Pola formularza

Formularz: ZoZWVZM1 Zawiadomienie o złożeniu wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2764119</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p10_subfield_0>[miejscowość]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[ulica]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[nr domu]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[nr lokalu]</p10_subfield_3>
       <p11_subfield_0>[kod pocztowy]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[poczta]</p11_subfield_1>
       <p22>NIP / PESEL</p22>
       <p18_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p18_subfield_>
       <p18_subfield_2>[Pole PESEL]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>[Pole NIP]</p18_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p3>[fun]</p3>
       <p23>mojej żony / mojego męża</p23>
       <p25_subfield_0>[miejscowość]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[ulica]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>[nr domu]</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>[nr lokalu]</p25_subfield_3>
       <p25_subfield_4>[kod pocztowy]</p25_subfield_4>
       <p25_subfield_5>[poczta]</p25_subfield_5>
       <p26>NIP / PESEL</p26>
       <p27_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p27_subfield_>
       <p27_subfield_2>[Pole PESEL]</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_3>[Pole NIP]</p27_subfield_3>
       <p28>w dniu dzisiejszym / w dniu (podać datę)</p28>
       <p30>złożyłem / złożyłam</p30>
       <p29_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p29_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[nazwisko]</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_0>[imię]</p24_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoZWVZM1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2764119</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p10_subfield_0>Poznań</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Strzelecka</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>1</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>1</p10_subfield_3>
       <p11_subfield_0>61-155</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Poznań</p11_subfield_1>
       <p22>NIP</p22>
       <p18_subfield_>2</p18_subfield_>
       <p18_subfield_2>23050608219</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>8875155741</p18_subfield_3>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p3></p3>
       <p23>mojej żony</p23>
       <p25_subfield_0>Poznań</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Strzelecka</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>1</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>1</p25_subfield_3>
       <p25_subfield_4>61-155</p25_subfield_4>
       <p25_subfield_5>Poznań</p25_subfield_5>
       <p26>NIP</p26>
       <p27_subfield_>2</p27_subfield_>
       <p27_subfield_2>23050608219</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_3>8875155741</p27_subfield_3>
       <p28>w dniu dzisiejszym</p28>
       <p30>złożyłem</p30>
       <p29_subfield_0>3022</p29_subfield_0>
       <p24_subfield_1>Kowalski</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_0>Jan</p24_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>