Pola formularza

Formularz: PIT-14 (7) (od XII 2013) Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowejImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2013/11/22/1383/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2767211</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Rok na druku]</p4>
       <p1700_>[Wartość wyboru w polu p1700. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1700_>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_1>[nazwaPelna]</p6_1>
       <p6_2>[REGON]</p6_2>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p17_>
       <p17_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p17_3_subfield_>
       <p17_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p17_3_subfield_2>
       <p17_3_subfield_3>[Pole NIP]</p17_3_subfield_3>
       <p18>[dataUrodzenia]</p18>
       <p19>[nazwisko]</p19>
       <p20>[pierwszeImie]</p20>
       <p21>[KodKraju]</p21>
       <p22>[Wojewodztwo]</p22>
       <p23>[Powiat]</p23>
       <p24>[Gmina]</p24>
       <p25>[Ulica]</p25>
       <p26>[NrDomu]</p26>
       <p27>[NrLokalu]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[pierwszeImiePrzedst]</p33>
       <p34>[nazwiskoPrzedst]</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-14 (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2767211</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>2013</p4>
       <p1700_>1</p1700_>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_1>Pełna nazwa testowa</p6_1>
       <p6_2>773461194</p6_2>
       <p17_>1</p17_>
       <p17_3_subfield_>2</p17_3_subfield_>
       <p17_3_subfield_2>23050608219</p17_3_subfield_2>
       <p17_3_subfield_3>8875155741</p17_3_subfield_3>
       <p18>30-10-1985</p18>
       <p19>Kowalski</p19>
       <p20>Jan</p20>
       <p21>PL</p21>
       <p22>wielkopolskie</p22>
       <p23>poznański</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>Strzelecka</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>Krzysztof</p33>
       <p34>Kowalczyk</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>