Pola formularza

Formularz: KDR KondolencjePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761918</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p6>odszedł / odeszła</p6>
       <p2>[pierwszeImie]</p2>
       <p3>[nazwisko]</p3>
       <p7>oddany Przyjaciel i Kolega / oddana Przyjaciółka i Koleżanka</p7>
       <p8>Jego / Jej</p8>
       <p9>Jego / Jej</p9>
       <p4>[wpis_umowa]</p4>
       <p10>Jego / Jej</p10>
       <p11>Niego / Niej</p11>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KDR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2761918</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p6>odszedł</p6>
       <p2>Jan</p2>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p7>oddany Przyjaciel i Kolega</p7>
       <p8>Jego</p8>
       <p9>Jego</p9>
       <p4></p4>
       <p10>Jego</p10>
       <p11>Niego</p11>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>