Pola formularza

Formularz: US Umowa sprzedażyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2762044</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p3>[wpis_umowa]</p3>
       <p5>[miejsc]</p5>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>[nazwa pełna]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p9>NIP / PESEL</p9>
       <p10_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>[Pole PESEL]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[Pole NIP]</p10_subfield_3>
       <p11>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p11>
       <p12>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p12>
       <p13>[Dokument wydany przez]</p13>
       <p14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p14_subfield_>
       <p14_subfield_3>[nazwa pełna]</p14_subfield_3>
       <p14_subfield_2>[nazwisko]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>[imię]</p14_subfield_1>
       <p17>NIP / PESEL</p17>
       <p18_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p18_subfield_>
       <p18_subfield_2>[Pole PESEL]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>[Pole NIP]</p18_subfield_3>
       <p19>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p19>
       <p20>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p20>
       <p21>[Dokument wydany przez]</p21>
       <p23>[k]</p23>
       <p27>dwóch / (podać ilość)</p27>
       <p2>[data]</p2>
       <p4>[data]</p4>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_0>[kod pocztowy]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[poczta]</p8_subfield_1>
       <p15_subfield_0>[miejscowość]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[ulica]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[nr domu]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[nr lokalu]</p15_subfield_3>
       <p16_subfield_0>[kod pocztowy]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[poczta]</p16_subfield_1>
       <p22>[wpis_umowa]</p22>
       <p25>w dniu podpisania niniejszej umowy / w dniu (podać datę)</p25>
       <p26>1. Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy w chwili sprzedaży jest wolny od wad fizycznych i prawnych. W chwili sprzedaży przedmiot umowy jest sprawny i nie posiada widocznych wad oraz nie posiada wad ukrytych, o których sprzedający wie i nie poinformował Kupującego. / 2. Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy w chwili sprzedaży znajduje się w następującym stanie (podać stan przedmiotu umowy)</p26>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>US</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2762044</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p3></p3>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p9>NIP</p9>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>23050608219</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>8875155741</p10_subfield_3>
       <p11>1</p11>
       <p12>NR-4321</p12>
       <p13>Prezydent m. Poznania</p13>
       <p14_subfield_>2</p14_subfield_>
       <p14_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p14_subfield_3>
       <p14_subfield_2>Kowalski</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>Jan</p14_subfield_1>
       <p17>NIP</p17>
       <p18_subfield_>2</p18_subfield_>
       <p18_subfield_2>23050608219</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>8875155741</p18_subfield_3>
       <p19>1</p19>
       <p20>NR-4321</p20>
       <p21>Prezydent m. Poznania</p21>
       <p23>10</p23>
       <p27>dwóch</p27>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_0>61-155</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Poznań</p8_subfield_1>
       <p15_subfield_0>Poznań</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Strzelecka</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p16_subfield_0>61-155</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Poznań</p16_subfield_1>
       <p22></p22>
       <p25>w dniu podpisania niniejszej umowy</p25>
       <p26>1. Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy w chwili sprzedaży jest wolny od wad fizycznych i prawnych. W chwili sprzedaży przedmiot umowy jest sprawny i nie posiada widocznych wad oraz nie posiada wad ukrytych, o których sprzedający wie i nie poinformował Kupującego. </p26>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>