Pola formularza

Formularz: UDS Umowa darowizny samochoduPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761462</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[miejsc]</p4>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_2>[nazwisko]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p25_subfield_0>[kod pocztowy]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[poczta]</p25_subfield_1>
       <p48>PESEL / NIP</p48>
       <p8_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>[Pole PESEL]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[Pole NIP]</p8_subfield_3>
       <p9>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p9>
       <p10>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p10>
       <p11>[Dokument wydany przez]</p11>
       <p26_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p26_subfield_>
       <p26_subfield_3>[nazwa pełna]</p26_subfield_3>
       <p26_subfield_2>[nazwisko]</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_1>[imię]</p26_subfield_1>
       <p29_subfield_0>[miejscowość]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[ulica]</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>[nr domu]</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>[nr lokalu]</p29_subfield_3>
       <p30_subfield_0>[kod pocztowy]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[poczta]</p30_subfield_1>
       <p49>PESEL / NIP</p49>
       <p27_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p27_subfield_>
       <p27_subfield_2>[Pole PESEL]</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_3>[Pole NIP]</p27_subfield_3>
       <p28>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p28>
       <p33>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p33>
       <p32>[Dokument wydany przez]</p32>
       <p50>[wpis_umowa]</p50>
       <p34>[wpis_umowa]</p34>
       <p35>[wpis_umowa]</p35>
       <p36>[wpis_umowa]</p36>
       <p37>[wpis_umowa]</p37>
       <p38>[wpis_umowa]</p38>
       <p19>[data]</p19>
       <p39>[wpis_umowa]</p39>
       <p40>przedmiot darowizny nie jest objęty zastawem lub nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie umownej lub ustawowej / na przedmiocie darowizny ciążą następujące prawa osób trzecich:</p40>
       <p41>[wpis_umowa]</p41>
       <p42>nie istnieją / istnieją</p42>
       <p46>[wpis_umowa]</p46>
       <p43>[wpis_umowa]</p43>
       <p20>[k]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p44>darczyńcę / obdarowanego</p44>
       <p45>dokona niezwłocznie zgłoszenia samochodu do ubezpieczeń i pokryje ubezpieczenie OC samochodu od dnia jego przekazania / zobowiązany jest pokryć ubezpieczenie OC samochodu dopiero od dnia (podać datę), czyli od dnia, w którym składka obecnego ubezpieczenia OC samochodu nie jest opłacona</p45>
       <p51>dwóch / podać ilość</p51>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UDS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761462</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_2>Kowalski</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p25_subfield_0>61-155</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Poznań</p25_subfield_1>
       <p48>PESEL</p48>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>23050608219</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>8875155741</p8_subfield_3>
       <p9>1</p9>
       <p10>NR-4321</p10>
       <p11>Prezydent m. Poznania</p11>
       <p26_subfield_>2</p26_subfield_>
       <p26_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p26_subfield_3>
       <p26_subfield_2>Kowalski</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_1>Jan</p26_subfield_1>
       <p29_subfield_0>Poznań</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>Strzelecka</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>1</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>1</p29_subfield_3>
       <p30_subfield_0>61-155</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Poznań</p30_subfield_1>
       <p49>PESEL</p49>
       <p27_subfield_>2</p27_subfield_>
       <p27_subfield_2>23050608219</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_3>8875155741</p27_subfield_3>
       <p28>1</p28>
       <p33>NR-4321</p33>
       <p32>Prezydent m. Poznania</p32>
       <p50></p50>
       <p34></p34>
       <p35></p35>
       <p36></p36>
       <p37></p37>
       <p38></p38>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p39></p39>
       <p40>przedmiot darowizny nie jest objęty zastawem lub nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie umownej lub ustawowej</p40>
       <p41></p41>
       <p42>nie istnieją</p42>
       <p46></p46>
       <p43></p43>
       <p20>10</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p44>darczyńcę</p44>
       <p45>dokona niezwłocznie zgłoszenia samochodu do ubezpieczeń i pokryje ubezpieczenie OC samochodu od dnia jego przekazania</p45>
       <p51>dwóch</p51>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>