Pola formularza

Formularz: PL-CAN 1 (f) Wniosek o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Kanadą i Rzecząpospolitą Polską w wersji polsko-francuskiejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2764745</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 ]</p4_>
       <p4>[data]</p4>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 ]</p6_>
       <p6>[data]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p7_>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_M>[plec]</p12_M>
       <p12_K>[plec]</p12_K>
       <p13_1>[pierwszeImie]</p13_1>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p14>[nazwisko]</p14>
       <p15>[nazwiskoRodowe]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p16_4_subfield_1>[nr domu]</p16_4_subfield_1>
       <p16_4_subfield_2>[nr lokalu]</p16_4_subfield_2>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 ]</p18_>
       <p18_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p18_2_subfield_0>
       <p18_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p18_2_subfield_1>
       <p18_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p18_2_subfield_2>
       <p18_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p18_2_subfield_3>
       <p18_3_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p18_3_subfield_0>
       <p18_3_subfield_1>[poczta korespondencji]</p18_3_subfield_1>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[KodKraju]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[miejsceUrodzenia]</p22>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 ]</p23_>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24_1>[kraj]</p24_1>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p26_1>[data]</p26_1>
       <p28_1>[data]</p28_1>
       <p30_1>[data]</p30_1>
       <p32_1>[data]</p32_1>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p24_2>[kraj]</p24_2>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>
       <p26_2>[data]</p26_2>
       <p28_2>[data]</p28_2>
       <p30_2>[data]</p30_2>
       <p32_2>[data]</p32_2>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p24_3>[kraj]</p24_3>
       <p25_3>[Pole tekstowe]</p25_3>
       <p26_3>[data]</p26_3>
       <p28_3>[data]</p28_3>
       <p30_3>[data]</p30_3>
       <p32_3>[data]</p32_3>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p39_>
       <p40_1>[nazwisko]</p40_1>
       <p41_1>[dataUrodzenia]</p41_1>
       <p40>[data]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 4 2 5 3 ]</p42_>
       <p42>[pole wielowierszowe]</p42>
       <p43_1>[data]</p43_1>
       <p43_1_8>[data]</p43_1_8>
       <p49_1>[Pole tekstowe]</p49_1>
       <p50_1>[Pole tekstowe]</p50_1>
       <p51_1>[kraj]</p51_1>
       <p43_1_4>[data]</p43_1_4>
       <p43_1_4_2>[data]</p43_1_4_2>
       <p49_2>[Pole tekstowe]</p49_2>
       <p50_2>[Pole tekstowe]</p50_2>
       <p51_2>[kraj]</p51_2>
       <p43_1_0>[data]</p43_1_0>
       <p43_1_0_4>[data]</p43_1_0_4>
       <p49_3>[Pole tekstowe]</p49_3>
       <p50_3>[Pole tekstowe]</p50_3>
       <p51_3>[kraj]</p51_3>
       <p43_1_9>[data]</p43_1_9>
       <p43_1_9_5>[data]</p43_1_9_5>
       <p49_4>[Pole tekstowe]</p49_4>
       <p50_4>[Pole tekstowe]</p50_4>
       <p51_4>[kraj]</p51_4>
       <p43_1_48>[data]</p43_1_48>
       <p43_1_48_5>[data]</p43_1_48_5>
       <p49_5>[Pole tekstowe]</p49_5>
       <p50_5>[Pole tekstowe]</p50_5>
       <p51_5>[kraj]</p51_5>
       <p52>[nazwisko]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[Telefon]</p54>
       <p55>[nazwisko]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Telefon]</p57>
       <p58_>[Wartość wyboru w polu p58. Dostępne wartości: 1 2 ]</p58_>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>
       <p61>[data]</p61>
       <p61_>[Wartość wyboru w polu p61. Dostępne wartości: 1 ]</p61_>
       <p63>[data]</p63>
       <p62_>[Wartość wyboru w polu p62. Dostępne wartości: 1 2 ]</p62_>
       <p64_1>[pierwszeImie]</p64_1>
       <p64_2>[Pole tekstowe]</p64_2>
       <p65>[nazwisko]</p65>
       <p66>[nazwiskoRodowe]</p66>
       <p67>[Ulica]</p67>
       <p67_4_subfield_1>[nr domu]</p67_4_subfield_1>
       <p67_4_subfield_2>[nr lokalu]</p67_4_subfield_2>
       <p68>[Miejscowosc]</p68>
       <p72_>[Wartość wyboru w polu p72. Dostępne wartości: 1 ]</p72_>
       <p72_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p72_subfield_0>
       <p72_subfield_1>[ulica korespondencji]</p72_subfield_1>
       <p72_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p72_subfield_2>
       <p72_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p72_subfield_3>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[KodKraju]</p70>
       <p71>[KodPocztowy]</p71>
       <p72_0_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p72_0_subfield_0>
       <p72_0_subfield_1>[poczta korespondencji]</p72_0_subfield_1>
       <p73_>[Wartość wyboru w polu p73. Dostępne wartości: 1 2 ]</p73_>
       <p74_>[Wartość wyboru w polu p74. Dostępne wartości: 1 2 ]</p74_>
       <p75>[pierwszeImie]</p75>
       <p75_9>[Pole tekstowe]</p75_9>
       <p76>[nazwisko]</p76>
       <p77>[Ulica]</p77>
       <p77_0_subfield_1>[nr domu]</p77_0_subfield_1>
       <p77_0_subfield_2>[nr lokalu]</p77_0_subfield_2>
       <p78>[Miejscowosc]</p78>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p80>[KodKraju]</p80>
       <p81>[KodPocztowy]</p81>
       <p83_1>[Pole tekstowe]</p83_1>
       <p84_2>[pierwszeImie]</p84_2>
       <p85_3>[nazwisko]</p85_3>
       <p85_4>[nazwiskoRodowe]</p85_4>
       <p87_>[Wartość wyboru w polu p87. Dostępne wartości: 1 2 ]</p87_>
       <p88_>[Wartość wyboru w polu p88. Dostępne wartości: 1 2 ]</p88_>
       <p89_>[Wartość wyboru w polu p89. Dostępne wartości: 1 2 ]</p89_>
       <p90_>[Wartość wyboru w polu p90. Dostępne wartości: 1 2 ]</p90_>
       <p91_>[Wartość wyboru w polu p91. Dostępne wartości: 1 2 ]</p91_>
       <p92_>[Wartość wyboru w polu p92. Dostępne wartości: 1 2 ]</p92_>
       <p93_>[Wartość wyboru w polu p93. Dostępne wartości: 1 2 ]</p93_>
       <p94_1>[nazwisko]</p94_1>
       <p95_1>[dataUrodzenia]</p95_1>
       <p94_2>[nazwisko]</p94_2>
       <p95_1_4>[dataUrodzenia]</p95_1_4>
       <p94_3>[nazwisko]</p94_3>
       <p95_1_0>[dataUrodzenia]</p95_1_0>
       <p98>[pierwszeImie]</p98>
       <p98_2>[Pole tekstowe]</p98_2>
       <p99>[nazwisko]</p99>
       <p100>[Ulica]</p100>
       <p100_9_subfield_1>[nr domu]</p100_9_subfield_1>
       <p100_9_subfield_2>[nr lokalu]</p100_9_subfield_2>
       <p101>[Miejscowosc]</p101>
       <p102>[Pole tekstowe]</p102>
       <p103>[KodKraju]</p103>
       <p104>[KodPocztowy]</p104>
       <p83>[nazwisko]</p83>
       <p86_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p86_subfield_0>
       <p86_subfield_1>[ulica korespondencji]</p86_subfield_1>
       <p86_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p86_subfield_2>
       <p86_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p86_subfield_3>
       <p86_4_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p86_4_subfield_0>
       <p86_4_subfield_1>[poczta korespondencji]</p86_4_subfield_1>
       <p84>[data]</p84>
       <p85>[Telefon]</p85>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PL-CAN 1 (f)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2764745</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>8875155741</p2>
       <p4_>1</p4_>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p6_>1</p6_>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12_M>M</p12_M>
       <p12_K>M</p12_K>
       <p13_1>Jan</p13_1>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p14>Kowalski</p14>
       <p15>Kowalski</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p16_4_subfield_1>1</p16_4_subfield_1>
       <p16_4_subfield_2>1</p16_4_subfield_2>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p18_2_subfield_0>Poznań</p18_2_subfield_0>
       <p18_2_subfield_1>Półwiejska</p18_2_subfield_1>
       <p18_2_subfield_2>1</p18_2_subfield_2>
       <p18_2_subfield_3>1</p18_2_subfield_3>
       <p18_3_subfield_0>61-155</p18_3_subfield_0>
       <p18_3_subfield_1>Poznań</p18_3_subfield_1>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>PL</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23_>1</p23_>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24_1>PL</p24_1>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p26_1>30-10-1990</p26_1>
       <p28_1>30-10-1990</p28_1>
       <p30_1>30-10-1990</p30_1>
       <p32_1>30-10-1990</p32_1>
       <p34_>1</p34_>
       <p24_2>PL</p24_2>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>
       <p26_2>30-10-1990</p26_2>
       <p28_2>30-10-1990</p28_2>
       <p30_2>30-10-1990</p30_2>
       <p32_2>30-10-1990</p32_2>
       <p35_>1</p35_>
       <p24_3>PL</p24_3>
       <p25_3>test pola tekstowego</p25_3>
       <p26_3>30-10-1990</p26_3>
       <p28_3>30-10-1990</p28_3>
       <p30_3>30-10-1990</p30_3>
       <p32_3>30-10-1990</p32_3>
       <p36_>1</p36_>
       <p37_>1</p37_>
       <p38_>1</p38_>
       <p39_>1</p39_>
       <p40_1>Kowalski</p40_1>
       <p41_1>30-10-1985</p41_1>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42_>1</p42_>
       <p42>to jest pole wielowierszowe</p42>
       <p43_1>30-10-1990</p43_1>
       <p43_1_8>30-10-1990</p43_1_8>
       <p49_1>test pola tekstowego</p49_1>
       <p50_1>test pola tekstowego</p50_1>
       <p51_1>PL</p51_1>
       <p43_1_4>30-10-1990</p43_1_4>
       <p43_1_4_2>30-10-1990</p43_1_4_2>
       <p49_2>test pola tekstowego</p49_2>
       <p50_2>test pola tekstowego</p50_2>
       <p51_2>PL</p51_2>
       <p43_1_0>30-10-1990</p43_1_0>
       <p43_1_0_4>30-10-1990</p43_1_0_4>
       <p49_3>test pola tekstowego</p49_3>
       <p50_3>test pola tekstowego</p50_3>
       <p51_3>PL</p51_3>
       <p43_1_9>30-10-1990</p43_1_9>
       <p43_1_9_5>30-10-1990</p43_1_9_5>
       <p49_4>test pola tekstowego</p49_4>
       <p50_4>test pola tekstowego</p50_4>
       <p51_4>PL</p51_4>
       <p43_1_48>30-10-1990</p43_1_48>
       <p43_1_48_5>30-10-1990</p43_1_48_5>
       <p49_5>test pola tekstowego</p49_5>
       <p50_5>test pola tekstowego</p50_5>
       <p51_5>PL</p51_5>
       <p52>Kowalski</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>500600400</p54>
       <p55>Kowalski</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>500600400</p57>
       <p58_>1</p58_>
       <p59_>1</p59_>
       <p61>30-10-1990</p61>
       <p61_>1</p61_>
       <p63>30-10-1990</p63>
       <p62_>1</p62_>
       <p64_1>Jan</p64_1>
       <p64_2>test pola tekstowego</p64_2>
       <p65>Kowalski</p65>
       <p66>Kowalski</p66>
       <p67>Strzelecka</p67>
       <p67_4_subfield_1>1</p67_4_subfield_1>
       <p67_4_subfield_2>1</p67_4_subfield_2>
       <p68>Poznań</p68>
       <p72_>1</p72_>
       <p72_subfield_0>Poznań</p72_subfield_0>
       <p72_subfield_1>Półwiejska</p72_subfield_1>
       <p72_subfield_2>1</p72_subfield_2>
       <p72_subfield_3>1</p72_subfield_3>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>PL</p70>
       <p71>61-155</p71>
       <p72_0_subfield_0>61-155</p72_0_subfield_0>
       <p72_0_subfield_1>Poznań</p72_0_subfield_1>
       <p73_>1</p73_>
       <p74_>1</p74_>
       <p75>Jan</p75>
       <p75_9>test pola tekstowego</p75_9>
       <p76>Kowalski</p76>
       <p77>Strzelecka</p77>
       <p77_0_subfield_1>1</p77_0_subfield_1>
       <p77_0_subfield_2>1</p77_0_subfield_2>
       <p78>Poznań</p78>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p80>PL</p80>
       <p81>61-155</p81>
       <p83_1>test pola tekstowego</p83_1>
       <p84_2>Jan</p84_2>
       <p85_3>Kowalski</p85_3>
       <p85_4>Kowalski</p85_4>
       <p87_>1</p87_>
       <p88_>1</p88_>
       <p89_>1</p89_>
       <p90_>1</p90_>
       <p91_>1</p91_>
       <p92_>1</p92_>
       <p93_>1</p93_>
       <p94_1>Kowalski</p94_1>
       <p95_1>30-10-1985</p95_1>
       <p94_2>Kowalski</p94_2>
       <p95_1_4>30-10-1985</p95_1_4>
       <p94_3>Kowalski</p94_3>
       <p95_1_0>30-10-1985</p95_1_0>
       <p98>Jan</p98>
       <p98_2>test pola tekstowego</p98_2>
       <p99>Kowalski</p99>
       <p100>Strzelecka</p100>
       <p100_9_subfield_1>1</p100_9_subfield_1>
       <p100_9_subfield_2>1</p100_9_subfield_2>
       <p101>Poznań</p101>
       <p102>test pola tekstowego</p102>
       <p103>PL</p103>
       <p104>61-155</p104>
       <p83>Kowalski</p83>
       <p86_subfield_0>Poznań</p86_subfield_0>
       <p86_subfield_1>Półwiejska</p86_subfield_1>
       <p86_subfield_2>1</p86_subfield_2>
       <p86_subfield_3>1</p86_subfield_3>
       <p86_4_subfield_0>61-155</p86_4_subfield_0>
       <p86_4_subfield_1>Poznań</p86_4_subfield_1>
       <p84>30-10-1990</p84>
       <p85>500600400</p85>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>