Pola formularza

Formularz: INF-J (4) (od 2013) Informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2768835</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[Miesiąc na druku]</p2>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>[nazwa pełna]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>[nazwisko]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[imię]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>[data urodzenia]</p7_subfield_3>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p21>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24>
       <p34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34>
       <p25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25>
       <p35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35>
       <p26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28>
       <p38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p41>[pierwszeImiePrzedst]</p41>
       <p42>[nazwiskoPrzedst]</p42>
       <p43>[Data wypełnienia]</p43>
       <p45>[telefonPrzedst]</p45>
       <p45_4>[mailPrzedst]</p45_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>INF-J (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2768835</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>9</p2>
       <p3>2013</p3>
       <p4_subfield_0>PL391000</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>Kowalski</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Jan</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>30-10-1985</p7_subfield_3>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>2</p21>
       <p32>2</p32>
       <p22>10</p22>
       <p23>2</p23>
       <p33>2</p33>
       <p24>2</p24>
       <p34>2</p34>
       <p25>1</p25>
       <p35>1</p35>
       <p26>1</p26>
       <p36>1</p36>
       <p27>10</p27>
       <p37>10</p37>
       <p28>10</p28>
       <p38>10</p38>
       <p29>1</p29>
       <p39>1</p39>
       <p31>10</p31>
       <p41>Krzysztof</p41>
       <p42>Kowalczyk</p42>
       <p43>30-10-2014</p43>
       <p45>500600888</p45>
       <p45_4>krzysztof@kowalczyk.pl</p45_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>