Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ZZU (archiwalny) (od 2013) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2767420</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p0_1_subfield_0>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[dataUrodzenia]</pI_6>
       <pI_7_>[Wartość wyboru w polu pI_7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pI_7_>
       <pI_8_1>[data]</pI_8_1>
       <pI_8_2>[data]</pI_8_2>
       <pI_9_>[Wartość wyboru w polu pI_9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_9_>
       <pI_10_1>[data]</pI_10_1>
       <pI_10_2>[data]</pI_10_2>
       <pI_10_3>[data]</pI_10_3>
       <pI_10_4>[data]</pI_10_4>
       <pI_10_5>[data]</pI_10_5>
       <pI_10_6>[data]</pI_10_6>
       <pI_10_7>[data]</pI_10_7>
       <pI_10_8>[data]</pI_10_8>
       <pI_10_9>[data]</pI_10_9>
       <pI_10_10>[data]</pI_10_10>
       <pI_10_11>[data]</pI_10_11>
       <pI_10_12>[data]</pI_10_12>
       <pII_1898>[pole wielowierszowe]</pII_1898>
       <pI_1100_>[pole wielowierszowe]</pI_1100_>
       <pII_1>[NIP]</pII_1>
       <pII_2>[REGON]</pII_2>
       <pII_3>[PESEL]</pII_3>
       <pII_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_4>
       <pII_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_5>
       <pII_6>[nazwa]</pII_6>
       <pII_7_1>[nazwaPelna]</pII_7_1>
       <pII_7_2>[Pole tekstowe]</pII_7_2>
       <pII_8>[nazwisko]</pII_8>
       <pII_9>[pierwszeImie]</pII_9>
       <pII_10>[dataUrodzenia]</pII_10>
       <pI_7_6_>[Wartość wyboru w polu pI_7_6. Dostępne wartości: 6 0 9 ]</pI_7_6_>
       <pI_4_1>[KodPocztowyKor]</pI_4_1>
       <pI_4_2>[PocztaKor]</pI_4_2>
       <pI_4_3>[GminaKor]</pI_4_3>
       <pI_4_4>[MiejscowoscKor]</pI_4_4>
       <pI_4_5>[UlicaKor]</pI_4_5>
       <pI_4_6>[NrDomuKor]</pI_4_6>
       <pI_4_7>[NrLokaluKor]</pI_4_7>
       <pI_4_8>[Pole tekstowe]</pI_4_8>
       <pI_4_9>[kraj]</pI_4_9>
       <pI_4_10>[Pole tekstowe]</pI_4_10>
       <pI_4_11>[kraj]</pI_4_11>
       <pII_37_1>[miejscowość]</pII_37_1>
       <pII_37_1_7>[Data wypełnienia]</pII_37_1_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZZU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2767420</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>26</p0_1_subfield_0>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>30-10-1985</pI_6>
       <pI_7_>1</pI_7_>
       <pI_8_1>30-10-1990</pI_8_1>
       <pI_8_2>30-10-1990</pI_8_2>
       <pI_9_>1</pI_9_>
       <pI_10_1>30-10-1990</pI_10_1>
       <pI_10_2>30-10-1990</pI_10_2>
       <pI_10_3>30-10-1990</pI_10_3>
       <pI_10_4>30-10-1990</pI_10_4>
       <pI_10_5>30-10-1990</pI_10_5>
       <pI_10_6>30-10-1990</pI_10_6>
       <pI_10_7>30-10-1990</pI_10_7>
       <pI_10_8>30-10-1990</pI_10_8>
       <pI_10_9>30-10-1990</pI_10_9>
       <pI_10_10>30-10-1990</pI_10_10>
       <pI_10_11>30-10-1990</pI_10_11>
       <pI_10_12>30-10-1990</pI_10_12>
       <pII_1898>to jest pole wielowierszowe</pII_1898>
       <pI_1100_>to jest pole wielowierszowe</pI_1100_>
       <pII_1>8875155741</pII_1>
       <pII_2>773461194</pII_2>
       <pII_3>23050608219</pII_3>
       <pII_4>1</pII_4>
       <pII_5>nr-test</pII_5>
       <pII_6>nazwa testowa</pII_6>
       <pII_7_1>Pełna nazwa testowa</pII_7_1>
       <pII_7_2>test pola tekstowego</pII_7_2>
       <pII_8>Kowalski</pII_8>
       <pII_9>Jan</pII_9>
       <pII_10>30-10-1985</pII_10>
       <pI_7_6_>1</pI_7_6_>
       <pI_4_1>61-155</pI_4_1>
       <pI_4_2>Poznań</pI_4_2>
       <pI_4_3>Poznań</pI_4_3>
       <pI_4_4>Poznań</pI_4_4>
       <pI_4_5>Półwiejska</pI_4_5>
       <pI_4_6>1</pI_4_6>
       <pI_4_7>1</pI_4_7>
       <pI_4_8>test pola tekstowego</pI_4_8>
       <pI_4_9>PL</pI_4_9>
       <pI_4_10>test pola tekstowego</pI_4_10>
       <pI_4_11>PL</pI_4_11>
       <pII_37_1>Poznań</pII_37_1>
       <pII_37_1_7>30-10-2014</pII_37_1_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>