Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS N-36 (archiwalny) Kwestionariusz Oceny stanu ZdrowiaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2762793</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pierwszeImie]</p1>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4>[zawod]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_1>
       <p11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_2>
       <p11_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_3>
       <p11_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_4>
       <p11_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_5>
       <p11_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_6>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p11_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_7>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_1>
       <p17_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_2>
       <p17_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_3>
       <p17_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_4>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_1>
       <p18_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2>
       <p18_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_3>
       <p18_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_4>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[Data wypełnienia]</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS N-36</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2762793</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Jan</p1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3>10</p3>
       <p4>Prezes</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p11_3>1</p11_3>
       <p11_4>1</p11_4>
       <p11_5>1</p11_5>
       <p11_6>1</p11_6>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p11_7>1</p11_7>
       <p12_>1</p12_>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p17_2>1</p17_2>
       <p17_3>1</p17_3>
       <p17_4>1</p17_4>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18_1>1</p18_1>
       <p18_2>1</p18_2>
       <p18_3>1</p18_3>
       <p18_4>1</p18_4>
       <p19_>1</p19_>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p23_>1</p23_>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>30-10-2014</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>