Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS PR-4 (archiwalny) Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2768925</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p1_>
       <pI_1_1>[PESEL]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[nazwisko]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[pierwszeImie]</pI_1_5>
       <pI_1_6>[dataUrodzenia]</pI_1_6>
       <pI_1_7>[Pole tekstowe]</pI_1_7>
       <pI_1_8>[zawod]</pI_1_8>
       <pI_1_9_>[Wartość wyboru w polu pI_1_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_9_>
       <pI_2_1>[KodPocztowy]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Poczta]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[Gmina]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[Miejscowosc]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[Ulica]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrDomu]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[NrLokalu]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Pole tekstowe]</pI_2_8>
       <pI_2_9>[kraj]</pI_2_9>
       <pI_2_10>[Pole tekstowe]</pI_2_10>
       <pI_2_11>[kraj]</pI_2_11>
       <pI_2_11_7>[Pole tekstowe]</pI_2_11_7>
       <pI_3_1>[KodPocztowyKor]</pI_3_1>
       <pI_3_2>[PocztaKor]</pI_3_2>
       <pI_3_3>[GminaKor]</pI_3_3>
       <pI_3_4>[MiejscowoscKor]</pI_3_4>
       <pI_3_5>[UlicaKor]</pI_3_5>
       <pI_3_6>[NrDomuKor]</pI_3_6>
       <pI_3_7>[NrLokaluKor]</pI_3_7>
       <pI_3_8>[Pole tekstowe]</pI_3_8>
       <pI_3_9>[kraj]</pI_3_9>
       <pI_3_10>[Pole tekstowe]</pI_3_10>
       <pI_3_11>[kraj]</pI_3_11>
       <pI_4_1>[pole wielowierszowe]</pI_4_1>
       <pI_4_2>[Pole tekstowe]</pI_4_2>
       <pI_4_3>[pole wielowierszowe]</pI_4_3>
       <pI_4_4>[Pole tekstowe]</pI_4_4>
       <pI_5_1_>[Wartość wyboru w polu pI_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_5_1_>
       <pI_5_2_>[Wartość wyboru w polu pI_5_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_5_2_>
       <pI_5_3>[data]</pI_5_3>
       <pI_5_4>[data]</pI_5_4>
       <pI_5_5>[data]</pI_5_5>
       <pI_5_6>[data]</pI_5_6>
       <pI_5_7>[data]</pI_5_7>
       <pI_5_8>[data]</pI_5_8>
       <pI_4_3_2>[pole wielowierszowe]</pI_4_3_2>
       <pI_5_8_7_6>[miejscowość]</pI_5_8_7_6>
       <pI_5_8_7>[data]</pI_5_8_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS PR-4</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2768925</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <pI_1_1>23050608219</pI_1_1>
       <pI_1_2>1</pI_1_2>
       <pI_1_3>nr-test</pI_1_3>
       <pI_1_4>Kowalski</pI_1_4>
       <pI_1_5>Jan</pI_1_5>
       <pI_1_6>30-10-1985</pI_1_6>
       <pI_1_7>test pola tekstowego</pI_1_7>
       <pI_1_8>Prezes</pI_1_8>
       <pI_1_9_>1</pI_1_9_>
       <pI_2_1>61-155</pI_2_1>
       <pI_2_2>Poznań</pI_2_2>
       <pI_2_3>Poznań</pI_2_3>
       <pI_2_4>Poznań</pI_2_4>
       <pI_2_5>Strzelecka</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>1</pI_2_7>
       <pI_2_8>test pola tekstowego</pI_2_8>
       <pI_2_9>PL</pI_2_9>
       <pI_2_10>test pola tekstowego</pI_2_10>
       <pI_2_11>PL</pI_2_11>
       <pI_2_11_7>test pola tekstowego</pI_2_11_7>
       <pI_3_1>61-155</pI_3_1>
       <pI_3_2>Poznań</pI_3_2>
       <pI_3_3>Poznań</pI_3_3>
       <pI_3_4>Poznań</pI_3_4>
       <pI_3_5>Półwiejska</pI_3_5>
       <pI_3_6>1</pI_3_6>
       <pI_3_7>1</pI_3_7>
       <pI_3_8>test pola tekstowego</pI_3_8>
       <pI_3_9>PL</pI_3_9>
       <pI_3_10>test pola tekstowego</pI_3_10>
       <pI_3_11>PL</pI_3_11>
       <pI_4_1>to jest pole wielowierszowe</pI_4_1>
       <pI_4_2>test pola tekstowego</pI_4_2>
       <pI_4_3>to jest pole wielowierszowe</pI_4_3>
       <pI_4_4>test pola tekstowego</pI_4_4>
       <pI_5_1_>1</pI_5_1_>
       <pI_5_2_>1</pI_5_2_>
       <pI_5_3>30-10-1990</pI_5_3>
       <pI_5_4>30-10-1990</pI_5_4>
       <pI_5_5>30-10-1990</pI_5_5>
       <pI_5_6>30-10-1990</pI_5_6>
       <pI_5_7>30-10-1990</pI_5_7>
       <pI_5_8>30-10-1990</pI_5_8>
       <pI_4_3_2>to jest pole wielowierszowe</pI_4_3_2>
       <pI_5_8_7_6>Poznań</pI_5_8_7_6>
       <pI_5_8_7>30-10-1990</pI_5_8_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>