Pola formularza

Formularz: ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotnePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2766781</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[data]</p1_1_2>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3>[PESEL]</p2_3>
       <p2_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_4>
       <p2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_5>
       <p2_6>[nazwa]</p2_6>
       <p2_7>[nazwisko]</p2_7>
       <p2_8>[pierwszeImie]</p2_8>
       <p2_9>[dataUrodzenia]</p2_9>
       <p3A_1>[nazwisko]</p3A_1>
       <p3A_2>[pierwszeImie]</p3A_2>
       <p3A_3>[przelew_zus_rodzaj_identyfikatora]</p3A_3>
       <p3A_4>[pole wielowierszowe]</p3A_4>
       <p3B_1>[KodZUS]</p3B_1>
       <p3B_2>[Pole kwoty]</p3B_2>
       <p4B_3_5>[Pole kwoty]</p4B_3_5>
       <p4B_3_5_1>[Pole kwoty]</p4B_3_5_1>
       <p4B_3_4_5>[Pole kwoty]</p4B_3_4_5>
       <p4B_3_4_5_7>[Pole kwoty]</p4B_3_4_5_7>
       <p4A_1>[nazwisko]</p4A_1>
       <p4A_2>[pierwszeImie]</p4A_2>
       <p4A_3>: / P:Pesel / N:NIP / R:Regon / 1:Dowód osobisty / 2:Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE</p4A_3>
       <p4A_4>[Pole tekstowe]</p4A_4>
       <p4B_1>[KodZUS]</p4B_1>
       <p4B_2>[Pole kwoty]</p4B_2>
       <p4B_3>[Pole kwoty]</p4B_3>
       <p4B_3_0>[Pole kwoty]</p4B_3_0>
       <p4B_3_4>[Pole kwoty]</p4B_3_4>
       <p4B_3_4_9>[Pole kwoty]</p4B_3_4_9>
       <p5A_1>[nazwisko]</p5A_1>
       <p5A_2>[pierwszeImie]</p5A_2>
       <p5A_3>: / P:Pesel / N:NIP / R:Regon / 1:Dowód osobisty / 2:Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE</p5A_3>
       <p5A_4>[Pole tekstowe]</p5A_4>
       <p5B_1>[KodZUS]</p5B_1>
       <pVB_2>[Pole kwoty]</pVB_2>
       <pVB_3>[Pole kwoty]</pVB_3>
       <pVB_4>[Pole kwoty]</pVB_4>
       <pVB_5>[Pole kwoty]</pVB_5>
       <pVB_6>[Pole kwoty]</pVB_6>
       <p8A_1>[nazwisko]</p8A_1>
       <p8A_2>[pierwszeImie]</p8A_2>
       <p8A_3>: / P:Pesel / N:NIP / R:Regon / 1:Dowód osobisty / 2:Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE</p8A_3>
       <p8A_4>[Pole tekstowe]</p8A_4>
       <p8B_1>[KodZUS]</p8B_1>
       <p8B_2>[Pole kwoty]</p8B_2>
       <p4B_3_2>[Pole kwoty]</p4B_3_2>
       <p4B_3_48>[Pole kwoty]</p4B_3_48>
       <p4B_3_4_4>[Pole kwoty]</p4B_3_4_4>
       <p4B_3_4_8>[Pole kwoty]</p4B_3_4_8>
       <p9A_1>[nazwisko]</p9A_1>
       <p9A_2>[pierwszeImie]</p9A_2>
       <p9A_3>: / P:Pesel / N:NIP / R:Regon / 1:Dowód osobisty / 2:Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE</p9A_3>
       <p9A_4>[Pole tekstowe]</p9A_4>
       <p9B_1>[KodZUS]</p9B_1>
       <p9B_2>[Pole kwoty]</p9B_2>
       <p4B_3_2_9>[Pole kwoty]</p4B_3_2_9>
       <p4B_3_48_4>[Pole kwoty]</p4B_3_48_4>
       <p4B_3_4_4_4>[Pole kwoty]</p4B_3_4_4_4>
       <p4B_3_4_8_0>[Pole kwoty]</p4B_3_4_8_0>
       <p13_1_8>[Data wypełnienia]</p13_1_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RZA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2766781</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1>test pola tekstowego</p1_1_1>
       <p1_1_2>30-10-1990</p1_1_2>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3>23050608219</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>nr-test</p2_5>
       <p2_6>nazwa testowa</p2_6>
       <p2_7>Kowalski</p2_7>
       <p2_8>Jan</p2_8>
       <p2_9>30-10-1985</p2_9>
       <p3A_1>Kowalski</p3A_1>
       <p3A_2>Jan</p3A_2>
       <p3A_3></p3A_3>
       <p3A_4>to jest pole wielowierszowe</p3A_4>
       <p3B_1>12 34 5 6</p3B_1>
       <p3B_2>10</p3B_2>
       <p4B_3_5>10</p4B_3_5>
       <p4B_3_5_1>10</p4B_3_5_1>
       <p4B_3_4_5>10</p4B_3_4_5>
       <p4B_3_4_5_7>10</p4B_3_4_5_7>
       <p4A_1>Kowalski</p4A_1>
       <p4A_2>Jan</p4A_2>
       <p4A_3></p4A_3>
       <p4A_4>test pola tekstowego</p4A_4>
       <p4B_1>12 34 5 6</p4B_1>
       <p4B_2>10</p4B_2>
       <p4B_3>10</p4B_3>
       <p4B_3_0>10</p4B_3_0>
       <p4B_3_4>10</p4B_3_4>
       <p4B_3_4_9>10</p4B_3_4_9>
       <p5A_1>Kowalski</p5A_1>
       <p5A_2>Jan</p5A_2>
       <p5A_3></p5A_3>
       <p5A_4>test pola tekstowego</p5A_4>
       <p5B_1>12 34 5 6</p5B_1>
       <pVB_2>10</pVB_2>
       <pVB_3>10</pVB_3>
       <pVB_4>10</pVB_4>
       <pVB_5>10</pVB_5>
       <pVB_6>10</pVB_6>
       <p8A_1>Kowalski</p8A_1>
       <p8A_2>Jan</p8A_2>
       <p8A_3></p8A_3>
       <p8A_4>test pola tekstowego</p8A_4>
       <p8B_1>12 34 5 6</p8B_1>
       <p8B_2>10</p8B_2>
       <p4B_3_2>10</p4B_3_2>
       <p4B_3_48>10</p4B_3_48>
       <p4B_3_4_4>10</p4B_3_4_4>
       <p4B_3_4_8>10</p4B_3_4_8>
       <p9A_1>Kowalski</p9A_1>
       <p9A_2>Jan</p9A_2>
       <p9A_3></p9A_3>
       <p9A_4>test pola tekstowego</p9A_4>
       <p9B_1>12 34 5 6</p9B_1>
       <p9B_2>10</p9B_2>
       <p4B_3_2_9>10</p4B_3_2_9>
       <p4B_3_48_4>10</p4B_3_48_4>
       <p4B_3_4_4_4>10</p4B_3_4_4_4>
       <p4B_3_4_8_0>10</p4B_3_4_8_0>
       <p13_1_8>30-10-2014</p13_1_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>