Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-EZS-U (archiwalny) Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2768999</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_2>
       <pII_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3>
       <pII_4>[nazwisko]</pII_4>
       <pII_5>[pierwszeImie]</pII_5>
       <pII_6>[dataUrodzenia]</pII_6>
       <pIII_1>[KodPocztowy]</pIII_1>
       <pIII_2>[Poczta]</pIII_2>
       <pIII_3>[Gmina]</pIII_3>
       <pIII_4>[Miejscowosc]</pIII_4>
       <pIII_5>[Ulica]</pIII_5>
       <pIII_6>[NrDomu]</pIII_6>
       <pIII_7>[NrLokalu]</pIII_7>
       <pIII_8>[Telefon]</pIII_8>
       <pIII_9>[kraj]</pIII_9>
       <pIII_10>[Pole tekstowe]</pIII_10>
       <pIII_11>[kraj]</pIII_11>
       <pIV_1>[Pole kwoty]</pIV_1>
       <pIV_3>[data]</pIV_3>
       <pIV_4>[Pole tekstowe]</pIV_4>
       <pIV_5>[nazwa]</pIV_5>
       <pIV_6>[nazwisko]</pIV_6>
       <pIV_7>[pierwszeImie]</pIV_7>
       <pIV_8>[PESEL]</pIV_8>
       <pIV_9>[NIP]</pIV_9>
       <pIV_10>[REGON]</pIV_10>
       <pV_1_>[Wartość wyboru w polu pV_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pV_1_>
       <pV_2>[Rachunek]</pV_2>
       <pV_3>[Pole tekstowe]</pV_3>
       <pV_4>[Pole tekstowe]</pV_4>
       <pV_5>[Pole tekstowe]</pV_5>
       <pV_6>[Pole tekstowe]</pV_6>
       <pV_7>[KodPocztowyKor]</pV_7>
       <pV_8>[PocztaKor]</pV_8>
       <pV_9>[GminaKor]</pV_9>
       <pV_10>[MiejscowoscKor]</pV_10>
       <pV_11>[UlicaKor]</pV_11>
       <pV_12>[NrDomuKor]</pV_12>
       <pV_13>[NrLokaluKor]</pV_13>
       <pV_14>[Pole tekstowe]</pV_14>
       <pV_15>[kraj]</pV_15>
       <pV_16>[Pole tekstowe]</pV_16>
       <pV_17>[kraj]</pV_17>
       <pV_18>[miejscowość]</pV_18>
       <pV_19>[Data wypełnienia]</pV_19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-EZS-U</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2768999</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1_subfield_0>26</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>nr-test</pII_3>
       <pII_4>Kowalski</pII_4>
       <pII_5>Jan</pII_5>
       <pII_6>30-10-1985</pII_6>
       <pIII_1>61-155</pIII_1>
       <pIII_2>Poznań</pIII_2>
       <pIII_3>Poznań</pIII_3>
       <pIII_4>Poznań</pIII_4>
       <pIII_5>Strzelecka</pIII_5>
       <pIII_6>1</pIII_6>
       <pIII_7>1</pIII_7>
       <pIII_8>500600400</pIII_8>
       <pIII_9>PL</pIII_9>
       <pIII_10>test pola tekstowego</pIII_10>
       <pIII_11>PL</pIII_11>
       <pIV_1>10</pIV_1>
       <pIV_3>30-10-1990</pIV_3>
       <pIV_4>test pola tekstowego</pIV_4>
       <pIV_5>nazwa testowa</pIV_5>
       <pIV_6>Kowalski</pIV_6>
       <pIV_7>Jan</pIV_7>
       <pIV_8>23050608219</pIV_8>
       <pIV_9>8875155741</pIV_9>
       <pIV_10>773461194</pIV_10>
       <pV_1_>1</pV_1_>
       <pV_2>453054504926965134154839080720</pV_2>
       <pV_3>test pola tekstowego</pV_3>
       <pV_4>test pola tekstowego</pV_4>
       <pV_5>test pola tekstowego</pV_5>
       <pV_6>test pola tekstowego</pV_6>
       <pV_7>61-155</pV_7>
       <pV_8>Poznań</pV_8>
       <pV_9>Poznań</pV_9>
       <pV_10>Poznań</pV_10>
       <pV_11>Półwiejska</pV_11>
       <pV_12>1</pV_12>
       <pV_13>1</pV_13>
       <pV_14>test pola tekstowego</pV_14>
       <pV_15>PL</pV_15>
       <pV_16>test pola tekstowego</pV_16>
       <pV_17>PL</pV_17>
       <pV_18>Poznań</pV_18>
       <pV_19>30-10-2014</pV_19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>