Pola formularza

Formularz: USAS Umowa sprzedaży akcji w spółcePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2769449</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6>NIP / PESEL</p6>
       <p7_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[Pole PESEL]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[Pole NIP]</p7_subfield_3>
       <p8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p8>
       <p9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p9>
       <p10>[Dokument wydany przez]</p10>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>[nazwisko]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[imię]</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[miejscowość]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu]</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>[kod pocztowy]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[poczta]</p13_subfield_1>
       <p14>NIP / PESEL</p14>
       <p15_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>[Pole PESEL]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[Pole NIP]</p15_subfield_3>
       <p16>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p16>
       <p17>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p17>
       <p18>[Dokument wydany przez]</p18>
       <p19>[nazwaPelna]</p19>
       <p20>[wpis_umowa]</p20>
       <p23>[wpis_umowa]</p23>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[wpis_umowa]</p31>
       <p33>[data]</p33>
       <p34>[wpis_umowa]</p34>
       <p35>[fun]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[wpis_umowa]</p37>
       <p40>[wpis_umowa]</p40>
       <p28>[k]</p28>
       <p42>[k]</p42>
       <p43>w dniu podpisania umowy / w dniu podać datę</p43>
       <p46>akcjami / akcją / akcji</p46>
       <p47>dwóch / podać ilość</p47>
       <p21>[fun]</p21>
       <p24>[fun]</p24>
       <p25>[fun]</p25>
       <p48>[fun]</p48>
       <p44>akcji / akcje</p44>
       <p32>[fun]</p32>
       <p45>akcji / akcje / akcję</p45>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>USAS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2769449</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6>NIP</p6>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>23050608219</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>8875155741</p7_subfield_3>
       <p8>1</p8>
       <p9>NR-4321</p9>
       <p10>Prezydent m. Poznania</p10>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>Kowalski</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Jan</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Strzelecka</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>61-155</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Poznań</p13_subfield_1>
       <p14>NIP</p14>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_2>23050608219</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>8875155741</p15_subfield_3>
       <p16>1</p16>
       <p17>NR-4321</p17>
       <p18>Prezydent m. Poznania</p18>
       <p19>Pełna nazwa testowa</p19>
       <p20></p20>
       <p23></p23>
       <p26></p26>
       <p27></p27>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31></p31>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34></p34>
       <p35></p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37></p37>
       <p40></p40>
       <p28>10</p28>
       <p42>10</p42>
       <p43>w dniu podpisania umowy</p43>
       <p46>akcjami</p46>
       <p47>dwóch</p47>
       <p21></p21>
       <p24></p24>
       <p25></p25>
       <p48></p48>
       <p44>akcji</p44>
       <p32></p32>
       <p45>akcji</p45>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>