Pola formularza

Formularz: UDS-zal 2 Załącznik nr 2 do umowy dzierżawy samochodu - protokół zdawczo odbiorczyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761901</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p91>[wpis_umowa]</p91>
       <p90>[wpis_umowa]</p90>
       <p89>[wpis_umowa]</p89>
       <p46_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p46_subfield_>
       <p46_subfield_3>[nazwa pełna]</p46_subfield_3>
       <p46_subfield_2>[nazwisko]</p46_subfield_2>
       <p46_subfield_1>[imię]</p46_subfield_1>
       <p47_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p47_subfield_>
       <p47_subfield_3>[nazwa pełna]</p47_subfield_3>
       <p47_subfield_2>[nazwisko]</p47_subfield_2>
       <p47_subfield_1>[imię]</p47_subfield_1>
       <p48>[data]</p48>
       <p49>[miejsc]</p49>
       <p50>[data]</p50>
       <p93>[wpis_umowa]</p93>
       <p44>[wpis_umowa]</p44>
       <p81>[wpis_umowa]</p81>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UDS-zal 2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761901</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p91></p91>
       <p90></p90>
       <p89></p89>
       <p46_subfield_>2</p46_subfield_>
       <p46_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p46_subfield_3>
       <p46_subfield_2>Kowalski</p46_subfield_2>
       <p46_subfield_1>Jan</p46_subfield_1>
       <p47_subfield_>2</p47_subfield_>
       <p47_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p47_subfield_3>
       <p47_subfield_2>Kowalski</p47_subfield_2>
       <p47_subfield_1>Jan</p47_subfield_1>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>30-10-1990</p50>
       <p93></p93>
       <p44></p44>
       <p81></p81>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>