Pola formularza

Formularz: KRUS FPDM Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawców - pomoc de minimis w rolnictwiePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763016</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_1>[data]</p4_1>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p6_1>[Pole kwoty]</p6_1>
       <p7_1>[Pole tekstowe]</p7_1>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p4_2>[data]</p4_2>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p6_2>[Pole kwoty]</p6_2>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p4_3>[data]</p4_3>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p6_3>[Pole kwoty]</p6_3>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p4_4>[data]</p4_4>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p6_4>[Pole kwoty]</p6_4>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p4_5>[data]</p4_5>
       <p5_5>[Pole tekstowe]</p5_5>
       <p6_5>[Pole kwoty]</p6_5>
       <p7_5>[Pole tekstowe]</p7_5>
       <p8_5>[Pole tekstowe]</p8_5>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS FPDM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763016</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_1>30-10-1990</p4_1>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p7_1>test pola tekstowego</p7_1>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p4_2>30-10-1990</p4_2>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p4_3>30-10-1990</p4_3>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p4_4>30-10-1990</p4_4>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p4_5>30-10-1990</p4_5>
       <p5_5>test pola tekstowego</p5_5>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p7_5>test pola tekstowego</p7_5>
       <p8_5>test pola tekstowego</p8_5>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>