Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-13 (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta, rencisty, osoby uprawnionej do renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego/zasiłku lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2764774</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p0_1_>
       <p0_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p0_1_subfield_0>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_1_2>[NIP]</pI_1_2>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_5_4>[dataUrodzenia]</pI_5_4>
       <pI_6>[KodPocztowy]</pI_6>
       <pI_7>[Poczta]</pI_7>
       <pI_8>[Gmina]</pI_8>
       <pI_9>[Miejscowosc]</pI_9>
       <pI_10>[Ulica]</pI_10>
       <pI_11>[NrDomu]</pI_11>
       <pI_12>[NrLokalu]</pI_12>
       <pI_13>[Telefon]</pI_13>
       <pI_14>[kraj]</pI_14>
       <pI_15>[Pole tekstowe]</pI_15>
       <pI_16>[kraj]</pI_16>
       <pI_15_5>[Pole tekstowe]</pI_15_5>
       <pI_15_5_5_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_15_5_5_subfield_0>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_2>
       <pII_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3>
       <pII_5_4>[dataUrodzenia]</pII_5_4>
       <pII_2_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_2_0>
       <pII_4>[nazwisko]</pII_4>
       <pII_5>[pierwszeImie]</pII_5>
       <pII_5_4_9>[data]</pII_5_4_9>
       <pII_6>[KodPocztowy]</pII_6>
       <pII_7>[Miejscowosc]</pII_7>
       <pII_8>[Gmina]</pII_8>
       <pII_9>[Miejscowosc]</pII_9>
       <pII_10>[Ulica]</pII_10>
       <pII_11>[NrDomu]</pII_11>
       <pII_12>[NrLokalu]</pII_12>
       <pII_13>[Telefon]</pII_13>
       <pII_14>[kraj]</pII_14>
       <pII_15>[Pole tekstowe]</pII_15>
       <pII_16>[kraj]</pII_16>
       <pII_1_4>[PESEL]</pII_1_4>
       <pII_2_8>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_2_8>
       <pII_3_8>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3_8>
       <pII_5_4_5>[dataUrodzenia]</pII_5_4_5>
       <pII_2_0_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_2_0_7>
       <pII_4_2>[nazwisko]</pII_4_2>
       <pII_5_45>[pierwszeImie]</pII_5_45>
       <pII_5_4_9_1>[data]</pII_5_4_9_1>
       <pII_6_1>[KodPocztowy]</pII_6_1>
       <pII_7_5>[Poczta]</pII_7_5>
       <pII_8_2>[Gmina]</pII_8_2>
       <pII_9_7>[Miejscowosc]</pII_9_7>
       <pII_10_6>[Ulica]</pII_10_6>
       <pII_11_1>[NrDomu]</pII_11_1>
       <pII_12_4>[NrLokalu]</pII_12_4>
       <pII_13_2>[Telefon]</pII_13_2>
       <pII_14_2>[kraj]</pII_14_2>
       <pII_15_2>[Pole tekstowe]</pII_15_2>
       <pII_16_3>[kraj]</pII_16_3>
       <pIII_1_4>[PESEL]</pIII_1_4>
       <pIII_2_8>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pIII_2_8>
       <pIII_3_8>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_3_8>
       <pIII_5_4_5>[dataUrodzenia]</pIII_5_4_5>
       <pIII_2_0_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIII_2_0_7>
       <pIII_4_2>[nazwisko]</pIII_4_2>
       <pIII_5_45>[pierwszeImie]</pIII_5_45>
       <pIII_5_4_9_1>[data]</pIII_5_4_9_1>
       <pIII_6_1>[KodPocztowy]</pIII_6_1>
       <pIII_7_5>[Poczta]</pIII_7_5>
       <pIII_8_2>[Gmina]</pIII_8_2>
       <pIII_9_7>[Miejscowosc]</pIII_9_7>
       <pIII_10_6>[Ulica]</pIII_10_6>
       <pIII_11_1>[NrDomu]</pIII_11_1>
       <pIII_12_4>[NrLokalu]</pIII_12_4>
       <pIII_13_2>[Telefon]</pIII_13_2>
       <pIII_14_2>[kraj]</pIII_14_2>
       <pIII_15_2>[Pole tekstowe]</pIII_15_2>
       <pIII_16_3>[kraj]</pIII_16_3>
       <pIII_15_2_4>[Pole tekstowe]</pIII_15_2_4>
       <pIII_15_2_4_0>[Pole tekstowe]</pIII_15_2_4_0>
       <pIII_15_2_4_0_9>[miejscowość]</pIII_15_2_4_0_9>
       <pIII_15_2_4_0_9_4>[Data wypełnienia]</pIII_15_2_4_0_9_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-13</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2764774</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p0_1_subfield_0>26</p0_1_subfield_0>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_1_2>8875155741</pI_1_2>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_5_4>30-10-1985</pI_5_4>
       <pI_6>61-155</pI_6>
       <pI_7>Poznań</pI_7>
       <pI_8>Poznań</pI_8>
       <pI_9>Poznań</pI_9>
       <pI_10>Strzelecka</pI_10>
       <pI_11>1</pI_11>
       <pI_12>1</pI_12>
       <pI_13>500600400</pI_13>
       <pI_14>PL</pI_14>
       <pI_15>test pola tekstowego</pI_15>
       <pI_16>PL</pI_16>
       <pI_15_5>test pola tekstowego</pI_15_5>
       <pI_15_5_5_subfield_0>26</pI_15_5_5_subfield_0>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>nr-test</pII_3>
       <pII_5_4>30-10-1985</pII_5_4>
       <pII_2_0>1</pII_2_0>
       <pII_4>Kowalski</pII_4>
       <pII_5>Jan</pII_5>
       <pII_5_4_9>30-10-1990</pII_5_4_9>
       <pII_6>61-155</pII_6>
       <pII_7>Poznań</pII_7>
       <pII_8>Poznań</pII_8>
       <pII_9>Poznań</pII_9>
       <pII_10>Strzelecka</pII_10>
       <pII_11>1</pII_11>
       <pII_12>1</pII_12>
       <pII_13>500600400</pII_13>
       <pII_14>PL</pII_14>
       <pII_15>test pola tekstowego</pII_15>
       <pII_16>PL</pII_16>
       <pII_1_4>23050608219</pII_1_4>
       <pII_2_8>1</pII_2_8>
       <pII_3_8>nr-test</pII_3_8>
       <pII_5_4_5>30-10-1985</pII_5_4_5>
       <pII_2_0_7>1</pII_2_0_7>
       <pII_4_2>Kowalski</pII_4_2>
       <pII_5_45>Jan</pII_5_45>
       <pII_5_4_9_1>30-10-1990</pII_5_4_9_1>
       <pII_6_1>61-155</pII_6_1>
       <pII_7_5>Poznań</pII_7_5>
       <pII_8_2>Poznań</pII_8_2>
       <pII_9_7>Poznań</pII_9_7>
       <pII_10_6>Strzelecka</pII_10_6>
       <pII_11_1>1</pII_11_1>
       <pII_12_4>1</pII_12_4>
       <pII_13_2>500600400</pII_13_2>
       <pII_14_2>PL</pII_14_2>
       <pII_15_2>test pola tekstowego</pII_15_2>
       <pII_16_3>PL</pII_16_3>
       <pIII_1_4>23050608219</pIII_1_4>
       <pIII_2_8>1</pIII_2_8>
       <pIII_3_8>nr-test</pIII_3_8>
       <pIII_5_4_5>30-10-1985</pIII_5_4_5>
       <pIII_2_0_7>1</pIII_2_0_7>
       <pIII_4_2>Kowalski</pIII_4_2>
       <pIII_5_45>Jan</pIII_5_45>
       <pIII_5_4_9_1>30-10-1990</pIII_5_4_9_1>
       <pIII_6_1>61-155</pIII_6_1>
       <pIII_7_5>Poznań</pIII_7_5>
       <pIII_8_2>Poznań</pIII_8_2>
       <pIII_9_7>Poznań</pIII_9_7>
       <pIII_10_6>Strzelecka</pIII_10_6>
       <pIII_11_1>1</pIII_11_1>
       <pIII_12_4>1</pIII_12_4>
       <pIII_13_2>500600400</pIII_13_2>
       <pIII_14_2>PL</pIII_14_2>
       <pIII_15_2>test pola tekstowego</pIII_15_2>
       <pIII_16_3>PL</pIII_16_3>
       <pIII_15_2_4>test pola tekstowego</pIII_15_2_4>
       <pIII_15_2_4_0>test pola tekstowego</pIII_15_2_4_0>
       <pIII_15_2_4_0_9>Poznań</pIII_15_2_4_0_9>
       <pIII_15_2_4_0_9_4>30-10-2014</pIII_15_2_4_0_9_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>