Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-ZRU (archiwalny) (od 2013) Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2767428</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[rok]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <pI_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_2>
       <pII_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3>
       <pII_4>[nazwisko]</pII_4>
       <pII_5>[pierwszeImie]</pII_5>
       <pII_6>[dataUrodzenia]</pII_6>
       <pIII_1>[KodPocztowy]</pIII_1>
       <pIII_2>[Poczta]</pIII_2>
       <pIII_3>[Gmina]</pIII_3>
       <pIII_4>[Miejscowosc]</pIII_4>
       <pIII_5>[Ulica]</pIII_5>
       <pIII_6>[NrDomu]</pIII_6>
       <pIII_7>[NrLokalu]</pIII_7>
       <pIII_8>[Telefon]</pIII_8>
       <pIII_9>[kraj]</pIII_9>
       <pIII_10>[Pole tekstowe]</pIII_10>
       <pIII_11>[kraj]</pIII_11>
       <PIV_>[Wartość wyboru w polu PIV. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]</PIV_>
       <PV_1>[pole wielowierszowe]</PV_1>
       <PVI_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</PVI_1>
       <PVI_2>[data]</PVI_2>
       <PVI_3>[data]</PVI_3>
       <PVI_4>[NIP]</PVI_4>
       <PVI_5>[REGON]</PVI_5>
       <PVI_6>[PESEL]</PVI_6>
       <PVI_7>[nazwa]</PVI_7>
       <PVI_8>[nazwisko]</PVI_8>
       <PVI_9>[pierwszeImie]</PVI_9>
       <PVII_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</PVII_1>
       <PVII_2>[data]</PVII_2>
       <PVII_3>[data]</PVII_3>
       <PVII_4>[NIP]</PVII_4>
       <PVII_5>[REGON]</PVII_5>
       <PVII_6>[PESEL]</PVII_6>
       <PVII_7>[nazwa]</PVII_7>
       <PVII_8>[nazwisko]</PVII_8>
       <PVII_9>[pierwszeImie]</PVII_9>
       <PVIII_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</PVIII_1>
       <PVIII_2>[data]</PVIII_2>
       <PVIII_3>[data]</PVIII_3>
       <PVIII_4>[NIP]</PVIII_4>
       <PVIII_5>[REGON]</PVIII_5>
       <PVIII_6>[PESEL]</PVIII_6>
       <PVIII_7>[nazwa]</PVIII_7>
       <PVIII_8>[nazwisko]</PVIII_8>
       <PVIII_9>[pierwszeImie]</PVIII_9>
       <PIX_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</PIX_1>
       <PIX_2>[data]</PIX_2>
       <PIX_3>[data]</PIX_3>
       <PIX_4>[NIP]</PIX_4>
       <PIX_5>[REGON]</PIX_5>
       <PIX_6>[PESEL]</PIX_6>
       <PIX_7>[nazwa]</PIX_7>
       <PIX_8>[nazwisko]</PIX_8>
       <PIX_9>[pierwszeImie]</PIX_9>
       <pX_1>[Pole tekstowe]</pX_1>
       <pX_2>[Pole tekstowe]</pX_2>
       <pX_3>[Pole tekstowe]</pX_3>
       <pX_4>[Pole tekstowe]</pX_4>
       <pX_5>[Pole tekstowe]</pX_5>
       <pX_6>[Pole tekstowe]</pX_6>
       <pX_7>[Pole tekstowe]</pX_7>
       <pX_8>[Pole tekstowe]</pX_8>
       <pX_9>[pole wielowierszowe]</pX_9>
       <pX_10>[pole wielowierszowe]</pX_10>
       <pX_11>[miejscowość]</pX_11>
       <pX_12>[Data wypełnienia]</pX_12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-ZRU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2767428</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1></p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <pI_1_subfield_0>26</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>nr-test</pII_3>
       <pII_4>Kowalski</pII_4>
       <pII_5>Jan</pII_5>
       <pII_6>30-10-1985</pII_6>
       <pIII_1>61-155</pIII_1>
       <pIII_2>Poznań</pIII_2>
       <pIII_3>Poznań</pIII_3>
       <pIII_4>Poznań</pIII_4>
       <pIII_5>Strzelecka</pIII_5>
       <pIII_6>1</pIII_6>
       <pIII_7>1</pIII_7>
       <pIII_8>500600400</pIII_8>
       <pIII_9>PL</pIII_9>
       <pIII_10>test pola tekstowego</pIII_10>
       <pIII_11>PL</pIII_11>
       <PIV_>1</PIV_>
       <PV_1>to jest pole wielowierszowe</PV_1>
       <PVI_1>10</PVI_1>
       <PVI_2>30-10-1990</PVI_2>
       <PVI_3>30-10-1990</PVI_3>
       <PVI_4>8875155741</PVI_4>
       <PVI_5>773461194</PVI_5>
       <PVI_6>23050608219</PVI_6>
       <PVI_7>nazwa testowa</PVI_7>
       <PVI_8>Kowalski</PVI_8>
       <PVI_9>Jan</PVI_9>
       <PVII_1>10</PVII_1>
       <PVII_2>30-10-1990</PVII_2>
       <PVII_3>30-10-1990</PVII_3>
       <PVII_4>8875155741</PVII_4>
       <PVII_5>773461194</PVII_5>
       <PVII_6>23050608219</PVII_6>
       <PVII_7>nazwa testowa</PVII_7>
       <PVII_8>Kowalski</PVII_8>
       <PVII_9>Jan</PVII_9>
       <PVIII_1>10</PVIII_1>
       <PVIII_2>30-10-1990</PVIII_2>
       <PVIII_3>30-10-1990</PVIII_3>
       <PVIII_4>8875155741</PVIII_4>
       <PVIII_5>773461194</PVIII_5>
       <PVIII_6>23050608219</PVIII_6>
       <PVIII_7>nazwa testowa</PVIII_7>
       <PVIII_8>Kowalski</PVIII_8>
       <PVIII_9>Jan</PVIII_9>
       <PIX_1>10</PIX_1>
       <PIX_2>30-10-1990</PIX_2>
       <PIX_3>30-10-1990</PIX_3>
       <PIX_4>8875155741</PIX_4>
       <PIX_5>773461194</PIX_5>
       <PIX_6>23050608219</PIX_6>
       <PIX_7>nazwa testowa</PIX_7>
       <PIX_8>Kowalski</PIX_8>
       <PIX_9>Jan</PIX_9>
       <pX_1>test pola tekstowego</pX_1>
       <pX_2>test pola tekstowego</pX_2>
       <pX_3>test pola tekstowego</pX_3>
       <pX_4>test pola tekstowego</pX_4>
       <pX_5>test pola tekstowego</pX_5>
       <pX_6>test pola tekstowego</pX_6>
       <pX_7>test pola tekstowego</pX_7>
       <pX_8>test pola tekstowego</pX_8>
       <pX_9>to jest pole wielowierszowe</pX_9>
       <pX_10>to jest pole wielowierszowe</pX_10>
       <pX_11>Poznań</pX_11>
       <pX_12>30-10-2014</pX_12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>