Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-2K (7) (2013) (archiwalny) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2768241</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[Pole NIP]</p2_subfield_3>
       <p3>[nazwisko]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p9_>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11_subfield_1>[Podaj kwotę łącznych wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników nie korzystających ze zwolnienia Pole p11 = ograniczDo(p11_subfield_1, p10) ]</p11_subfield_1>
       <p12>[rok]</p12>
       <p13>[rok]</p13>
       <p14>[rok]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p18_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p18_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-2K (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2768241</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_subfield_>2</p2_subfield_>
       <p2_subfield_2>23050608219</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>8875155741</p2_subfield_3>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>10</p10>
       <p11_subfield_1>1</p11_subfield_1>
       <p12></p12>
       <p13></p13>
       <p14></p14>
       <p15>10</p15>
       <p18_subfield_0>Krzysztof</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Kowalczyk</p18_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>