Pola formularza

Formularz: WOTPV Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od towarów i usługPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763392</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p16>[miejsc]</p16>
       <p17>[data]</p17>
       <p18_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p18_subfield_>
       <p18_subfield_3>[nazwa pełna]</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_2>[nazwisko]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>[imię]</p18_subfield_1>
       <p19_subfield_0>[miejscowość]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[ulica]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>[nr domu]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>[nr lokalu]</p19_subfield_3>
       <p20_subfield_0>[kod pocztowy]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[poczta]</p20_subfield_1>
       <p21>NIP / PESEL</p21>
       <p23_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p23_subfield_0>
       <p24>[fun]</p24>
       <p10>[wpis_umowa]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[wpis_umowa]</p12>
       <p13>[wpis_umowa]</p13>
       <p14>mnie i mojej rodziny / działania przedsiębiorstwa</p14>
       <p15>[wpis_umowa]</p15>
       <p22_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>[Pole PESEL]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>[Pole NIP]</p22_subfield_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WOTPV</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763392</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18_subfield_>2</p18_subfield_>
       <p18_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_2>Kowalski</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>Jan</p18_subfield_1>
       <p19_subfield_0>Poznań</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Strzelecka</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>1</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>1</p19_subfield_3>
       <p20_subfield_0>61-155</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Poznań</p20_subfield_1>
       <p21>NIP</p21>
       <p23_subfield_0>3022</p23_subfield_0>
       <p24></p24>
       <p10></p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12></p12>
       <p13></p13>
       <p14>mnie i mojej rodziny</p14>
       <p15></p15>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>23050608219</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>8875155741</p22_subfield_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>