Pola formularza

Formularz: WOWDU Wniosek o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu ZdrowiaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2766293</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p_5_subfield_0>[kod pocztowy]</p_5_subfield_0>
       <p_5_subfield_1>[poczta]</p_5_subfield_1>
       <p6>[PESEL]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[NIP]</p8>
       <p9>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p9>
       <p10>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p10>
       <p11>[Dokument wydany przez]</p11>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p13>[obywatelstwo]</p13>
       <p>[dataUrodzenia]</p>
       <p15_subfield_0>[miejscowość]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[ulica]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[nr domu]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[nr lokalu]</p15_subfield_3>
       <p16_subfield_0>[kod pocztowy]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[poczta]</p16_subfield_1>
       <p17> / Dolnośląski / Kujawsko-Pomorski / Lubelski / Lubuski / Łódźki / Małopolski / Mazowiecki / Opolski / Podkarpacki / Podlaski / Pomorski / Śląski / Świętokrzyski / Warmińsko-Mazurski / Wielkopolski / Zachodniopomorski</p17>
       <p18>[miejscowość]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[Miejscowość wypełnienia]</p20>
       <p21>[Data wypełnienia]</p21>
       <p21_5>[Pole tekstowe]</p21_5>
       <p23_8>[miejscowość]</p23_8>
       <p24_4>[data]</p24_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WOWDU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2766293</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p_5_subfield_0>61-155</p_5_subfield_0>
       <p_5_subfield_1>Poznań</p_5_subfield_1>
       <p6>23050608219</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>8875155741</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>NR-4321</p10>
       <p11>Prezydent m. Poznania</p11>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p13>polskie</p13>
       <p>30-10-1985</p>
       <p15_subfield_0>Poznań</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Strzelecka</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p16_subfield_0>61-155</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Poznań</p16_subfield_1>
       <p17></p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>30-10-2014</p21>
       <p21_5>test pola tekstowego</p21_5>
       <p23_8>Poznań</p23_8>
       <p24_4>30-10-1990</p24_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>