Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OoPDN-Kr (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane KrakówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2764562</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p3>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3>
       <p4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4>
       <p5>[Dokument wydany przez]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[miejsceUrodzenia]</p7>
       <p8_subfield_0>[miejscowość]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[ulica]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[nr domu]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[nr lokalu]</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>[poczta]</p8_subfield_5>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p19_0>[data]</p19_0>
       <p19_9>[Pole tekstowe]</p19_9>
       <p19_9_4>[Pole tekstowe]</p19_9_4>
       <p19_9_8>[Pole tekstowe]</p19_9_8>
       <p19_9_82>[Pole tekstowe]</p19_9_82>
       <p19_9_45>[Pole tekstowe]</p19_9_45>
       <p19_9_5>[Pole tekstowe]</p19_9_5>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p24>[Miejscowość wypełnienia]</p24>
       <p25>[Data wypełnienia]</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoPDN-Kr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2764562</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p3>1</p3>
       <p4>NR-4321</p4>
       <p5>Prezydent m. Poznania</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8_subfield_0>Poznań</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Strzelecka</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>1</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>1</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_4>61-155</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>Poznań</p8_subfield_5>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p19_0>30-10-1990</p19_0>
       <p19_9>test pola tekstowego</p19_9>
       <p19_9_4>test pola tekstowego</p19_9_4>
       <p19_9_8>test pola tekstowego</p19_9_8>
       <p19_9_82>test pola tekstowego</p19_9_82>
       <p19_9_45>test pola tekstowego</p19_9_45>
       <p19_9_5>test pola tekstowego</p19_9_5>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>30-10-2014</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>