Pola formularza

Formularz: PoSŚP Pozew o sprostowanie świadectwa pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2769439</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p13>[miejsc]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <p34>Powód / Powódka</p34>
       <p15_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_3>[nazwa pełna]</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_2>[nazwisko]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_1>[imię]</p15_subfield_1>
       <p16_subfield_0>[miejscowość]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu]</p16_subfield_3>
       <p17_subfield_0>[kod pocztowy]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[poczta]</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[ulica korespondencji]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p18_subfield_3>
       <p19_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[poczta korespondencji]</p19_subfield_1>
       <p35>Reprezentowany przez / Reprezentowana przez</p35>
       <p20_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p20_subfield_>
       <p20_subfield_3>[nazwa pełna]</p20_subfield_3>
       <p20_subfield_2>[nazwisko]</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>[imię]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[miejscowość]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[ulica]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[nr domu]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>[nr lokalu]</p21_subfield_3>
       <p22_subfield_0>[kod pocztowy]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[poczta]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_3>[nazwa pełna]</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_2>[nazwisko]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[imię]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_0>[miejscowość]</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[ulica]</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>[nr domu]</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_3>[nr lokalu]</p24_subfield_3>
       <p25_subfield_0>[kod pocztowy]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[poczta]</p25_subfield_1>
       <p27_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p27_subfield_0>
       <p28>[fun]</p28>
       <p29>Działając w swoim imieniu / działając w imieniu Powoda/Powódki, którego/której pełnomocnictwo dołączam do akt sprawy</p29>
       <p53>Powodowi / Powódce</p53>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[wpis_umowa]</p31>
       <p32>[data]</p32>
       <p33>[data]</p33>
       <p36>Powód był pracownikiem / Powódka była pracownicą</p36>
       <p37>[data]</p37>
       <p38>Powód wykonywał / Powódka wykonywała</p38>
       <p39>[data]</p39>
       <p40>[data]</p40>
       <p54>Powód wskazał / Powódka wskazała</p54>
       <p41>[wpis_umowa]</p41>
       <p42>[data]</p42>
       <p44>[wpis_umowa]</p44>
       <p45>[wpis_umowa]</p45>
       <p46>Powód wystąpił / Powódka wystapiła</p46>
       <p47>[data]</p47>
       <p48>Powoda / Powódki</p48>
       <p49>Powoda / pełnomocnika Powoda</p49>
       <p50>[fun]</p50>
       <p55>Powoda / Powódki</p55>
       <p51>[data]</p51>
       <p52>[data]</p52>
       <p56>[wpis_umowa]</p56>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PoSŚP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2769439</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p34>Powód</p34>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_2>Kowalski</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_1>Jan</p15_subfield_1>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Strzelecka</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p17_subfield_0>61-155</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Poznań</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_0>Poznań</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Półwiejska</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>1</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>1</p18_subfield_3>
       <p19_subfield_0>61-155</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Poznań</p19_subfield_1>
       <p35>Reprezentowany przez</p35>
       <p20_subfield_>2</p20_subfield_>
       <p20_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p20_subfield_3>
       <p20_subfield_2>Kowalski</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>Jan</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>Poznań</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Strzelecka</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>1</p21_subfield_3>
       <p22_subfield_0>61-155</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Poznań</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_2>Kowalski</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>Jan</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_0>Poznań</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>Strzelecka</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>1</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_3>1</p24_subfield_3>
       <p25_subfield_0>61-155</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Poznań</p25_subfield_1>
       <p27_subfield_0>27700</p27_subfield_0>
       <p28></p28>
       <p29>Działając w swoim imieniu</p29>
       <p53>Powodowi</p53>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31></p31>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p36>Powód był pracownikiem</p36>
       <p37>30-10-1990</p37>
       <p38>Powód wykonywał</p38>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p54>Powód wskazał</p54>
       <p41></p41>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p44></p44>
       <p45></p45>
       <p46>Powód wystąpił</p46>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p48>Powoda</p48>
       <p49>Powoda</p49>
       <p50></p50>
       <p55>Powoda</p55>
       <p51>30-10-1990</p51>
       <p52>30-10-1990</p52>
       <p56></p56>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>