Pola formularza

Formularz: WSUWiD Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz jego doręczeniePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2762797</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>[nazwisko]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p19_subfield_0>[kod pocztowy]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[poczta]</p19_subfield_1>
       <p32_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p32_subfield_>
       <p32_subfield_3>[nazwa pełna]</p32_subfield_3>
       <p32_subfield_2>[nazwisko]</p32_subfield_2>
       <p32_subfield_1>[imię]</p32_subfield_1>
       <p34_subfield_0>[miejscowość]</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>[ulica]</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>[nr domu]</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>[nr lokalu]</p34_subfield_3>
       <p33_subfield_0>[kod pocztowy]</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>[poczta]</p33_subfield_1>
       <p35_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p35_subfield_>
       <p35_subfield_3>[nazwa pełna]</p35_subfield_3>
       <p35_subfield_2>[nazwisko]</p35_subfield_2>
       <p35_subfield_1>[imię]</p35_subfield_1>
       <p38_subfield_0>[miejscowość]</p38_subfield_0>
       <p38_subfield_1>[ulica]</p38_subfield_1>
       <p38_subfield_2>[nr domu]</p38_subfield_2>
       <p38_subfield_3>[nr lokalu]</p38_subfield_3>
       <p36_subfield_0>[kod pocztowy]</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>[poczta]</p36_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p21_subfield_0>
       <p28>[wpis_umowa]</p28>
       <p22>[fun]</p22>
       <p12>[t]</p12>
       <p24>uzasadnienia wyroku / postanowienia</p24>
       <p17>[fun]</p17>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[fun]</p30>
       <p16>[wpis_umowa]</p16>
       <p39>uzasadnienia wyroku / postanowienia</p39>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WSUWiD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2762797</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p19_subfield_0>61-155</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Poznań</p19_subfield_1>
       <p32_subfield_>2</p32_subfield_>
       <p32_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p32_subfield_3>
       <p32_subfield_2>Kowalski</p32_subfield_2>
       <p32_subfield_1>Jan</p32_subfield_1>
       <p34_subfield_0>Poznań</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>Strzelecka</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>1</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>1</p34_subfield_3>
       <p33_subfield_0>61-155</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>Poznań</p33_subfield_1>
       <p35_subfield_>2</p35_subfield_>
       <p35_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p35_subfield_3>
       <p35_subfield_2>Kowalski</p35_subfield_2>
       <p35_subfield_1>Jan</p35_subfield_1>
       <p38_subfield_0>Poznań</p38_subfield_0>
       <p38_subfield_1>Strzelecka</p38_subfield_1>
       <p38_subfield_2>1</p38_subfield_2>
       <p38_subfield_3>1</p38_subfield_3>
       <p36_subfield_0>61-155</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>Poznań</p36_subfield_1>
       <p21_subfield_0>27700</p21_subfield_0>
       <p28></p28>
       <p22></p22>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p24>uzasadnienia wyroku</p24>
       <p17></p17>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30></p30>
       <p16></p16>
       <p39>uzasadnienia wyroku</p39>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>