Pola formularza

Formularz: SPR/MT (1) Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761314</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <RodzajPodatnika_1_>[Wartość wyboru w polu RodzajPodatnika_1. Dostępne wartości: 1 1 ]</RodzajPodatnika_1_>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11_>
       <RodzajPodatnika_>[Wartość wyboru w polu RodzajPodatnika. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</RodzajPodatnika_>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_1>[pierwszeImie]</p1_1_1>
       <p14>[NIP]</p14>
       <p15>[nrIdPodatnikaZagr]</p15>
       <p16>[krajIdPodatnikaZagr]</p16>
       <p17>[KodKraju]</p17>
       <p18>[Wojewodztwo]</p18>
       <p19>[Powiat]</p19>
       <p20>[Gmina]</p20>
       <p21>[Ulica]</p21>
       <p22>[NrDomu]</p22>
       <p23>[NrLokalu]</p23>
       <p20_8>[Miejscowosc]</p20_8>
       <p20_8_5>[KodPocztowy]</p20_8_5>
       <p20_8_7>[Poczta]</p20_8_7>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>
       <p31>[pole wielowierszowe]</p31>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p33>[pole wielowierszowe]</p33>
       <p34>[Data wypełnienia]</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SPR/MT (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761314</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <RodzajPodatnika_1_>1</RodzajPodatnika_1_>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <RodzajPodatnika_>1</RodzajPodatnika_>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_2>nazwa testowa</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Kowalski</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_1>Jan</p1_1_1>
       <p14>8875155741</p14>
       <p15></p15>
       <p16></p16>
       <p17>PL</p17>
       <p18>wielkopolskie</p18>
       <p19>poznański</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>Strzelecka</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p20_8>Poznań</p20_8>
       <p20_8_5>61-155</p20_8_5>
       <p20_8_7>Poznań</p20_8_7>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>
       <p31>to jest pole wielowierszowe</p31>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p33>to jest pole wielowierszowe</p33>
       <p34>30-10-2014</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>