Pola formularza

Formularz: DS-Po Dane statystyczne dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2765267</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_16_>[Wartość wyboru w polu p0_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_16_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_3>[nazwa pełna]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_2>[nazwisko]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[imię]</p7_subfield_1>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p9_subfield_0>[miejscowość]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[ulica]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[nr domu]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[nr lokalu]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>[kod pocztowy]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[poczta]</p9_subfield_5>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11>
       <p12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12>
       <p13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13>
       <p14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p14>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16>
       <p17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p18_>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22>
       <p23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43>
       <p44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44>
       <p45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45>
       <p46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p48_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p48_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DS-Po</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2765267</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_16_>1</p0_16_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_2>Kowalski</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Jan</p7_subfield_1>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>Poznań</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Strzelecka</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>1</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>1</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>61-155</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>Poznań</p9_subfield_5>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48_subfield_0>Krzysztof</p48_subfield_0>
       <p48_subfield_1>Kowalczyk</p48_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>