Pola formularza

Formularz: AKC-UA (1) zal Załącznik do deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>27670647</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p27_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_isztar>
       <p27_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_1>
       <p_grupa_wyrobow21a>(1:* / spirytusowe:Alkohol etylowy / winiarskie:Wyroby winiarskie / piwo:Piwo / paliwa-silnikowe:Paliwa silnikowe / tytoniowe:Wyroby tytoniowe / paliwa-opalowe:Paliwa opałowe / gaz:Gaz do napędu / oleje-smarowe:Oleje smarowe / susz-tytoniowy:Susz tytoniowy / weglowe:Wyroby węglowe / plyn-papierosy:Płyn do papierosów elektronicznych / nowatorskie:Wyroby nowatorskie)</p_grupa_wyrobow21a>
       <plp1>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp1>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24>
       <p25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25>
       <p26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26>
       <p27_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_2>
       <p27_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_3>
       <p35_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35_isztar>
       <p35_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_1>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
       <p_grupa_wyrobow29a>(1:* / spirytusowe:Alkohol etylowy / winiarskie:Wyroby winiarskie / piwo:Piwo / paliwa-silnikowe:Paliwa silnikowe / tytoniowe:Wyroby tytoniowe / paliwa-opalowe:Paliwa opałowe / gaz:Gaz do napędu / oleje-smarowe:Oleje smarowe / susz-tytoniowy:Susz tytoniowy / weglowe:Wyroby węglowe / plyn-papierosy:Płyn do papierosów elektronicznych / nowatorskie:Wyroby nowatorskie)</p_grupa_wyrobow29a>
       <plp2>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp2>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34>
       <p35_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2>
       <p35_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_3>
       <p43_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43_isztar>
       <p43_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_1>
       <p37>[pole wielowierszowe]</p37>
       <p_grupa_wyrobow37a>(1:* / spirytusowe:Alkohol etylowy / winiarskie:Wyroby winiarskie / piwo:Piwo / paliwa-silnikowe:Paliwa silnikowe / tytoniowe:Wyroby tytoniowe / paliwa-opalowe:Paliwa opałowe / gaz:Gaz do napędu / oleje-smarowe:Oleje smarowe / susz-tytoniowy:Susz tytoniowy / weglowe:Wyroby węglowe / plyn-papierosy:Płyn do papierosów elektronicznych / nowatorskie:Wyroby nowatorskie)</p_grupa_wyrobow37a>
       <plp3>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp3>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_2>
       <p43_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_3>
       <p51_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p51_isztar>
       <p51_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51_1>
       <p45>[pole wielowierszowe]</p45>
       <p_grupa_wyrobow45a>(1:* / spirytusowe:Alkohol etylowy / winiarskie:Wyroby winiarskie / piwo:Piwo / paliwa-silnikowe:Paliwa silnikowe / tytoniowe:Wyroby tytoniowe / paliwa-opalowe:Paliwa opałowe / gaz:Gaz do napędu / oleje-smarowe:Oleje smarowe / susz-tytoniowy:Susz tytoniowy / weglowe:Wyroby węglowe / plyn-papierosy:Płyn do papierosów elektronicznych / nowatorskie:Wyroby nowatorskie)</p_grupa_wyrobow45a>
       <plp4>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp4>
       <p46>[data]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48>
       <p49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p51_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51_2>
       <p51_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51_3>
       <p59_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p59_isztar>
       <p59_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59_1>
       <p53>[pole wielowierszowe]</p53>
       <p_grupa_wyrobow53a>(1:* / spirytusowe:Alkohol etylowy / winiarskie:Wyroby winiarskie / piwo:Piwo / paliwa-silnikowe:Paliwa silnikowe / tytoniowe:Wyroby tytoniowe / paliwa-opalowe:Paliwa opałowe / gaz:Gaz do napędu / oleje-smarowe:Oleje smarowe / susz-tytoniowy:Susz tytoniowy / weglowe:Wyroby węglowe / plyn-papierosy:Płyn do papierosów elektronicznych / nowatorskie:Wyroby nowatorskie)</p_grupa_wyrobow53a>
       <plp5>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp5>
       <p54>[data]</p54>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <p56>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56>
       <p57>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57>
       <p58>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58>
       <p59_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59_2>
       <p59_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59_3>
       <p67_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67_isztar>
       <p67_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67_1>
       <p61>[pole wielowierszowe]</p61>
       <p_grupa_wyrobow61a>(1:* / spirytusowe:Alkohol etylowy / winiarskie:Wyroby winiarskie / piwo:Piwo / paliwa-silnikowe:Paliwa silnikowe / tytoniowe:Wyroby tytoniowe / paliwa-opalowe:Paliwa opałowe / gaz:Gaz do napędu / oleje-smarowe:Oleje smarowe / susz-tytoniowy:Susz tytoniowy / weglowe:Wyroby węglowe / plyn-papierosy:Płyn do papierosów elektronicznych / nowatorskie:Wyroby nowatorskie)</p_grupa_wyrobow61a>
       <plp6>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp6>
       <p62>[data]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p64>
       <p65>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65>
       <p66>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66>
       <p67_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67_2>
       <p67_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67_3>
       <p75_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p75_1>
       <p69>[pole wielowierszowe]</p69>
       <p75_isztar>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p75_isztar>
       <p_grupa_wyrobow69a>(1:* / spirytusowe:Alkohol etylowy / winiarskie:Wyroby winiarskie / piwo:Piwo / paliwa-silnikowe:Paliwa silnikowe / tytoniowe:Wyroby tytoniowe / paliwa-opalowe:Paliwa opałowe / gaz:Gaz do napędu / oleje-smarowe:Oleje smarowe / susz-tytoniowy:Susz tytoniowy / weglowe:Wyroby węglowe / plyn-papierosy:Płyn do papierosów elektronicznych / nowatorskie:Wyroby nowatorskie)</p_grupa_wyrobow69a>
       <plp7>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp7>
       <p70>[data]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72>
       <p73>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p73>
       <p74>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p74>
       <p75_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p75_2>
       <p75_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p75_3>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-UA (1) zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>27670647</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p27_isztar>1</p27_isztar>
       <p27_1>1</p27_1>
       <p_grupa_wyrobow21a>(1</p_grupa_wyrobow21a>
       <plp1>10</plp1>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>2</p24>
       <p25>2</p25>
       <p26>2</p26>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p27_3>10</p27_3>
       <p35_isztar>1</p35_isztar>
       <p35_1>1</p35_1>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
       <p_grupa_wyrobow29a>(1</p_grupa_wyrobow29a>
       <plp2>10</plp2>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>2</p32>
       <p33>2</p33>
       <p34>2</p34>
       <p35_2>10</p35_2>
       <p35_3>10</p35_3>
       <p43_isztar>1</p43_isztar>
       <p43_1>1</p43_1>
       <p37>to jest pole wielowierszowe</p37>
       <p_grupa_wyrobow37a>(1</p_grupa_wyrobow37a>
       <plp3>10</plp3>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>2</p40>
       <p41>2</p41>
       <p42>2</p42>
       <p43_2>10</p43_2>
       <p43_3>10</p43_3>
       <p51_isztar>1</p51_isztar>
       <p51_1>1</p51_1>
       <p45>to jest pole wielowierszowe</p45>
       <p_grupa_wyrobow45a>(1</p_grupa_wyrobow45a>
       <plp4>10</plp4>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>2</p48>
       <p49>2</p49>
       <p50>2</p50>
       <p51_2>10</p51_2>
       <p51_3>10</p51_3>
       <p59_isztar>1</p59_isztar>
       <p59_1>1</p59_1>
       <p53>to jest pole wielowierszowe</p53>
       <p_grupa_wyrobow53a>(1</p_grupa_wyrobow53a>
       <plp5>10</plp5>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <p56>2</p56>
       <p57>2</p57>
       <p58>2</p58>
       <p59_2>10</p59_2>
       <p59_3>10</p59_3>
       <p67_isztar>1</p67_isztar>
       <p67_1>1</p67_1>
       <p61>to jest pole wielowierszowe</p61>
       <p_grupa_wyrobow61a>(1</p_grupa_wyrobow61a>
       <plp6>10</plp6>
       <p62>30-10-1990</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>2</p64>
       <p65>2</p65>
       <p66>2</p66>
       <p67_2>10</p67_2>
       <p67_3>10</p67_3>
       <p75_1>1</p75_1>
       <p69>to jest pole wielowierszowe</p69>
       <p75_isztar>1</p75_isztar>
       <p_grupa_wyrobow69a>(1</p_grupa_wyrobow69a>
       <plp7>10</plp7>
       <p70>30-10-1990</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>2</p72>
       <p73>2</p73>
       <p74>2</p74>
       <p75_2>10</p75_2>
       <p75_3>10</p75_3>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>