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p30_>1</p30_>
       <p3_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_2_subfield_>2</p3_2_subfield_>
       <p3_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_2>Kowalski</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_1>Jan</p3_2_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>Poznań</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Strzelecka</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_2>1</p3_3_subfield_2>
       <p3_3_subfield_3>1</p3_3_subfield_3>
       <p3_3_subfield_4>61-155</p3_3_subfield_4>
       <p3_3_subfield_5>Poznań</p3_3_subfield_5>
       <p100></p100>
       <p4_1_1_1_subfield_>2</p4_1_1_1_subfield_>
       <p4_1_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_1_1_1_subfield_3>
       <p4_1_1_1_subfield_2>Kowalski</p4_1_1_1_subfield_2>
       <p4_1_1_1_subfield_1>Jan</p4_1_1_1_subfield_1>
       <p101></p101>
       <p5_1_1_1_subfield_>2</p5_1_1_1_subfield_>
       <p5_1_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_1_1_1_subfield_3>
       <p5_1_1_1_subfield_2>Kowalski</p5_1_1_1_subfield_2>
       <p5_1_1_1_subfield_1>Jan</p5_1_1_1_subfield_1>
       <p4_1_1_2_subfield_0>Poznań</p4_1_1_2_subfield_0>
       <p4_1_1_2_subfield_1>Strzelecka</p4_1_1_2_subfield_1>
       <p4_1_1_2_subfield_2>1</p4_1_1_2_subfield_2>
       <p4_1_1_2_subfield_3>1</p4_1_1_2_subfield_3>
       <p4_1_1_2_subfield_4>61-155</p4_1_1_2_subfield_4>
       <p4_1_1_2_subfield_5>Poznań</p4_1_1_2_subfield_5>
       <p5_1_1_2_subfield_0>Poznań</p5_1_1_2_subfield_0>
       <p5_1_1_2_subfield_1>Strzelecka</p5_1_1_2_subfield_1>
       <p5_1_1_2_subfield_2>1</p5_1_1_2_subfield_2>
       <p5_1_1_2_subfield_3>1</p5_1_1_2_subfield_3>
       <p5_1_1_2_subfield_4>61-155</p5_1_1_2_subfield_4>
       <p5_1_1_2_subfield_5>Poznań</p5_1_1_2_subfield_5>
       <p102>test pola tekstowego</p102>
       <p4_1_2_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_2_1_subfield_1>
       <p4_1_2_1_subfield_0>Jan</p4_1_2_1_subfield_0>
       <p103>test pola tekstowego</p103>
       <p5_1_2_1_subfield_0>Jan</p5_1_2_1_subfield_0>
       <p5_1_2_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_2_1_subfield_1>
       <p4_1_2_2>Pełna nazwa testowa</p4_1_2_2>
       <p5_1_2_2>Pełna nazwa testowa</p5_1_2_2>
       <p4_1_2_3_subfield_0>Poznań</p4_1_2_3_subfield_0>
       <p4_1_2_3_subfield_1>Strzelecka</p4_1_2_3_subfield_1>
       <p4_1_2_3_subfield_2>1</p4_1_2_3_subfield_2>
       <p4_1_2_3_subfield_3>1</p4_1_2_3_subfield_3>
       <p4_1_2_3_subfield_4>61-155</p4_1_2_3_subfield_4>
       <p4_1_2_3_subfield_5>Poznań</p4_1_2_3_subfield_5>
       <p5_1_2_3_subfield_0>Poznań</p5_1_2_3_subfield_0>
       <p5_1_2_3_subfield_1>Strzelecka</p5_1_2_3_subfield_1>
       <p5_1_2_3_subfield_2>1</p5_1_2_3_subfield_2>
       <p5_1_2_3_subfield_3>1</p5_1_2_3_subfield_3>
       <p5_1_2_3_subfield_4>61-155</p5_1_2_3_subfield_4>
       <p5_1_2_3_subfield_5>Poznań</p5_1_2_3_subfield_5>
       <p104></p104>
       <p105></p105>
       <p4_1_3_1_subfield_0>Poznań</p4_1_3_1_subfield_0>
       <p4_1_3_1_subfield_1>Półwiejska</p4_1_3_1_subfield_1>
       <p4_1_3_1_subfield_2>1</p4_1_3_1_subfield_2>
       <p4_1_3_1_subfield_3>1</p4_1_3_1_subfield_3>
       <p5_1_3_1_subfield_0>Poznań</p5_1_3_1_subfield_0>
       <p5_1_3_1_subfield_1>Półwiejska</p5_1_3_1_subfield_1>
       <p5_1_3_1_subfield_2>1</p5_1_3_1_subfield_2>
       <p5_1_3_1_subfield_3>1</p5_1_3_1_subfield_3>
       <p4_1_3_2_subfield_0>61-155</p4_1_3_2_subfield_0>
       <p4_1_3_2_subfield_1>Poznań</p4_1_3_2_subfield_1>
       <p5_1_3_2_subfield_0>61-155</p5_1_3_2_subfield_0>
       <p5_1_3_2_subfield_1>Poznań</p5_1_3_2_subfield_1>
       <p106></p106>
       <p4_2_1_1_subfield_>2</p4_2_1_1_subfield_>
       <p4_2_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_2_1_1_subfield_3>
       <p4_2_1_1_subfield_2>Kowalski</p4_2_1_1_subfield_2>
       <p4_2_1_1_subfield_1>Jan</p4_2_1_1_subfield_1>
       <p107></p107>
       <p5_2_1_1_subfield_>2</p5_2_1_1_subfield_>
       <p5_2_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_2_1_1_subfield_3>
       <p5_2_1_1_subfield_2>Kowalski</p5_2_1_1_subfield_2>
       <p5_2_1_1_subfield_1>Jan</p5_2_1_1_subfield_1>
       <p4_2_1_2_subfield_0>Poznań</p4_2_1_2_subfield_0>
       <p4_2_1_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_1_2_subfield_1>
       <p4_2_1_2_subfield_2>1</p4_2_1_2_subfield_2>
       <p4_2_1_2_subfield_3>1</p4_2_1_2_subfield_3>
       <p4_2_1_2_subfield_4>61-155</p4_2_1_2_subfield_4>
       <p4_2_1_2_subfield_5>Poznań</p4_2_1_2_subfield_5>
       <p5_2_1_2_subfield_0>Poznań</p5_2_1_2_subfield_0>
       <p5_2_1_2_subfield_1>Strzelecka</p5_2_1_2_subfield_1>
       <p5_2_1_2_subfield_2>1</p5_2_1_2_subfield_2>
       <p5_2_1_2_subfield_3>1</p5_2_1_2_subfield_3>
       <p5_2_1_2_subfield_4>61-155</p5_2_1_2_subfield_4>
       <p5_2_1_2_subfield_5>Poznań</p5_2_1_2_subfield_5>
       <p108>test pola tekstowego</p108>
       <p4_2_2_1_subfield_1>Kowalski</p4_2_2_1_subfield_1>
       <p4_2_2_1_subfield_0>Jan</p4_2_2_1_subfield_0>
       <p109>test pola tekstowego</p109>
       <p5_2_2_1_subfield_1>Kowalski</p5_2_2_1_subfield_1>
       <p5_2_2_1_subfield_0>Jan</p5_2_2_1_subfield_0>
       <p4_2_2_2>Pełna nazwa testowa</p4_2_2_2>
       <p5_2_2_2>Pełna nazwa testowa</p5_2_2_2>
       <p4_2_2_3_subfield_0>Poznań</p4_2_2_3_subfield_0>
       <p4_2_2_3_subfield_1>Strzelecka</p4_2_2_3_subfield_1>
       <p4_2_2_3_subfield_2>1</p4_2_2_3_subfield_2>
       <p4_2_2_3_subfield_3>1</p4_2_2_3_subfield_3>
       <p4_2_2_3_subfield_4>61-155</p4_2_2_3_subfield_4>
       <p4_2_2_3_subfield_5>Poznań</p4_2_2_3_subfield_5>
       <p5_2_2_3_subfield_0>Poznań</p5_2_2_3_subfield_0>
       <p5_2_2_3_subfield_1>Strzelecka</p5_2_2_3_subfield_1>
       <p5_2_2_3_subfield_2>1</p5_2_2_3_subfield_2>
       <p5_2_2_3_subfield_3>1</p5_2_2_3_subfield_3>
       <p5_2_2_3_subfield_4>61-155</p5_2_2_3_subfield_4>
       <p5_2_2_3_subfield_5>Poznań</p5_2_2_3_subfield_5>
       <p110></p110>
       <p111></p111>
       <p4_2_3_1_subfield_0>Poznań</p4_2_3_1_subfield_0>
       <p4_2_3_1_subfield_1>Półwiejska</p4_2_3_1_subfield_1>
       <p4_2_3_1_subfield_2>1</p4_2_3_1_subfield_2>
       <p4_2_3_1_subfield_3>1</p4_2_3_1_subfield_3>
       <p5_2_3_1_subfield_0>Poznań</p5_2_3_1_subfield_0>
       <p5_2_3_1_subfield_1>Półwiejska</p5_2_3_1_subfield_1>
       <p5_2_3_1_subfield_2>1</p5_2_3_1_subfield_2>
       <p5_2_3_1_subfield_3>1</p5_2_3_1_subfield_3>
       <p4_2_3_2_subfield_0>61-155</p4_2_3_2_subfield_0>
       <p4_2_3_2_subfield_1>Poznań</p4_2_3_2_subfield_1>
       <p5_2_3_2_subfield_0>61-155</p5_2_3_2_subfield_0>
       <p5_2_3_2_subfield_1>Poznań</p5_2_3_2_subfield_1>
       <p112></p112>
       <p4_3_1_1_subfield_>2</p4_3_1_1_subfield_>
       <p4_3_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_3_1_1_subfield_3>
       <p4_3_1_1_subfield_2>Kowalski</p4_3_1_1_subfield_2>
       <p4_3_1_1_subfield_1>Jan</p4_3_1_1_subfield_1>
       <p113></p113>
       <p5_3_1_1_subfield_>2</p5_3_1_1_subfield_>
       <p5_3_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_3_1_1_subfield_3>
       <p5_3_1_1_subfield_2>Kowalski</p5_3_1_1_subfield_2>
       <p5_3_1_1_subfield_1>Jan</p5_3_1_1_subfield_1>
       <p4_3_1_2_subfield_0>Poznań</p4_3_1_2_subfield_0>
       <p4_3_1_2_subfield_1>Strzelecka</p4_3_1_2_subfield_1>
       <p4_3_1_2_subfield_2>1</p4_3_1_2_subfield_2>
       <p4_3_1_2_subfield_3>1</p4_3_1_2_subfield_3>
       <p4_3_1_2_subfield_4>61-155</p4_3_1_2_subfield_4>
       <p4_3_1_2_subfield_5>Poznań</p4_3_1_2_subfield_5>
       <p5_3_1_2_subfield_0>Poznań</p5_3_1_2_subfield_0>
       <p5_3_1_2_subfield_1>Strzelecka</p5_3_1_2_subfield_1>
       <p5_3_1_2_subfield_2>1</p5_3_1_2_subfield_2>
       <p5_3_1_2_subfield_3>1</p5_3_1_2_subfield_3>
       <p5_3_1_2_subfield_4>61-155</p5_3_1_2_subfield_4>
       <p5_3_1_2_subfield_5>Poznań</p5_3_1_2_subfield_5>
       <p114>test pola tekstowego</p114>
       <p4_3_2_1_subfield_1>Kowalski</p4_3_2_1_subfield_1>
       <p4_3_2_1_subfield_0>Jan</p4_3_2_1_subfield_0>
       <p115>test pola tekstowego</p115>
       <p5_3_2_1_subfield_1>Kowalski</p5_3_2_1_subfield_1>
       <p5_3_2_1_subfield_0>Jan</p5_3_2_1_subfield_0>
       <p4_3_2_2>Pełna nazwa testowa</p4_3_2_2>
       <p5_3_2_2>Pełna nazwa testowa</p5_3_2_2>
       <p4_3_2_3_subfield_0>Poznań</p4_3_2_3_subfield_0>
       <p4_3_2_3_subfield_1>Strzelecka</p4_3_2_3_subfield_1>
       <p4_3_2_3_subfield_2>1</p4_3_2_3_subfield_2>
       <p4_3_2_3_subfield_3>1</p4_3_2_3_subfield_3>
       <p4_3_2_3_subfield_4>61-155</p4_3_2_3_subfield_4>
       <p4_3_2_3_subfield_5>Poznań</p4_3_2_3_subfield_5>
       <p5_3_2_3_subfield_0>Poznań</p5_3_2_3_subfield_0>
       <p5_3_2_3_subfield_1>Strzelecka</p5_3_2_3_subfield_1>
       <p5_3_2_3_subfield_2>1</p5_3_2_3_subfield_2>
       <p5_3_2_3_subfield_3>1</p5_3_2_3_subfield_3>
       <p5_3_2_3_subfield_4>61-155</p5_3_2_3_subfield_4>
       <p5_3_2_3_subfield_5>Poznań</p5_3_2_3_subfield_5>
       <p116></p116>
       <p117></p117>
       <p4_3_3_1_subfield_0>Poznań</p4_3_3_1_subfield_0>
       <p4_3_3_1_subfield_1>Półwiejska</p4_3_3_1_subfield_1>
       <p4_3_3_1_subfield_2>1</p4_3_3_1_subfield_2>
       <p4_3_3_1_subfield_3>1</p4_3_3_1_subfield_3>
       <p5_3_3_1_subfield_0>Poznań</p5_3_3_1_subfield_0>
       <p5_3_3_1_subfield_1>Półwiejska</p5_3_3_1_subfield_1>
       <p5_3_3_1_subfield_2>1</p5_3_3_1_subfield_2>
       <p5_3_3_1_subfield_3>1</p5_3_3_1_subfield_3>
       <p4_3_3_2_subfield_0>61-155</p4_3_3_2_subfield_0>
       <p4_3_3_2_subfield_1>Poznań</p4_3_3_2_subfield_1>
       <p5_3_3_2_subfield_0>61-155</p5_3_3_2_subfield_0>
       <p5_3_3_2_subfield_1>Poznań</p5_3_3_2_subfield_1>
       <p118></p118>
       <p4_4_1_1_subfield_>2</p4_4_1_1_subfield_>
       <p4_4_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_4_1_1_subfield_3>
       <p4_4_1_1_subfield_2>Kowalski</p4_4_1_1_subfield_2>
       <p4_4_1_1_subfield_1>Jan</p4_4_1_1_subfield_1>
       <p119></p119>
       <p5_4_1_1_subfield_>2</p5_4_1_1_subfield_>
       <p5_4_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_4_1_1_subfield_3>
       <p5_4_1_1_subfield_2>Kowalski</p5_4_1_1_subfield_2>
       <p5_4_1_1_subfield_1>Jan</p5_4_1_1_subfield_1>
       <p4_4_1_2_subfield_0>Poznań</p4_4_1_2_subfield_0>
       <p4_4_1_2_subfield_1>Strzelecka</p4_4_1_2_subfield_1>
       <p4_4_1_2_subfield_2>1</p4_4_1_2_subfield_2>
       <p4_4_1_2_subfield_3>1</p4_4_1_2_subfield_3>
       <p4_4_1_2_subfield_4>61-155</p4_4_1_2_subfield_4>
       <p4_4_1_2_subfield_5>Poznań</p4_4_1_2_subfield_5>
       <p5_4_1_2_subfield_0>Poznań</p5_4_1_2_subfield_0>
       <p5_4_1_2_subfield_1>Strzelecka</p5_4_1_2_subfield_1>
       <p5_4_1_2_subfield_2>1</p5_4_1_2_subfield_2>
       <p5_4_1_2_subfield_3>1</p5_4_1_2_subfield_3>
       <p5_4_1_2_subfield_4>61-155</p5_4_1_2_subfield_4>
       <p5_4_1_2_subfield_5>Poznań</p5_4_1_2_subfield_5>
       <p120>test pola tekstowego</p120>
       <p4_4_2_1_subfield_1>Kowalski</p4_4_2_1_subfield_1>
       <p4_4_2_1_subfield_0>Jan</p4_4_2_1_subfield_0>
       <p121>test pola tekstowego</p121>
       <p5_4_2_1_subfield_1>Kowalski</p5_4_2_1_subfield_1>
       <p5_4_2_1_subfield_0>Jan</p5_4_2_1_subfield_0>
       <p4_4_2_2>Pełna nazwa testowa</p4_4_2_2>
       <p5_4_2_2>Pełna nazwa testowa</p5_4_2_2>
       <p4_4_2_3_subfield_0>Poznań</p4_4_2_3_subfield_0>
       <p4_4_2_3_subfield_1>Strzelecka</p4_4_2_3_subfield_1>
       <p4_4_2_3_subfield_2>1</p4_4_2_3_subfield_2>
       <p4_4_2_3_subfield_3>1</p4_4_2_3_subfield_3>
       <p4_4_2_3_subfield_4>61-155</p4_4_2_3_subfield_4>
       <p4_4_2_3_subfield_5>Poznań</p4_4_2_3_subfield_5>
       <p5_4_2_3_subfield_0>Poznań</p5_4_2_3_subfield_0>
       <p5_4_2_3_subfield_1>Strzelecka</p5_4_2_3_subfield_1>
       <p5_4_2_3_subfield_2>1</p5_4_2_3_subfield_2>
       <p5_4_2_3_subfield_3>1</p5_4_2_3_subfield_3>
       <p5_4_2_3_subfield_4>61-155</p5_4_2_3_subfield_4>
       <p5_4_2_3_subfield_5>Poznań</p5_4_2_3_subfield_5>
       <p122></p122>
       <p133></p133>
       <p4_4_3_1_subfield_0>Poznań</p4_4_3_1_subfield_0>
       <p4_4_3_1_subfield_1>Półwiejska</p4_4_3_1_subfield_1>
       <p4_4_3_1_subfield_2>1</p4_4_3_1_subfield_2>
       <p4_4_3_1_subfield_3>1</p4_4_3_1_subfield_3>
       <p5_4_3_1_subfield_0>Poznań</p5_4_3_1_subfield_0>
       <p5_4_3_1_subfield_1>Półwiejska</p5_4_3_1_subfield_1>
       <p5_4_3_1_subfield_2>1</p5_4_3_1_subfield_2>
       <p5_4_3_1_subfield_3>1</p5_4_3_1_subfield_3>
       <p4_4_3_2_subfield_0>61-155</p4_4_3_2_subfield_0>
       <p4_4_3_2_subfield_1>Poznań</p4_4_3_2_subfield_1>
       <p5_4_3_2_subfield_0>61-155</p5_4_3_2_subfield_0>
       <p5_4_3_2_subfield_1>Poznań</p5_4_3_2_subfield_1>
       <p134></p134>
       <p4_5_1_1_subfield_>2</p4_5_1_1_subfield_>
       <p4_5_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_5_1_1_subfield_3>
       <p4_5_1_1_subfield_2>Kowalski</p4_5_1_1_subfield_2>
       <p4_5_1_1_subfield_1>Jan</p4_5_1_1_subfield_1>
       <p135></p135>
       <p5_5_1_1_subfield_>2</p5_5_1_1_subfield_>
       <p5_5_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_5_1_1_subfield_3>
       <p5_5_1_1_subfield_2>Kowalski</p5_5_1_1_subfield_2>
       <p5_5_1_1_subfield_1>Jan</p5_5_1_1_subfield_1>
       <p4_5_1_2_subfield_0>Poznań</p4_5_1_2_subfield_0>
       <p4_5_1_2_subfield_1>Strzelecka</p4_5_1_2_subfield_1>
       <p4_5_1_2_subfield_2>1</p4_5_1_2_subfield_2>
       <p4_5_1_2_subfield_3>1</p4_5_1_2_subfield_3>
       <p4_5_1_2_subfield_4>61-155</p4_5_1_2_subfield_4>
       <p4_5_1_2_subfield_5>Poznań</p4_5_1_2_subfield_5>
       <p5_5_1_2_subfield_0>Poznań</p5_5_1_2_subfield_0>
       <p5_5_1_2_subfield_1>Strzelecka</p5_5_1_2_subfield_1>
       <p5_5_1_2_subfield_2>1</p5_5_1_2_subfield_2>
       <p5_5_1_2_subfield_3>1</p5_5_1_2_subfield_3>
       <p5_5_1_2_subfield_4>61-155</p5_5_1_2_subfield_4>
       <p5_5_1_2_subfield_5>Poznań</p5_5_1_2_subfield_5>
       <p136>test pola tekstowego</p136>
       <p4_5_2_1_subfield_0>Jan</p4_5_2_1_subfield_0>
       <p4_5_2_1_subfield_1>Kowalski</p4_5_2_1_subfield_1>
       <p127>test pola tekstowego</p127>
       <p5_5_2_1_subfield_1>Kowalski</p5_5_2_1_subfield_1>
       <p5_5_2_1_subfield_0>Jan</p5_5_2_1_subfield_0>
       <p4_5_2_2>Pełna nazwa testowa</p4_5_2_2>
       <p5_5_2_2>Pełna nazwa testowa</p5_5_2_2>
       <p4_5_2_3_subfield_0>Poznań</p4_5_2_3_subfield_0>
       <p4_5_2_3_subfield_1>Strzelecka</p4_5_2_3_subfield_1>
       <p4_5_2_3_subfield_2>1</p4_5_2_3_subfield_2>
       <p4_5_2_3_subfield_3>1</p4_5_2_3_subfield_3>
       <p4_5_2_3_subfield_4>61-155</p4_5_2_3_subfield_4>
       <p4_5_2_3_subfield_5>Poznań</p4_5_2_3_subfield_5>
       <p5_5_2_3_subfield_0>Poznań</p5_5_2_3_subfield_0>
       <p5_5_2_3_subfield_1>Strzelecka</p5_5_2_3_subfield_1>
       <p5_5_2_3_subfield_2>1</p5_5_2_3_subfield_2>
       <p5_5_2_3_subfield_3>1</p5_5_2_3_subfield_3>
       <p5_5_2_3_subfield_4>61-155</p5_5_2_3_subfield_4>
       <p5_5_2_3_subfield_5>Poznań</p5_5_2_3_subfield_5>
       <p138></p138>
       <p139></p139>
       <p4_5_3_1_subfield_0>Poznań</p4_5_3_1_subfield_0>
       <p4_5_3_1_subfield_1>Półwiejska</p4_5_3_1_subfield_1>
       <p4_5_3_1_subfield_2>1</p4_5_3_1_subfield_2>
       <p4_5_3_1_subfield_3>1</p4_5_3_1_subfield_3>
       <p5_5_3_1_subfield_0>Poznań</p5_5_3_1_subfield_0>
       <p5_5_3_1_subfield_1>Półwiejska</p5_5_3_1_subfield_1>
       <p5_5_3_1_subfield_2>1</p5_5_3_1_subfield_2>
       <p5_5_3_1_subfield_3>1</p5_5_3_1_subfield_3>
       <p4_5_3_2_subfield_0>61-155</p4_5_3_2_subfield_0>
       <p4_5_3_2_subfield_1>Poznań</p4_5_3_2_subfield_1>
       <p5_5_3_2_subfield_0>61-155</p5_5_3_2_subfield_0>
       <p5_5_3_2_subfield_1>Poznań</p5_5_3_2_subfield_1>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>30-10-2014</p7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>